Mallinnus: Maakaasun hintakatto olisi edullisin tapa laskea sähkön hintaa

Wärtsilän laskelmat osoittavat, että olisi olemassa energiatukia parempi ratkaisu laskea sähkön hintaa. Koska sähkömarkkinan häiriintyminen ja järjettömät hinnat johtuvat maakaasun hinnasta, puututaan siihen.

Maakaasu on kallistunut rajusti, koska Venäjä on rajoittanut kaasun vientiä Eurooppaan. Kaasun kallistuminen on puolestaan nostanut sähkön hintaa.

25.10. 2:00 | Päivitetty 25.10. 8:35

EU-päättäjät ovat pähkäilleet viime kuukaudet, miten sähkön jopa kymmenkertaistuneeseen hintaan olisi parasta puuttua. Toimiinkin on ryhdytty. Syyskuun lopussa energiaministerit päättivät sähkön myyjien niin sanottujen ylituottojen leikkaamisesta.

Etenkin vauraammissa EU-maissa on myös hyväksytty valtavia energiatukipaketteja kuluttajille ja yrityksille. Saksa aikoo käyttää tukiin jopa 200 miljardia euroa.

Molempiin toimiin liittyy isoja ongelmia. Sähköyhtiöiden ylituottojen leikkaaminen on käytännössä todella mutkikasta.

Energiatuet ovat paitsi kalliita myös vaikeita kohdistaa tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Ja ennen kaikkea tuet kiihdyttävät entisestään EU:n hirvittävää inflaatiovauhtia, mikä puolestaan pakottaa Euroopan keskuspankin nostamaan korkoja inflaation hillitsemiseksi.

Laivamoottoreita ja energiajärjestelmiä valmistavan Wärtsilän energialiiketoiminnan kehitysjohtajalla Ville Rimalilla on esittää parempi ratkaisu: koska sähkömarkkinan häiriintyminen ja järjettömät hinnat johtuvat maakaasun hinnasta, puututaan siihen.

”Espanjassa tällainen malli on menestyksekkäästi myös toteutettu jo kesäkuussa. Maakaasulla sähköä tuottaville voimaloille maksetaan maakaasun markkinahinnan ja kaasun sovitun kattohinnan välinen erotus. Se laskee maakaasulla tuotetun sähkön hintaa ja sitä kautta kaiken sähkön hintaa”, Rimali sanoo.

Sähkömarkkina toimii nimittäin niin, että kullakin tunnilla sähkön hinta muodostuu käytännössä kalleimman tarvittavan tuotantomuodon mukaan. Tällä hetkellä Euroopan markkinoilla se on usein kaasuvoima.

Vaikka Suomessa ei käytetä juurikaan maakaasua sähkön tuottamiseen, kaasun määrittämä markkinahinta hiipii tännekin siirtoyhteyksien kautta. Etenkin silloin, kun Suomessa on omaa tuotantoa kulutukseen nähden vähän. Suomi on osa eurooppalaista sähkömarkkinaa.

Rimalin mukaan Espanjan-mallin nerokkuus on siinä, ettei siitä koidu valtiolle kustannuksia lainkaan. Maakaasun hintakompensaatio kaasuvoimaloille peritään sähkön ostajilta verona.

Sähkön ostajien maksama hinta olisi siis hieman markkinahintaa korkeampi, mutta kuitenkin huomattavasti matalampi kuin ilman maakaasukompensaatiota.

”Tämä johtuu siitä, että maakaasulla tuotetaan noin viidesosa EU:n sähköstä. On huomattavasti halvempaa tukea tuota viidesosaa ja laskea kaikkea sähkön hintaa”, Rimali sanoo.

RimaliN asiantuntijatiimi mallinsi, miten voimalaitosten käyttämän maakaasun hintakatto olisi vaikuttanut sähkön hintoihin EU-maissa ajalla 14. kesäkuuta–13. syyskuuta, jos maakaasun hintakaton taso olisi ollut 100 euroa megawattitunnilta.

Kalleimmillaan maakaasu on maksanut tänä vuonna noin 350 euroa megawattitunnilta, kun vielä puolitoista vuotta sitten hinta oli noin 20 euroa megawattitunnilta.

Rimalin laskelman mukaan sähkön hinta olisi laskenut 10–35 prosenttia kaikissa jäsenmaissa. Suomessa vaikutus olisi ollut 21 prosenttia.

Sähkön keskimääräinen pörssihinta olisi ollut Suomessa 16,8 senttiä kilowattitunnilta, toteutuneen 21,3 sentin sijasta.

”Näin suuri sähkön halpeneminen rajoittaisi merkittävästi EU:n inflaatiota ja korkojen nostopaineita”, Rimali sanoo.

Eniten sähkö olisi halventunut Ranskassa, missä hinnat ovat olleet ydinvoimaloiden huolto-ongelmien takia Euroopan korkeimmat. Ranskassa kesän keskihinta olisi laskenut 41,9 sentistä 28,7 senttiin kilowattitunnilta.

Myös Saksassa sähköntuottajille maksettu maakaasukompensaatio olisi halventanut sähköä noin 10 sentillä kilowattitunnilta.

Mallinnuksen sähkönhinnoissa on mukana summa, jonka maakaasun hinnan kompensoiminen olisi kussakin maassa vaatinut ja joka siis kerätään sähkön ostajilta.

Mallissa ei ole otettu huomioon siirtoyhteyksien pullonkaulojen vaikutusta hintoihin.

”Maakaasun hintakattoa sähköntuotannossa on vastustettu Saksassa sillä perusteella, että kaasun kulutus voisi tämän vuoksi kasvaa. Mielestäni perustelu ei ole pitävä, sillä nyt kaasun hintaa ollaan tukemassa Saksassa suoraan valtavilla summilla. Se vaikuttaa kulutukseen varmasti yhtä paljon”, Rimali sanoo.

Tämän huolen vuoksi kaasun kattohintaa ei voisi asettaa kovin alas. Espanjassa maakaasun kattohinta sähkövoimaloille on vain 40 euroa megawattitunnilta.

Näin matala katto aiheuttaisi EU-tasolla sen, että sähköä olisi halvempaa tuottaa maakaasuvoimaloilla kuin kivihiilivoimaloilla. Se kasvattaisi kaasun kulutusta huomattavasti.

”Tilapäisen kattohinnan pitäisi olla niin korkea, että maakaasu tulisi ajojärjestyksessä hiilivoimaloiden jälkeen, koska kaasusta on nyt EU:ssa pula. Siksi sopiva hintataso olisi noin 100 euroa megawattitunnilta”, Rimali sanoo.

Syksyn kuluessa maakaasun hinta on vähän yllättäenkin laskenut, vaikka kaasun tulo Venäjältä tulevassa Nordstream-putkessa loppui kokonaan elokuussa ja sittemmin putki on myös räjäytetty rikki.

EU-maiden kaasuvarastot on kuitenkin saatu täytettyä niin, että kaasua pitäisi riittää kohtuullisesti talven yli. Maanantaina maakaasun hinta oli 140 euron tuntumassa megawattitunnilta ensi talvelle.

”Kuka tietää, mihin se voi vielä talven kuluessa kohota, jos jälleen jotain odottamatonta tapahtuu. Siksi nyt olisi hyvä ottaa käyttöön tilapäinen, tehokas ja mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu, jolla sähkömarkkinat vakautettaisiin”, Rimali sanoo.

Sähkön hinnan laskeminen vaikuttaisi myös sähkön johdannaismarkkinoilla.

”Futuurien hinnoissa tulisi totta kai tasopudotus. Myös Fortumin vakuusvaatimuksia se laskisi, mikä omalta osaltaan vähentäisi Suomen valtion riskiä, jos Fortum tarvitsisi talven aikana valtion takaamia lainoja”, Rimali sanoo.

Sähköä myyvien yhtiöiden vakuusvaatimuksia sähköjohdannaisten hintojen lasku voisi sen sijaan kasvattaa. Sähköyhtiöt ovat tyypillisesti suojanneet esimerkiksi kuluttajille myytävät määräaikaiset sähkösopimukset johdannaismarkkinoiden kautta etukäteen.