Kuntien energiayhtiöille tulossa oma viiden miljardin euron tukiohjelma

Lainaohjelman kautta pyritään turvaamaan kuntien omistamien energiayhtiöiden maksukykyä energiakriisissä.

Uudella tukiohjelmalla on tarkoitus turvata kuntien omistamien energiayhtiöiden maksukyky.

7.9. 17:58

Suomen kunnille on tulossa käytettäväksi viisi miljardia euroa energiayhtiöidensä tukemiseksi.

Kuntien takauskeskus on päättänyt ilmoittaa Euroopan komissiolle ohjelmasta, jonka kautta kunnat voivat Kuntarahoituksen kautta myöntää lainoja tai takauksia omistamilleen energiayhtiöille. Tarkoituksena on turvata kuntien määräysvallassa olevien energiayhtiöiden maksuvalmius tarvittaessa.

Osa energiayhtiöistä on joutunut vaikeuksiin niiden voimakkaasti kasvaneiden vakuusvaatimusten takia.

Kuntien takauskeskuksen yleisenä tehtävänä on myöntää kuntien Kuntarahoituksen kautta hankkimalle varainhankinnalle takauksen.

Komission hyväksynnän jälkeen rahoitus on kuntien käytettävissä.

Kuntien takauskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Tapani Hellstén kertoo, että tukiohjelma on koottu yhdessä Energiateollisuuden kanssa. Summa perustuu arvioon tulevaisuuden mahdollisesta tarpeesta. Hellsténin mukaan summa on haluttu pikemminkin yliarvioida, jotta EU:lta ei tarvitse hakea uutta hyväksyntää.

”Tässä vaiheessa tarvetta ei ole tullut, vaan tämä on tehty ennakoivasti”, Hellstén sanoo.

Tukiohjelma ei liity valtion 10 miljardin euron hätärahoitukseen, vaan tulisi käyttöön ennen valtion tukea.

”Valtion tukipaketti on viimesijainen ja siinä on korostettu, että omistajalla on vastuu yhtiöistä. Tässä luodaan kunnille mahdollisuus hoitaa niitä ongelmia.”

Energiateollisuuden arvion mukaan ohjelma koskisi noin 25 yhtiötä Suomessa.

Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela kommentoi Twitterissä, että Kuntien takauskeskuksen päätös vähentää ”merkittävästi painetta hyödyntää valtion lainaohjelmaa, jonka ehdot ovat varsin tiukat”.