Saksa on lipeämässä jo toisesta Uniper-sopimuksen pääehdosta – voi maksaa Uniperille ja Fortumille neljä miljardia lisää

Saksan valtion, Uniperin ja Fortumin sopimuksessa sovittiin, että Uniper voi siirtää 90 prosenttia kaasun hinnankorotuksesta asiakkailleen lokakuun alusta alkaen. Reutersin saamien tietojen mukaan tähän on tulossa kuukauden lykkäys.

Uniper on ajautumassa Saksan valtion syliin.

16.9. 10:36

Saksan valtio on lipeämässä jälleen yhdestä heinäkuun Uniper-sovun keskeisestä kohdasta. Heinäkuussa Saksan valtio lupasi, että Uniper voisi siirtää maakaasun hinnannoususta kuluttajille 90 prosenttia lokakuun alusta lähtien.

Lupaus liittyi Saksan valtion, Fortumin ja Uniperin solmimaan sopimukseen Uniperin pelastuspaketista.

Uutistoimisto Reuters kertoi torstai-iltana nimettömiin hallituslähteisiin vedoten, että tuota takarajaa ollaan nyt siirtämässä lokakuun loppuun. Viivästys voisi tarkoittaa suomalaisen Fortumin enemmistöomistamalle Uniperille jopa neljän miljardin euron lisätappiota.

Uutinen vuodettiin Saksan hallituslähteistä samaan aikaan, kun Uniperin uudesta pelastuspaketista käydään neuvotteluja. Saksan hallituslähteistä on niin ikään välitetty tiedotusvälineiden kautta viestiä, että tavoitteena on nyt Uniperin kansallistaminen.

Vuonna 2017 Fortumin ostama energiayhtiö Uniper ajautui nopeasti käytännössä selvitystilaan sen jälkeen, kun Venäjän maakaasuyhtiö Gazprom kesäkuussa vähensi maakaasun toimituksia Saksaan.

Uniper on sitoutunut toimittamaan kaasua asiakkailleen pitkillä kiinteähintaisilla sopimuksilla. Kun Gazpromin kaasutoimitukset loppuivat, yhtiö on joutunut ostamaan kaasun markkinoilta jopa kymmenkertaiseen hintaan.

Elokuun lopussa kaasun toimitukset Venäjältä loppuivat kokonaan. Credit Suisse -pankin analyytikko arvioi syyskuun alussa, että yhtiön tappiotahti on kohonnut noin 130 miljoonaan euroon päivässä, mikä tarkoittaisi lähes neljän miljardin euron lisätappiota kuukaudessa.

Heinäkuussa Saksan valtio, Fortum ja Uniper sopivat, että Saksan valtio pääomittaa ja lainoittaa Uniperia yhteensä noin 15 miljardilla eurolla. Sopimus tarkoitti Fortumin 78 prosentin omistusosuuden pienenemistä 56 prosenttiin. Saksan valtio saisi 30 prosenttia yhtiöstä.

Sopimukseen liittyi myös vaihtovelkakirjalainajärjestely, joka tarkoitti, että Fortumin pitäisi käytännössä pääomittaa Uniperia tulevina vuosina vielä neljällä miljardilla eurolla, jos se haluaisi säilyttää enemmistön yhtiössä.

Fortumin tiedotteen mukaan sopimukseen oli niin ikään kirjattu, että Uniperin lisätappioiden ylittäessä seitsemän miljardia euroa Saksan valtio auttaisi yhtiötä lisää. Pyrkimyksenä olisi tehdä tämä ilman, että omistajien omistus enää liudentuisi.

Nyt siis näyttää siltä, että Saksan valtio on keskeisiltä osin lipeämässä heinäkuun sopimuksesta. Uniper aiotaan kansallistaa eli muiden omistajien omistus liudennetaan pyöreään nollaan, ja Uniper pannaan kantamaan maakaasukaupan tappiot vielä luvattua pidempään.

Sopimukseen liittyvää pääomitusta ja omistusjärjestelyjä ei ole ehditty toteuttaa, koska ne vaativat Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän.

Fortum on käyttänyt Uniper-omistuksen hankkimiseen noin seitsemän miljardia euroa. Lisäksi yhtiö rahoitti viime vuoden vaihteessa johdannaiskaupan vakuuksien vuoksi likviditeettiongelmiin ajautunutta Uniperia kahdeksan miljardin euron rahoituksella, josta puolet oli lainaa, puolet takausta.

Jos Uniper kansallistetaan, Fortumin ostamien osakkeiden arvo putoaa nollaan. Fortumin pitää kuitenkin saada jonkinlainen korvaus omistuksestaan. Tappiollisen maakaasuliiketoiminnan lisäksi Uniperilla on muun muassa Ruotsissa arvokas ydin- ja vesivoimalaomaisuus.

Fortumista runsaan puolet omistaa Suomen valtio ja siksi Uniperin kohtalo on myös Suomessa poliittinen kysymys.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi HS:lle keskiviikkona, että Suomi vaatii vähintään Fortumin myöntämän kahdeksan miljardin euron rahoituksen palauttamista hintana Uniperin kansallistamisesta. Neuvotteluvaltteja Fortumilla on kuitenkin varsin vähän.

Fortumin Uniperista kirjaamat tappiot eivät ole suoraan suomalaisten veronmaksajien rahaa. Välillisesti ne kuitenkin sitä ovat. Fortumin omistajat eivät tule saamaan yhtiöstä osinkoja kenties vuosiin. Jos ja kun Fortum joutuu tekemään Uniperista enimmillään yli kymmenen miljardin alaskirjauksen, Fortum ei pysyne pystyssä ilman uutta pääomaa.

Yhtiön pääomittamisesta vastaisi käytännössä suurin omistaja eli valtio. Fortumin oma liiketoiminta on ollut kannattavaa, joten jollain aikavälillä valtio voisi saada sijoituksestaan myös tuottoa.

Uniperin ostos oli alusta asti Fortumille erittäin haastava liiketoimi. Uniperin johto vastusti kauppaa kaikin keinoin. Omistusosuuden kasvattaminen onnistui hitaasti ja yhtiön johdon haltuunotto vieläkin hitaammin.

Fortum ei päässyt toteuttamaan suunnitelmaansa maakaasuliiketoiminnan eriyttämisestä ennen kuin oli liian myöhäistä.

Tällä hetkellä suomalainen veronmaksaja voi silti olla tyytyväinen ainakin siitä, että Fortum ei onnistunut fuusioimaan Uniperia itseensä ennen kesän maakaasukriisiä.

Jos fuusio olisi toteutunut, Uniperin tappiot olisivat suoraan Fortumin tappioita myös kassamielessä. Nyt ne ovat sitä vain kirjanpidossa, ja Fortumin riskit rajoittuvat Uniperin osakkeiden arvoon ja Uniperille annettuun rahoitukseen.