Startupit arvostelevat uusia vero­ehdotuksia: ”Voisi jopa aiheuttaa vero­tulojen vähenemistä”

Kasvuyrityksissä ollaan huolissaan, että hallituksen valmistelemat uudet verot toisivat enemmän haittaa kuin hyötyä.

Lifeline Venturesin perustajaosakas Timo Ahopelto ja Suomen stratup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

26.10. 14:57

Kasvuyritysten edustajien mielestä Suomessa valmistellut arvonnousuvero ja työmatkavero pitäisi hylätä.

Pääomasijoitusyhtiö Lifeline Venturesin perustajaosakas Timo Ahopelto sanoo, että kyseisten verojen aika ei ole nyt. Ahopelto korostaa kannattavansa veropohjan laajentamista yleisesti.

”Näiden verojen vaikutukset kuulostavat pieniltä, mutta kun nämä asiat kasaantuvat ja kertaantuvat, ne antavat signaalin ulkomaiselle johdolle ja työntekijöille siitä, millainen toimintaympäristö tämä on”, Ahopelto sanoo.

Ahopelto kuuluu myös muun muassa kasvuyritysten etujärjestön Suomen startup-yhteisön hallitukseen. Koko startup-yhteisön linja on, että hallituksen esitys arvonnousuverosta olisi syytä perua.

Arvonnousuvero on saanut runsaasti kritiikkiä osakseen. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on sanonut, ettei arvonnousuveroa tulisi hänen mielestään toteuttaa. Pääministeri Sanna Marin (sd) vastasi Saarikon lausuntoihin, että hallituksessa sovituista esityksistä on pidettävä kiinni.

Lue lisää: ”Olen oikeasti huolissani”, sanoo VM:n kanslia­päällikkö hallituksen valmistelemista uusista veroista

Suomen startup-yhteistön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen sanoo, että ajatus veroehdotuksen taustalla on kannatettava. Verolla olisi tarkoitus estää varakkaiden henkilöiden verosuunnittelua.

”Nykyisellään veroehdotus ei tätä tavoitetta edistä”, Pakarinen sanoo.

Pakarinen on myös keskustapuolueen varapuheenjohtaja.

Veron arvostelijat ovat kutsuneet arvonnousuveroa julkisuudessa myös maastapoistumisveroksi. Jos henkilö muuttaisi Suomesta alhaisen verotuksen maahan ja myisi omaisuuttaan siellä, Suomi saisi verottaa Suomessa asumisen aikana tapahtunutta arvonnousua.

Suomen startup-yhteisön mielestä arvonnousuveron ehdotuksessa on puutteita ja epävarmuustekijöitä, kuten se miten veron muuttopäivä määritellään, miten listaamattomien yritysten käypä arvo lasketaan ja miten jo ulkomailla ansaittua varallisuutta kohdellaan arvonnousuveron näkökulmasta.

Vastaavankaltainen vero on hallituksen esitysluonnoksen mukaan käytössä useissa länsimaissa, kuten Tanskassa, Norjassa, Alankomaissa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tähän vetoavat monet veron puolestapuhujat.

Ahopellon mukaan useissa verrokkimaissa startupien keräämä riskipääoma on paljon kovemmalla tasolla kuin Suomessa. Siksi hänen mielestään nyt pitäisi vielä keskittyä houkuttelemaan pääomaa suomalaisiin yrityksiin.

”Ruotsalaiset startupit nostava kaksi kertaa niin paljon kasvupääomaa kuin suomalaiset startupit. Olemme liian aikaisin näiden kysymysten äärellä. Meidän täytyy kasvaa vielä viisi vuotta”, Ahopelto sanoo.

Suomessa on valmisteltu myös niin sanottua ”työmatkaveroa”. Tämän taloudellisen työnantajan käsitteen myötä Suomen verotusoikeus ulottuisi suomalaiselle taloudelliselle työnantajalle tehtyyn työhön, vaikka henkilön muodollinen työnantaja olisi ulkomailla.

Jo nyt ulkomaisia työntekijöitä verotetaan ensimmäisestä työpäivästä alkaen täällä muun muassa silloin, kun työnantaja on suomalainen. Veron on voinut välttää, jos palkan on maksanut muodollinen ulkomainen työnantaja.

Käytännössä uudistus koskisi joitain henkilöitä, jotka tulevat ulkomailta Suomeen työskentelemään tilapäiselle taloudelliselle työnantajalle. Jos työntekijä tulisi konsernin ulkopuolelta, verovelvollisuus alkaisi heti ensimmäisestä päivästä. Konsernin sisäisissä siirroissa veroja joutuisi maksamaan Suomeen, jos oleskelu kestää yli 14 päivää tai matkapäiviä kertyy vuoden aikana yli 45.

Ahopellon mukaan verolla olisi enemmän haittavaikutuksia kuin hyötyjä. Se voisi Ahopellon mukaan vähentää suomalaisten kasvuyritysten ulkomaalaisten johtajien työmatkoja Suomeen.

Tämä voisi lopulta johtaa siihen, että yritykset valitsevat muita maita Suomen edelle työpaikkojen ja toimipisteiden sijainnissa.

”Jos se otettaisiin käyttöön, se voisi jopa aiheuttaa verotulojen vähenemistä, koska se voisi johtaa siihen, että työpaikat eivät sijoitu Suomeen.”

Tiistaina myös valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen sanoi HS:lle, että ministeriössä valmistellut hallituksen esitykset arvonnousuveroksi sekä ”työmatkaveroksi” olisivat haitallisia Suomen talouskasvulle.

Majanen sanoo olevansa ”oikeasti huolissaan” yrityksiltä tulleen palautteen vuoksi.

”Minuun on oltu paljon yhteydessä startup-yrityksistä, jotka kilpailevat globaaleilla markkinoilla huippuosaajista. Vaikka yhteydenotot ovat varmaan paljon edunvalvontaakin, niin startup-yhteisössä nämä verot tulkitaan – oikein tai väärin – vihamielisiksi toimiksi tai rangaistuksiksi”, Majanen sanoi HS:lle.

Majasen mukaan esityksistä luopumista tulisi hallituksessa harkita. Esityksiä ei ole vielä annettu eduskunnalle. Molemmat valtiovarainministeriössä valmistellut esitysluonnokset saivat lainsäädännön arviointineuvostolta pyyhkeitä huonosta valmistelusta.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan