Korot ovat nousseet ja kiinnostus viitekorkovaihtoehtoihin on pankkien mukaan lisääntynyt.

Mikä olisi paras viitekorko asuntolainalle?

Suomalaisten tyypilliseksi asuntolainaksi on viime vuosina muodostunut annuiteettilaina 12 kuukauden euribor-korolla. Kun korot nousevat, tilanne voi muuttua.


26.10. 12:13 | Päivitetty 27.10. 9:36

Asuntolainojen ylivoimaisesti yleisin viitekorko eli 12 kuukauden euribor on ollut poikkeuksellisen kovassa nousussa. Huhtikuussa plussalle pyörähtänyt korko oli tiistaina jo 2,73 prosenttia.

Viime vuosina pankit ovat tarjonneet asuntolainaa hakeville lähtökohtaisesti vuoden euriboria viitekoroksi eikä muista vaihtoehdoista ole juuri puhuttu, paitsi korkosuojaukseen liittyvissä tuotteissa.

HS kysyi isoilta pankeilta, millaisia korkovaihtoehtoja ne nyt tarjoavat, kun kaikki korot ovat nousussa. Kävi ilmi, että pankkien kanssa voi neuvotella myös lyhyemmistä euriboreista, prime-korosta tai kiinteistä koroista.

Viitekorolla on suurin merkitys asuinmenoihin siinä tapauksessa, että kyseessä on annuiteettilaina, jollaisia valtaosa uusista asuntolainoista onkin. Annuiteettilainassa jokainen maksuerä on alkutilanteessa yhtä suuri. Kuukausittainen maksuerä kasvaa koron noustessa, mutta lainan takaisinmaksuaika pysyy samana.

Jos kyseessä on kiinteä tasaerälaina tai tasalyhennyslaina, korkopohdinta on toisenlainen.

Pankkien mukaan vuoden euribor on ylivoimaisesti suosituin viitekorko myös uusissa asuntolainoissa. Suomen Pankin mukaan tammi–elokuussa nostetuista uusista asuntolainoista 87 prosenttia sidottiin vuoden euriboriin. Viime vuonna vastaava osuus oli 86 prosenttia.

Alkuvuonna uusista asuntolainoista 10 prosenttia oli sidottu lyhyempiin kuin vuoden euriboreihin. Suosituin oli kuuden kuukauden euribor.

Suomen suurin asuntorahoittaja OP-ryhmä tarjoaa lähtökohtaisesti 12 kuukauden euriboria asuntolaina-asiakkailleen. Sen lisäksi asuntolainaan on mahdollista saada kuuden tai kolmen kuukauden euribor.

”Voimme keskustella lyhyemmistä euriboreista, mutta se voi heijastua marginaaliin. Lyhyiden viitekorkojen kysyntä on hyvin vähäistä”, sanoo OP Ryhmän asuntorahoituksesta vastaava Hanna Heinonen.

Aktiassa voi sopia tavalliseen asuntolainaan kuuden tai poikkeuksena kolmen kuukauden euriborin. Myös Aktian mukaan lyhyempi korko vaikuttaa yleensä marginaaliin, koska pankin kustannukset nousevat.

Nordeasta kerrotaan, että korkojen voimakkaat liikkeet ovat lisänneet keskustelua eri viitekorkovaihtoehdoista. Suosituin on silti edelleen vuoden euribor.

”Se on asiakkaille ennakoitava ja turvallinen vaihtoehto suhteessa lyhyempiin viitekorkoihin, jotka tarjoavat vähemmän varmuutta lähiajan korkomaksuista”, kertoo Nordean Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala sähköpostitse.

Myös Nooa Säästöpankissa lyhyitä korkoja kysytään hieman aiempaa enemmän. Kuuden kuukauden euriborin suosio on lisääntynyt.

”Pankin suositus on, että mitä pidemmät viitekorot, sen parempi ennakoitavuus asuntovelallisella on omaan talouteensa ja lainalyhennyksiin sekä korkokehitykseen”, kertoo Nooa Säästöpankin liiketoimintajohtaja Tommi Grönlund sähköpostitse.

Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala taas kertoo, että lyhyiden korkojen tarjoaminen ei ole pankissa lisääntynyt. Danske Bank tarjoaa pääasiassa vuoden euriboria, kun taas kuuden kuukauden euribor on käytössä korkosuojatuissa lainoissa.

”Asuntorahoituksessa laina-ajat ovat tyypillisesti pitkiä. Kun korkomarkkina heiluu, kuluttajat hyötyvät talouden suunnittelussaan pidempien korkojen tuomasta vakaudesta”, Takala kertoo.

Viitekoron valinnassa yhtenä tekijänä voi pitää lainan nostopäivän korkotasoa.

Lyhyemmistä euriboreista asuntolainoissa käytetään erityisesti kuuden kuukauden ja joskus myös kolmen kuukauden euriboria. Kuuden kuukauden euribor oli esimerkiksi maanantaina 2,13 prosenttia, kun vuoden euribor oli 2,74 prosenttia. Kolmen kuukauden euribor oli 1,56 prosenttia.

Lyhyemmät korot pysyvät yleisesti ottaen matalammalla tasolla kuin pitkät. Perussääntönä euriborin historian pohjalta voi sanoa, että mitä lyhyempi korko, sitä matalampana se pysyy.

Vaikka 12 kuukauden euribor onkin noussut merkittävästi, monet asiantuntijat painottavat mielenrauhaa sen etuna.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell korostaa, että pelkkää lainan nostopäivän korkoa ei kannata tuijottaa, vaan miettiä omaa taloudenhallintaa pidemmällä aikavälillä.

”Oman talouden hallinta on aina keskeistä. Mitä pidempi koron tarkistusväli on, sitä helpompaa on oman talouden suunnittelu”, hän sanoo.

Vuoden euriboriin sidottua lainaa lyhentävän tarvitsee jännittää koron muuttumista vain kerran vuodessa. Kun korot olivat vuosikausia nollissa tai miinuksilla, jännitystä ei ollut. Nyt tilanne on täysin toinen.

”Maailma on muuttunut entistä vaikeammin ennakoitavaksi. Vuosi on ihan kunnollinen aika suunnitella muita hankintoja turvallisemmin. Muutakin pitää tehdä kuin maksaa lainan korkoja”, Beurling-Pomoell sanoo.

Myös OP:n Heinonen korostaa oman taloudenhallinnan pohtimista ja ennakoitavuutta.

”Yleisesti ottaen kannattaa miettiä omaa kuukausierää ja katsoa, että kaikissa taloustilanteissa pystyy säästämään myös lainanmaksun ohessa. Pienikin kuukausittainen säästö on hyvä”, Heinonen sanoo.

Korot ovat nousseet vinhaa vauhtia. Lyhyen koron taso voikin lainan tarkistuspäivän myötä olla jonkin aikaa kalliimpi vaihtoehto kuin jos laina olisi ollut alun perin sidottu pidempään korkoon.

”Asuntolainat ovat pitkiä. Silloin ei pitkällä ja lyhyellä korolla ole käytännössä valtaisaa eroa. Pitkässä juoksussa lyhyt korko ei välttämättä ole halvempi, vaikka se nyt houkuttaisi”, Beurling-Pomoell sanoo.

Lyhyen koron valitsijalla on hyvä olla taloudellisia puskureita, koska tilanne voi vaihdella nopeammassa syklissä.

”Kun on puskureita, ennakoitavuudelle ei aseteta yhtä suuria vaatimuksia.”

Kuluttajaliitto teki kyselyn, johon vastanneista kotitalouksista lähes puolet kertoo ajautuvansa ahdinkoon, jos elinkustannukset nousevat enintään sadalla eurolla kuukaudessa. Beurling-Pomoell kehottaakin asuntovelallisia kääntymään pankin puoleen ja neuvottelemaan vaikka ylimääräisestä lyhennysvapaasta, jos korkomenot paisuvat yli varojen.

”Pankit ymmärtävät, että tilanne on hankala.”

Ei ole näköpiirissä, että korot lähtevät nykytasoilta kovaan nousuun, korostaa Suomen Pankin talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas. Toisaalta tämän vuoden korkojen nousutahti on yllättänyt monet. Raijas pitää taloudellista mielenrauhaa tärkeänä.

”On ihan eri asia, tarkistetaanko korkoa kolmen kuukauden välein vai vuoden välein. Lyhyen koron nousun vaikutus osuu asuntovelallisen talouteen nopeammin”, Raijas sanoo.

Hän ei halua astua pankkien varpaille ja lähteä ehdottamaan parasta korkovaihtoehtoa.

”Jokaisen täytyy miettiä lainan kokonaiskustannuksia ja omaa riskinkantokykyään, kun sitoutuu lainasopimukseen”, Raijas sanoo.

