Etla: Maankäytön tilastointi­muutos uhkaa hallituksen hiili­neutraalisuus­tavoitetta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi, että uudessa päästöennusteessaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjen alenevan keskimäärin noin viisi prosenttia vuodessa vuosina 2022-2026.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen vaikuttavat Etlan mukaan eniten energiahuollon päästövähennykset ja teknologinen kehitys.

12.9. 16:34

Hallituksen tavoite Suomen hiilineutraalisuudesta jäänee saavuttamatta, koska maankäyttö on muuttunut hiilinielusta päästölähteeksi, katsoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla.

Hallitus tavoittelee, että Suomi olisi hiilineutraali vuonna 2035. Maankäyttö muuttui aiemmin tänä vuonna Tilastokeskuksen tilastoinnissa ensimmäistä kertaa ilmastonmuutosta hillitsevästä hiilinielusta päästölähteeksi.

Etla on aiemmin aiemmin arvioinut, paljonko päästöjä pitäisi vähentää hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi, mutta tilastointimuutoksen takia se ei arvioi syksyn päästöennusteessaan päästöjen vähennystarvetta.

Lue lisää: Hiilinielut romahtivat ja maankäyttö muuttui ensimmäistä kertaa ilmasto­päästöjen lähteeksi Suomessa – Kotimaista raakapuuta käytettiin viime vuonna ennätysmäärä

Uusissa laskelmissa Suomen luonnollinen hiilinielu eli maankäyttösektori on päästölähde ja metsämaan hiilinielu on arvioitu aiemmin luultua selvästi pienemmäksi.

Etlan päästöennusteesta vastaavan tutkijan Ville Kaitilan mukaan uusi maankäyttösektoria koskeva laskelma muuttaa hiilinielutavoitteen saavuttamisen edellytykset täysin.

”Koska maankäyttösektori onkin nyt yllättäen päästölähde, emme Etlassa voi laskea päästöuraa, jolla hiilineutraalisuustavoite saavutetaan. Hallituksen tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035 jää näillä näkymin saavuttamatta, ellei maankäyttösektori palaudu selvästi hiilinieluksi”, Kaitila sanoo Etlan tiedotteessa.

Kaitilan mukaan epävarmuus maankäyttösektorin tilastoissa aiheuttaa sen, että Suomen todellista kehitystä kohti hiilineutraaliutta on mahdoton arvioida.

Etla arvioi maanantaina julkaistussa päästöennusteessaan, että Suomen kasvihuonekaasupäästöt alenavat keskimäärin noin viisi prosenttia vuodessa ennustejaksolla vuosina 2022–2026.

Päästöjen vähenemiseen vaikuttavat eniten energiahuollon päästövähennykset ja teknologinen kehitys.

Ilmastopolitiikan talousvaikutuksia tutkivista hankkeista vastaava Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi huomauttaa, että metsäsektorilla on suuri merkitys ilmastopolitiikan onnistumiselle, kuten myös ympäristöteknologian innovaatioilla.

Kasvihuonekaasupäästöt kasvaisivat ilman teknologista kehitystä, Etla arvioi.

Etlan päästöennuste on osa tutkimuslaitoksen laajempaa suhdanne-ennustetta.