Kone: Hissien rakentaminen vähenee Kiinassa 20 prosenttia tänä vuonna

Muualla maailmassa rakentaminen ja korjaushankkeet vetävät Koneen mukaan edelleen hyvin. Heinä–syyskuun tulos heikkeni viime vuodesta mutta liikevaihto yhä kasvoi.

Kiinan rakennusteollisuuden rahoitusongelmat ja tiukan koronapolitiikan jatkuminen aiheuttavat Koneessa epävarmuutta.

27.10. 13:38 | Päivitetty 27.10. 15:55

Hissiyhtiö Koneen mukaan uusien hissien rakentaminen vähenee Kiinassa peräti 20 prosenttia tänä vuonna. Ongelmat johtuvat ennen kaikkea kiinteistösektorin ylikuumenemisesta jo aiempina vuosina.

”Kiinan johto alkoi pari vuotta sitten rajoittaa velkaantuneiden kiinteistökehitysyhtiöiden rahoitusta, ja kiinteistökehittäjä Evergranden kaatuminen lopetti myös kansainvälisen rahoituksen näiltä yhtiöiltä. Rakennuksia jäi paljon kesken, koska rahoitus yksinkertaisesti loppui”, Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth sanoo.

Kiinan ongelmat painavat nyt Konetta, jonka liikevaihdosta yli kolmasosa tulee Kiinasta. Keskeneräisiin rakennuksiin on tilattu paljon Koneen hissejä ja uusien rakennuskohteiden perustaminen on hidastunut.

Kone kertoi tuloksestaan antamissaan ennakkotiedoissa jo lokakuun puolivälissä, että tilaukset supistuivat Kiinassa ”huomattavasti”.

Koneen saamat uudet tilaukset supistuivat heinä-syyskuussa kaiken kaikkiaan selvästi verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilausten määrä jäi peräti kymmenen prosenttia vuodentakaisesta.

Euro on kuitenkin heikentynyt sen verran suhteessa muihin päävaluuttoihin, että euroissa laskettuna tilausten määrä oli 2 156 miljoonaa euroa, mikä oli vain 2,5 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

Tilauskanta oli syyskuun lopussa silti kahdeksan prosenttia suurempi kuin vuosi sitten eli 9,9 miljardia euroa. Muutos on laskettu kiintein valuuttakurssein.

Koneen liikevaihdosta runsas kolmasosa tulee huollosta ja 15 prosenttia modernisointihankkeista, jotka eivät ole yhtä suhdanneriippuvaisia kuin uudisrakentaminen. Modernisoinnin eli hissien uusimishankkeiden tilaukset kasvoivat Koneen mukaan selvästi.

Ehrnroothin mukaan yhtiön palveluliiketoiminnoissa kasvu ja kannattavuuskin olivat hyviä.

Hissien uudisrakentaminenkin vetää Koneen mukaan hyvin Yhdysvalloissa ja Kiinaa lukuun ottamatta muualla Aasiassa. Euroopassa rakentamisen tilanne on Koneen mukaan ”vakaa”.

Ja vaikka Kiinan uusien hissien markkina on supistunut, se on silti Koneelle tärkeä.

”Viime vuonna 65 prosenttia maailman uusista hisseistä myytiin Kiinassa, eli vaikka markkina supistuu, se on yhä iso”, Ehrnrooth sanoo.

Suomessa on keskustelu viime aikoina Kiinan ulkopolitiikan kiristymisestä. Ehrnroothin mukaan Koneen toiminta Kiinassa ei ole vaikeutunut.

”Siitä ei ole ollut mitään merkkejä, koska toimimme alalla, joka ei ole poliittisesti herkkä.”

Kone arvioi liikevaihdon laskevan tänä vuonna yhdestä neljään prosenttia verrattuna vuoden 2021 runsaaseen kymmeneen miljardiin euroon. Tämä johtuu Kiinan-hissikaupan hidastumisesta. Kone päivitti tämän vuoden tulosarvionsa jo lokakuun puolivälissä ja kertoi olennaisimmat tulosluvut.

Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 010–1 090 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2022 tasolla.

Koneen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä silti peräti 15 prosenttia 2 998 miljoonaan euroon. Tässäkin valuuttakurssien vaikutus oli suuri. Ilman euron heikkenemistä kasvu olisi ollut 6,5 prosenttia. Koneen mukaan Kiinassa koronarajoitusten helpottaminen kasvatti liikevaihtoa.

Oikaistu liikevoitto sen sijaan heikkeni heinä-syyskuussa kuusi prosenttia 306 miljoonaan euroon, mikä oli 10,2 prosenttia suhteessa liikevaihtoon. Ilman euron heikkenemistä tulos olisi ollut pienempi. Kannattavuuden heikkeneminen johtuu Koneen mukaan ennen kaikkea kustannusten noususta. Myös komponenttipula hidastaa yhä laitteiden toimituksia.

”Kannattavuus ei ole hyväksyttävällä tasolla”, Ehrnrooth sanoi.

Kannattavuutta Kone pyrkii parantamaan muun muassa hintojen korotuksilla ja toimintamallien viilauksella. Hinnankorotukset näkyvät tuloksessa kuitenkin vasta noin vuoden kuluttua, kun myydyt hissit ja projektit toimitetaan.

Toisaalta joidenkin materiaalien hinnat ovat Aasiassa kääntyneet jo laskuun, mikä helpottaa kannattavuuspaineita.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan