Suomen Pankki varoittaa pahenevasta energiakriisistä – Pääjohtaja Rehn vaatii EU:ta panemaan ”rivinsä järjestykseen”

Yli kolmasosassa euroalueen talouksista pitkän aikavälin velkakestävyys on Suomen Pankin mukaan vakavasti uhattuna.

”Euroopan unionin on saatava uudelleen rivinsä järjestykseen energiakriisin ratkomiseksi”, sanoo Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

29.9. 11:01 | Päivitetty 29.9. 13:18

Euroopan taloutta ravistelevan energiakriisin seuraukset voivat kestää pitkään, arvioi Suomen Pankki torstaina julkaisemassaan katsauksessa.

Energian kallistuminen nostaa euroalueen tuontihintoja, heikentää vaihtotasetta ja kasvattaa edelleen yritysten ja kotitalouksien kustannuksia sekä julkisen talouden menoja.

Suomen Pankin mukaan on hyvin epävarmaa, miten euroalue onnistuu sopeutumaan mahdolliseen energiapulaan ja energian kallistumiseen. Siksi talouden lähiajan näkymät ovat sumeat.

”Energiakriisi ja talouden heilahtelut vaikuttavat nyt kaikkien arkeen. Venäjä käyttää kaasuasetta energiasodan välineenä. Euroopan unionin on saatava uudelleen rivinsä järjestykseen energiakriisin ratkomiseksi. Tämä on ratkaisevaa myös inflaation kannalta”, sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn torstaina lehdistötilaisuudessa.

Keskeisin keino on hänen mukaansa energiankulutuksen vähentäminen. Lisäksi pitäisi purkkaa linkki kaasun korkeiden ja muiden energiamuotojen väliltä, mikä on aiheuttanut markkinahäiriön.

Lue lisää: Euroalueen talous nilkuttaa alakuloon: ”Taantuman todennäköisyys on erittäin suuri”

Suomen Pankki painottaa myös, että energiakriisin talouskasvua heikentävät vaikutukset ovat pääosin edessäpäin eikä maailmankauppa tue euroalueen taloutta. Euroalueen lisäksi talouskasvu on hidastunut Yhdysvalloissa ja Kiinassa, mikä heikentää euroalueen vientinäkymiä.

Suomen Pankin mukaan euroalueen kiihtynyt kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio on toistaiseksi näkynyt vain maltillisesti euroalueen palkkakehityksessä.

Inflaation hidastuminen lähivuosina edellyttää, että vaarallinen palkkojen ja hintojen kierre vältetään ja inflaatio-odotukset pysyvät vakaina.

”Rahapolitiikan tehtävänä on varmistaa, että inflaatio-odotukset pysyvät ankkuroituina ja tavoitteen mukaisina keskipitkällä aikavälillä”, sanoi pääjohtaja Rehn.

Kustannusten kohoamisen ja epävarmuuden lisääntymisen seurauksena kuluttajien luottamus talouteen romahti euroalueella jo maaliskuussa ja pysynyt viime kuukausina historiallisen heikkona.

Suomen Pankki painottaa, että epävarmuus inflaation kehittymisestä on kasvanut, ja yllättävätkin käänteet ovat mahdollisia. Erityisesti energian hintoihin ja saatavuuteen liittyy riskejä.

Nykyisen, poikkeuksellisen nopean inflaation välittyminen palkkoihin ja inflaatio-odotuksiin voi johtaa ennakoitua pitkäkestoisempaan ripeän inflaation aikakauteen.

Energiakriisi aiheuttaa uusia ongelmia myös euroalueen julkiselle taloudelle. Yli kolmasosassa euroalueen talouksista pitkän aikavälin velkakestävyys on Suomen Pankin mukaan vakavasti uhattuna.

”EU-maiden pyrkimys löytää keinoja kotitalouksien energialaskujen rajoittamiseksi on ymmärrettävä, mutta summittainen menojen lisäys ei sitä olisi, eikä auttaisi inflaation vastaisessa kamppailussa. Sen sijaan on oikein tasoittaa hintojen nousun vaikutuksia räätälöidyillä ja tilapäisillä toimilla kaikkein heikoimmassa asemassa oleville”, Rehn sanoi.

Euroopan keskuspankki ennusti syyskuussa alussa euroalueen julkisen talouden velan kasvavan tänä vuonna runsaaseen 92 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se on kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän kuin ennen koronaviruspandemian kärjistymistä vuonna 2019.

Inflaatioon kiihtyminen kasvattaa myös julkisen sektorin kustannuksia, ja toimet energiakriisin ratkaisemiseksi kasvattavat alijäämiä mahdollisesti tulevinakin vuosina.

Suomen Pankki arvioi, että energiakriisin takia talouden tasapainottaminen keskipitkällä aikavälillä on kohoavien korkojen vuoksi entistä tärkeämpää, mutta myös vaikeampaa.