Labore: Inflaatio piinaa perheitä vielä tänä vuonna, mutta jatkossa ostovoima elpyy

Laboren tuoreessa julkaisussa ennustettiin laskelmilla esimerkkiperheiden tulojen, verojen ja ostovoiman kehitystä vuosina 2022–2024.

Ensi vuonna ostovoima kääntyy kasvuun kaikilla paitsi asuntolainaa maksavalla kaksilapsisella toimihenkilöperheellä.

21.9. 15:17

Inflaatio kiusaa perheitä vielä tänä vuonna, mutta tulevina vuosina kotitalouksien ostovoima elpyy, kertoo työn ja talouden tutkimus Labore esimerkkiperhelaskelmiinsa perustuen.

Labore seuraa seitsemän kuvitteellisen esimerkkiperheen avulla muun muassa perheiden tulojen, verojen ja ostovoiman kehitystä. Tiistaisessa Laboren julkaisussa ennustettiin laskelmilla esimerkkiperheiden elämää vuosina 2022–2024.

Tänä vuonna ostovoima heikkenee jokaisella Laboren esimerkkiperheellä, mutta ensi vuonna ostovoima kääntyy kasvuun kaikilla paitsi asuntolainaa maksavalla kaksilapsisella toimihenkilöperheellä.

Esimerkkiperheet ovat hyvätuloinen pariskunta, toimihenkilöperhe, työntekijäperhe, yksinhuoltajaperhe, työmarkkinatukea saava yksinasuva työtön, ansiosidonnaista päivärahaa saava työtön sekä eläkeläispariskunta.

Ostovoiman prosentuaalinen kasvu on lähivuosina vahvinta hyvätuloisella lapsettomalla pariskunnalla, jolla on velaton omistusasunto. Heikointa kasvu on toimihenkilöperheellä.

Kaksilapsisen työntekijäperheen ostovoimaa suojaa vuokra-asumisen kulujen maltillinen kehitys omistusasumisen kuluihin verrattuna. Myös vuokralla asuvalla yksinhuoltajaperheellä ostovoiman muutosheilahtelut ovat pienimpiä, mitä selittää vuokrakulujen suuri osuus käytettävissä olevista tuloista.

Eniten kasvua ostovoimassa on odotettavissa yksinasuvalle ansiosidonnaista saavalle työttömälle, jonka tulojen kehitykseen vaikuttaa kansaneläke- ja ansiotasoindeksin vahva kasvu vuonna 2023.

Työmarkkina-, asumis- ja toimeentulotukea saavan yksinasuvan työttömän nimellisansioiden kehitys tulevina vuosina on taas esimerkkiperheistä heikointa.

Eläkeläispariskunnalla ostovoiman pudotus on tänä vuonna esimerkkiperheistä isointa. Eläkeläisparin ostovoima palautuu eläkeindeksikorotusten ja omistusasumisen kulujen kasvun hidastumisen myötä.