Eva haluaa korvata ansio­sidonnaisen työnhakurahalla – raha vähenisi työttömyyden pitkittyessä

Työnhakurahan porrastamisella on Evan analyysin mukaan tarkoitus ”vauhdittaa työnhakua ja väljentää työnhakijan työlle asettamia kriteerejä aina, kun etuuden taso tippuu”.

Evan mukaan liian moni suomalainen nostaa nykyisin työttömyysetuuksia.

20.9. 9:00

Nykyinen ansiosidonnainen työttömyysturva pitää korvata uudella työnhakurahalla, jossa etuuden enimmäiskesto lyhenee ja korvaus vähenee työttömyyden pitkittyessä, ehdottaa Elinkeinoelämän valtuuskunta (Eva) julkaisussaan.

Evan ehdottamassa mallissa työnhakuraha maksettaisiin kaikille työssäoloehdot täyttäville ja sen tavoitteena olisi työttömyysjaksojen lyhentäminen. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa maksetaan työttömyyskassan jäsenille.

Evan tulkinnan mukaan nykyinen ansioturva kohdentuu pääosin hyvin työllistyvälle keskiluokalle ja kannustaa huonosti nopeaan työllistymiseen.

Evan julkaiseman Työnhakuraha-analyysin ovat kirjoittaneet Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki, Suomen Pankkiin Evasta siirtynyt Sanna Kurronen ja konsultti Jussi Pyykkönen. Analyysin mukaan malli vähentäisi työttömyysetuutta nostavien määrää Suomessa.

”Uudistuksen mittaluokka vastaa työllisyysvaikutuksiltaan vuonna 2020 päätettyä eläkeputken poistoa”, Kotamäki sanoo tiedotteessa.

Evan analyysin mukaan uudistus voisi tuoda 7 400 henkilötyövuotta lisää. Työllisyyden kasvun ja etuusmenojen vähentymisen myötä julkinen talous vahvistuisi Evan arvion mukaan runsaalla 400 miljoonalla eurolla.

Työnhakurahan kannustin perustuisi sille, että työttömälle maksettava summa vähenisi ajan kuluessa eli työttömyyden pitkittyessä. Evan ehdotuksessa työnhakurahaa saisi 60 prosenttia työttömyyttä edeltävästä palkasta ensimmäisten 10–60 työttömyyspäivän ajalta. Sen jälkeen korvaus putoaisi puoleen. Työttömyyden kestäessä yli 150 päivää korvaus putoaisi 40 prosenttiin työttömyyttä edeltävistä tuloista.

Työnhakurahan porrastamisella on Evan analyysin mukaan tarkoitus ”vauhdittaa työnhakua ja väljentää työnhakijan työlle asettamia kriteerejä aina, kun etuuden taso tippuu”.

Evan ehdottamaa työnhakurahaa voisi saada korkeintaan 300 päivää, mikä on myös alle kolme vuotta työskennelleen ansiosidonnaisen päivärahan kesto.

Jos työttömäksi jäävällä on pidempi työhistoria, ansiopäivärahan kesto on 400 päivää. Joissain tapauksissa enimmäismaksuaika voi olla 500 päivää.

Ehdotetussa Evan mallissa omavastuupäiviä olisi kymmenen. Nykyisessä päivärahamallissa omavastuuaika eli tuettomien päivien määrä työttömyyden alussa on viisi päivää. Evan mukaan omavastuupäivien lisääminen kohdistaisi työttömyysturvan leikkauksia niihin, joiden työttömyysjaksot ovat hyvin lyhyitä.

Evan mukaan pelkkä viiden omavastuupäivän lisäys vähentäisi työttömyysturvamenoja 56 miljoonalla eurolla.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita