Yli 60 prosenttia etätyötä tekevistä työskentelee sairaana, selviää eurooppalaisesta kyselytutkimuksesta

Tuoreen eurooppalaisen kyselytutkimuksen mukaan moni tekee etätöitä sairaana, mutta myös työtunteja kertyy kotikonttorilla enemmän kuin toimistolla.

Moni tekee etätöitä myös sairaana, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta.

19.9. 2:00 | Päivitetty 19.9. 6:57

Etätyötä tekevistä työntekijöistä 63 prosenttia ei todennäköisesti ilmoita olevansa sairaana etätöissä ollessaan. Näin kertovat tuoreeseen eurooppalaiseen kysely­tutkimukseen vastanneiden yritysten edustajat.

Etätöiden tekeminen sairaana on yleisintä tutkimuksessa mukana olleista maista Ruotsissa. Siellä 72 prosenttia vastaajista kertoi jättävänsä ilmoittamatta sairastumisestaan. Britanniassa näin kertoi tekevänsä 69 prosenttia vastaajista ja Italiassa 67 prosenttia vastaajista.

Suomalaisista vastaajista 61 prosenttia kertoi tekevänsä etätöitä sairaana.

Lähes puolet kyselytutkimuksen vastaajista kertoi myös tekevänsä etätöissä enemmän työtunteja kuin toimistolla. Suomalaisista vastaajista näin kertoi tekevänsä 47 prosenttia. Yli 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että etätyö lisää työntekijän tuottavuutta.

Henkilöstö- ja palkkapalveluyritys SD Worxin maaliskuussa teettämään kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4 371 eurooppalaista yritystä 14 maasta. Yhtiön mukaan otos edustaa paikallisia työmarkkinoita sukupuolen, iän ja koulutuksen suhteen.

Etätöitä tekevien työntekijöiden määrä on kyselytutkimuksen mukaan kasvanut koronaviruspandemian aikana.

Ennen pandemiaa etätöitä teki 16 prosenttia työntekijöistä, mutta nyt 27 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä kertoi tekevänsä etätöitä säännöllisesti. Toisaalta vain 40 prosenttia vastaajista toimii tehtävässä, jossa on mahdollista työskennellä etänä.

Etätöitä tekevät työntekijät jäävät kotikonttorille nyt keskimäärin 3,1 päivänä viikossa, kun ennen pandemiaa vastaava luku oli 2,6 päivää viikossa.

Suosituin etätöissä vietettävä päivä oli perjantai. Näin sanoi kolmasosa vastaajista. Maanantaita piti suosituimpana etäpäivänä 20 prosenttia vastaajista ja keskiviikkoa 16 prosenttia vastaajista.

Kyselyyn vastanneista 66 prosenttia arvioi etätyön tuovan enemmän hyötyjä kuin haittoja.

Puolet tutkimukseen vastanneista haluaisi tehdä etätöitä kahtena tai kolmena päivänä viikossa. Vastaajista vajaat 8 prosenttia haluaisi palata kokonaan toimistotyöhön, mutta lähes 14 prosenttia haluaisi jäädä kokonaan etätöihin.

Toisaalta lähes puolet vastaajista kertoi pitävänsä tärkeänä, että työkavereita näkisi työpaikalla viitenä päivänä viikossa.

SD Worxin Suomen-maajohtajan Hanna Mattisen mukaan tutkimustulokset osoittavat, kuinka välttämätöntä ennakoiva johtaminen on uudessa työkulttuurissa.

”Henkilöstön hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin on helpompaa puuttua varhaisten signaalien kautta kuin jälkikäteen. Tämä ei ole ainoastaan vastuullista toimintaa, vaan organisaatioille myös kustannus­tehokkaampaa”, Mattinen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista 66 prosenttia arvioi etätyön tuovan enemmän hyötyjä kuin haittoja ja 72 prosenttia sanoi etätyön tuovan paremman tasapainon työn ja muun elämän välille.

Toisaalta joka kolmas vastaaja sanoi kaipaavansa lisää vinkkejä ja ohjausta etätyön tekemiseen.

”Työyhteisöissä kannattaisi viimeistään nyt sopia siitä, miten kollegoihin pidetään yhteyttä etätöissä: milloin suositellaan viestintää sähköpostilla, milloin pikaviestimillä ja koska puhelinsoitto tai kasvokkainen kohtaaminen on paikallaan. Yhteisten pelisääntöjen ansiosta uudenlainen työkulttuuri on hallittavissa”, Mattinen arvioi tiedotteessa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita