Tutkimus: Asumistuen korotukset eivät ole valuneet vuokranantajien taskuihin

Vattin tutkijat eivät löytäneet näyttöä, että vuoden 2015 asumistukijärjestelmän uudistus olisi vaikuttanut vuokriin.

Vuoden 2015 uudistus nosti merkittävästi pienten asuntojen asumistukea.

13.10. 1:00 | Päivitetty 13.10. 7:26

Asumistuen korotukset kohdistuivat pienituloisille asumistuen saajille, eivätkä korotukset siirtyneet merkittävästi heidän vuokranantajilleen sen jälkeen, kun tukijärjestelmä uudistettiin seitsemän vuotta sitten.

Tämä selviää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt) uudesta tutkimuksesta.

Asumistukea uudistettiin Suomessa vuonna 2015 siten, että tuen määrä ei enää riippunut asunnon pinta-alasta. Uudistuksessa asumistuen suuruutta rajoittanut neliövuokraleikkuri korvattiin kokonaisvuokraa koskevalla ylärajalla, joka riippui vain kotitalouskoosta ja asuinkunnasta.

Uudistus nosti merkittävästi pienten asuntojen asumistukea, ja sen pelättiin valuvan vuokranantajille.

Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten uudistuksesta aiheutuneet asumistuen muutokset vaikuttivat tuensaajien vuokriin. Pinta-alan lisäksi tukimuutokset riippuivat asunnon sijaintikunnasta ja rakentamisvuodesta.

Tutkijat eivät löytäneet näyttöä uudistuksen vaikutuksesta vuokriin. Suuren tutkimusaineiston ansiosta tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on pieni.

Siitä huolimatta tutkimus ei voi täysin sulkea pois pientä vaikutusta vuokriin. Siksi myös vuokranantajat saattoivat hyötyä uudistuksesta, jos vuokravaikutus ulottui myös muihin vuokralaisiin kuin asumistuen saajiin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuvien tuensaajien vuokria ja keskityttiin uusiin vuokrasuhteisiin, joissa nopeat vuokrankorotukset uudistuksen jälkeen olisivat olleet mahdollisia. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusaineistoa kaikista yleisen asumistuen saajista usealta vuodelta.

Vaikka asumistuen nousu osui erityisesti pienten asuntojen vuokriin, tuen saajat eivät kuitenkaan hakeutuneet aiempaa useammin pieniin asuntoihin. Tämä saattaa Vattin mukaan selittää sitä, mikseivät pienten asuntojen vuokrat nousseet uudistuksen jälkeen.

Yleistä asumistukea maksettiin vuonna 2021 yhteensä noin 1,6 miljardia euroa noin 400 000:lle kotitaloudelle. Neliövuokraleikkurin korvaaminen kokonaisvuokraa koskevalla ylärajalla vuonna 2015 kasvatti asumistukimenoja.