Valtion omistajaohjaus linjasi, ettei Fortumin pidä ostaa Uniperin voimaloita Ruotsissa

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan papereista selviää uusia yksityiskohtia Uniperin pelastusneuvottelujen vaiheista. Muistiot viittaavat siihen, että Ruotsin ydinvoimaloiden omistus oli ainakin jollain asteella neuvotteluissa mukana.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kommentoi Uniperin pelastuspakettia 21. syyskuuta eduskunnassa.

30.9. 16:34

Valtion omistajaohjausyksikkö ja hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat syyskuussa, ettei Fortumin pidä ainakaan toistaiseksi käyttää varojaan Uniperin ruotsalaisen ydin- ja vesivoiman hankkimiseen.

HS:n hankkimien talouspoliittisen ministeriövaliokunnan kokouksissa esiteltyjen muistioiden mukaan Uniperin pelastuspaketin neuvotteluissa oli jollain tavalla pöydällä Uniperin Ruotsissa olevien ydinvoimaloiden siirtäminen Fortumin omistukseen.

Uniper on saksalainen energiayhtiö, josta Fortum hankki enemmistöomistuksen vuoden 2017 jälkeen. Uniper ajautui ankariin taloudellisiin vaikeuksiin viime kesänä, kun Venäjä lopetti maakaasun toimitukset yhtiölle. Yhtiö on joutunut toistuvasti pyytämään tukea Saksan valtiolta.

Uniperin 21. syyskuuta julkistetun pelastuspaketin mukaan Saksan valtio ottaa yhtiön myöhemmin tänä vuonna lähes kokonaan omistukseensa vastineeksi yhtiön pääomittamisesta ja lainoittamisesta yhteensä yli 20 miljardilla eurolla.

Uniperilla on huomattavia ydin- ja vesivoimaosuuksia Ruotsissa. Ne ovat tällä hetkellä yhtiön arvokkain osa. Saksan hallitukselle on kuitenkin kiusallista ostaa ruotsalaista ydinvoimaa, kun maa itse on sulkenut lähes kaikki ydinvoimalansa.

Valtion omistajaohjausyksikkö linjasi syyskuussa, ettei Fortumin pidä käyttää varojaan ainakaan toistaiseksi Uniperin ydin- ja vesivoimaomistusten hankintaan.

Saksassa julkisuuteen vuodettiin 14. syyskuuta tieto, että Uniper oli käynnistämässä neuvotteluja kokonaan uudesta pelastuspaketista. Edellistä heinäkuussa sovittua tukipakettia ei ollut vielä ehditty toimeenpanna, ja nyt useista sen ehdoista oltiin Saksalaisten tiedotusvälineiden saamien tietojen mukaan lipeämässä.

Tieto ei ollut uutinen Suomen hallituksen sisäpiirille. Samana päivänä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikkö esitteli hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle muistion, jossa kerrottiin uusien Uniper-neuvottelujen käynnistymisestä.

Ministerivaliokuntaan kuuluvat muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd) oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk). Kun valiokunnassa käsitellään omistajaohjausasioita, paikalla on myös omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd).

Valiokunta sai kuulla omistajaohjausyksikön virkamiehiltä, ettei alkuperäisen pelastuspaketin ehtoja todennäköisesti pystyttäisi toteuttamaan, koska Uniperin tappiotahti oli kasvanut niin valtavaksi.

Muistiosta on salattu merkittävä osa perusteluista, mutta julkisessa osassa todetaan muun muassa, että Uniperin lisäksi myös muita energiayhtiöitä on nyt tukijonossa.

Jo tässä vaiheessa ministerivaliokunnalle myös esiteltiin neuvoteltavan uuden pelastuspaketin pääelementit, jotka toteutuivat lähes sellaisenaan, kun paketista viikkoa myöhemmin tiedotettiin julkisuuteen.

Se, mikä poikkeaa lopullisesta sopimuksesta, on kirjaus Fortumin osto-optiosta Uniperin ruotsalaisiin voimalaomistuksiin.

14.9. muistion mukaan ”Fortum saisi oikeuden, mutta ei velvollisuutta hankkia Uniperin omistamat osuudet Ruotsin ydinvoimatuotannosta markkinahintaan.”

Fortum saisi myös etuoikeuden keskustella Ruotsin vesivoiman hankinnasta, mikäli kyseinen liiketoiminta tulisi myyntiin.

Lopullisesta sopimuksesta laaditussa tiedotteessa todetaan vain, että ”mikäli Uniper aikoo myydä osan tai kaiken vesivoima- ja ydinvoimaliiketoimintansa Ruotsissa, Fortumilla on ensisijainen oikeus tehdä niistä ostotarjous vuoden 2026 loppuun saakka”.

Muistioista ei salattujen osioiden vuoksi käy suoraan ilmi, oliko Fortum todella aikeissa esimerkiksi käyttää neljän miljardin euron saatavaansa Uniperissa Uniperin ruotsalaisen ydinvoiman ostamiseen kokonaan itselleen.

Jos oli, niin omistajaohjausyksikkö teki siitä lopun. Asiaa käsitellään muistiossa melko pitkästi, mutta nämä kohdat on pääosin salattu.

Johtopäätöksenään virkamiehet kirjoittavat näin: ”Välitöntä investointia Uniperin Ruotsin toimintoihin ei tueta.”

Omistajaohjausyksikön mukaan Fortumin pitää ensin laatia kokonaan uusi strategia ja päättää mahdollisista investoinneista vasta sitten.

Virkamiehet painottavat, että valtion ensisijainen intressi on turvata Fortumin toiminnan jatkuvuus ja kotimainen sähköntuotanto kaikissa oloissa.

Seuraavan kerran ministerivaliokunta käsitteli Uniper-pakettia sunnuntaina 18. syyskuuta. Silloin neuvottelutulos oli jo lopullinen, vaikka sopimus allekirjoitettiin vasta 21. syyskuuta aamulla.

Valiokunnan saaman muistion mukaan Fortumin käyttämät neuvonantajat olivat pitäneet sopimusta parhaana tarjolla olevana vaihtoehtona, kun näköpiirissä oli yhtiön ajautuminen nopeasti maksukyvyttömäksi tai kansallistettavaksi ilman neuvotteluja.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan