Kiinteistöliitto: Kiinteistöveroa uhkaa ”kohtuuttoman kova” korotus

Kiinteistöliitto arvioi, että kiinteistövero uhkaa nousta jopa 20 prosenttia kolmen vuoden aikana.

Kiinteistövero uhkaa nousta merkittävästi.

2.11. 14:30

Kiinteistövero uhkaa nousta merkittävästi ei vain ensi vuonna vaan myös sitä seuraavana vuonna rakennuskustannusten nousun takia, arvioi Kiinteistöliitto.

Taloyhtiötä edustava järjestö arvioi, että kiinteistövero saattaa nousta noin 20 prosenttia vuosina 2022-24. Tällaista korotusnäkymää Kiinteistöliitto pitää ”kohtuuttoman kovana” taloustilanteeseen nähden.

Rakennuskustannusten nousu korottaa rakennusten verotusarvoja ja siten kiinteistöveroa.

Rakennusten verotusarvoja korotetaan rakennuskustannusindeksin perusteella. Viime vuonna korotus oli 4,2 prosenttia. Kuluvan vuoden kesäkuussa indeksi oli 9,4 prosentin nousussa. Jos tämä korotus viedään rakennusten verotusarvoihin, rakennusten kiinteistövero nousee ensi vuonna vastaavalla tavalla.

Kiinteistöveron kokonaismuutos jää kuitenkin tätä pienemmäksi, koska kiinteistöverotus kohdistuu myös maapohjaan.

”Vuosien 2022 ja 2023 korotukset toisivat rakennuksen verotusarvoon vertailuaineistomme mukaan yhteensä noin 14 prosentin kokonaiskorotuksen, ja kokonaisveroon noin 10 prosentin korotuksen”, sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero tiedotteessa.

Kero sanoo, että rakennuskustannusten nousun taittumisesta ei ole mitään takeita, vaikka nyt näyttää siltä.

”Sen vuoksi on hyvin mahdollista, että myös vuodelle 2024 kiinteistöveron korotus olisi suuri. Tämä tarkoittaisi rakennusten kiinteistöveron nousua kaikkialla Suomessa noin 20 prosenttia kolmen vuoden aikana”, Kero arvioi.

Kiinteistöveron noususta varoitti myös kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli ry maanantaina. Järjestö arvioi, että kiinteistöveroon olisi tulossa ensi vuonna historiallisen korkea korotus.

Lue lisää: Järjestö: Kiinteistöveroon tulossa historiallisen korkea korotus

Rakennusten verotusarvon korotus kohdistuu kaikkiin verovelvollisiin, joilla on verotettavaa rakennusvarallisuutta eli valtaosaan kaikista kiinteistöverovelvollisista.

Kiinteistövero on taloyhtiöille ja omakotitalojen omistajille ikävä kustannuserä, koska sen määrään ei voi vaikuttaa omalla toiminnalla.

Kiinteistöliitto on jättänyt kiinteistöveroa uhkaavasta korotuksesta kirjelmän valtiovarainministeri Annika Saarikolle (kesk).

Järjestö esittää, että valtiovarainministeriön tulevassa asetuksessa rakennusten kiinteistöveron laskennassa rakennuskustannusten nousuvaikutusta kohtuullistetaan.

Kiinteistöliiton mielestä olisi vähintäänkin siirryttävä malliin, jossa vuosittaisia muutoksia tasoitetaan muutaman vuoden kustannusnousun keskiarvon avulla.

Myös Rakli ehdottaa samantyyppistä muutosta kiinteistöverotuksen laskentaperusteisiin. Järjestön mielestä esimerkiksi viiden vuoden keskiarvo voisi olla toimiva tapa, joka toisi ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan