Euroalueen talous nilkuttaa alakuloon: ”Taantuman todennäköisyys on erittäin suuri”

Talouden kehittymistä verraten luotettavasti ennakoiva ostopäälliköiden indeksi on heikentynyt kolme kuukautta yhtäjaksoisesti.

Euroalueen taantuma vaikuttaisi väistämättä Suomeen, sillä tavaraviennin arvosta 40 prosenttia menee euroalueelle. Vuosaaren telakalla siirrettiin merikuljetuskontteja rahtialukseen viime vuoden lokakuussa.

23.9. 12:01 | Päivitetty 23.9. 13:39

Euroalueen talous vaikuttaa olevan vajoamassa taantumaan. Talouden kehitystä verraten luotettavasti ennakoiva ostopäälliköiden indeksi supistui syyskuussa ennakkotietojen mukaan 48,2 pisteeseen. Indeksi oli syyskuussa heikoimmillaan liki kahteen vuoteen.

Kun indeksi on 50 pistettä, se enteilee elintasoa mittaavan bruttokansantuotteen supistumista. Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

”Euroalueen taantuma on käsillä, kun yritykset raportoivat heikkenevistä liiketoimintaolosuhteista ja kasvavista hintapaineista energian kallistumisen takia”, sanoo indeksin tuottavan S&P:n ekonomisti Chris Williamson tiedotteessa.

Syyskuu oli kolmas peräkkäinen kuukausi, jolloin taloudellinen toimeliaisuus euroalueen on ostopäälliköiden indeksin perusteella vähentynyt. Suhdanne on heikentynyt sekä teollisuudessa että palveluissa.

Euroalueen vajoaminen taantumaan kolhisi väistämättä Suomen taloutta, sillä tavaraviennin arvosta 40 prosenttia menee euroalueella.

Euroopan suurimmassa kansantaloudessa Saksassa ostopäälliköiden indeksi oli ennakkotietojen mukaan 45,9 pistettä eli selvästi heikompi kuin euroalueella keskimäärin. Saksa on myös Suomen tärkein kauppakumppani.

"Taantuman todennäköisyys euroalueella on erittäin suuri, koska viime aikoina talouskasvua ylläpitänyt palveluiden veto on ostopäälliköiden indeksin perusteella hiipumassa, mihin vaikuttaa kiihtynyt inflaatio. Energian kallistumisen takia hintapaineet ovat suuret, mikä vähentää kysyntää", sanoo toimistopäällikkö Markku Lehmus Suomen Pankista.

Euroopan keskuspankki arvioi kaksi viikkoa sitten julkaistussa ennusteessaan euroalueen talouden kasvavan 3,1 prosenttia tänä vuonna, 0,9 prosenttia ensi vuonna ja 1,9 prosenttia vuonna 2024.

Keskuspankki julkaisi myös pahan päivän arvionsa, jonka mukaan talous kasvaisi 2,8 prosenttia tänä vuonna, supistuisi 0,9 prosenttia ensi vuonna ja kasvaisi 1,9 prosenttia vuonna 2024.

”Mielestäni on hyvin todennäköistä, että vuoden loppupuolella euroalue on lievässä taantumassa. Suurin ongelma tulee energian kallistumisesta, joka heijastuu etenkin Saksasta muualle euroalueelle” sanoo tutkimuslaitos Laboren ennustepäällikkö Sakari Lähdemäki.

Lähdemäki kuitenkin korostaa, että talouden kokonaiskuva ei ole aivan niin synkkä kuin Saksan kehityksen perusteella vaikuttaa.

”Ostopäälliköiden indeksi viittaa siihen, että Ranskassa talous kasvaa yhä ja euromaiden talouskehityksessä on muutenkin hajontaa.”