Raijas kehottaa asuntolainaa hakevan kiinnittämään huomiota pankin tarjoamaan marginaaliin. Asuntolainan kokonaiskorko muodostuu viitekoron lisäksi marginaalista. Nollakorkojen aikaan asuntolainan korko on käytännössä ollut sama kuin marginaali.

”Pankki neuvottelee marginaalin tapauskohtaisesti. Se riippuu monesta asiasta, mutta marginaali heijastaa riskiä, jonka pankki ajattelee kulloisenkin asiakkaan omaavan”, Raijas sanoo.

Euriborien lisäksi pankit tarjoavat myös kiinteää korkoa, jossa lainan korko on sidottu tietylle tasolle osaksi lainan lyhennysaikaa. Lisäksi asuntolainan voi saada sidottuna pankin omiin Prime-korkoihin.

Pankkien omia prime-korkoja suosittiin asuntolainoissa erityisesti vuoden 2008 finanssikriisiä edeltävinä muutamana vuonna. Sittemmin asuntolainojen sitominen pankkien omiin prime-korkoihin on vähentynyt ja viime vuosina se on ollut hyvin harvinaista.

Isoista pankeista prime-korkoa tarjoavat OP ja Nordea. Nordean prime-korko on tällä hetkellä 1,7 prosenttia ja OP:n 1,5 prosenttia lokakuun lopusta. Prime-korot ovat lähteneet markkinakorkojen jäljessä nousuun. Prime-korkoihin sidottujen asuntolainojen korko muuttuu prime-koron muuttuessa.

Pankit tarjoavat myös korkoputkia ja kiinteitä korkoja. Kiinteä korko on käytännössä korkosuoja, jossa asuntolainaa voi lyhentää samalla korolla useita vuosia lainan alussa. Kiinteiden korkojen tasot voivat vaihdella isosti päivästä toiseen.

Kiinteän koron jaksot vaihtelevat kolmesta vuodesta jopa 15 vuoteen.

Kiinteitä korkoja tarjoavat kaikki HS:lle vastanneet pankit, eli Nordea, Danske, Aktia, OP ja Säästöpankkiryhmän Nooa Säästöpankki. Tällä hetkellä kiinteät korot ovat vuoden euriboria kalliimpia noin prosenttiyksiköllä tai jopa enemmän.

Nollakorkojen aikaan kiinteän koron valinnut saattaa nyt hyötyä tilanteesta.

Esimerkiksi Aktia tarjosi vuosi sitten 0,5–0,8 prosentin 10 vuoden kiinteää korkoa. Se tarkoittaa, että asuntolainan ottaja lyhentää lainaansa 10 vuoden ajan enintään 0,8 prosentin korolla.

”Nyt tämän valinnan tehnyt voi onnitella itseään hyvästä päätöksestä”, toteaa Aktian henkilöasiakkaista vastaava johtaja Oscar Taimitarha.

Nyt vastaava kiinteä korko liikkuisi noin 4–4,5 prosentissa. Siksi kiinteiden korkojen suosio onkin nyt melko vähäistä Aktiassa.

Annuiteettilainojen osuus uusista asuntolainoista on kasvanut erityisesti viime vuosina. Viime vuonna 11 prosenttia uusista asuntolainoista oli kiinteitä tasaerälainoja.

Kiintein tasaerin lyhennettävän lainan takaisinmaksuaika pitenee, jos lainan korko nousee. Maksuerän suuruus pysyy koko laina-ajan samana.

OP:n asuntolainakannasta näkyy se, miten korko-odotukset muuttuivat viime vuosina. Merkittävä osa OP:lle asuntolainaa lyhentävistä maksaa kiinteää tasaerää, mikä johtuu vanhemmista asuntolainoista. Kun korot nousevat, maksuerä ei kiinteässä tasaerälainassa muutu, mutta lainan maksuaika pitenee.

Viime vuosina annuiteettilainat ovat tulleet suositummiksi ja myös OP:n myöntämistä uusista asuntolainoista suurin osa on nyt annuiteettilainoja.

”Uusista asuntolainoista valtaosa on muuttuvalla maksuerällä, painopiste on muuttunut”, Heinonen sanoo.

Oikaisu 27.10.2022 kello 9.26: Artikkelissa todettiin aiemmin virheellisesti, että kiinteässä tasaerälainassa lyhennyssumma ei koron noustessa muutu. Tosiasiassa samana pysyy maksuerä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita