Pakkausala tutki: Kertakäyttö­pakkaukset ovat kesto­astioita parempia ympäristölle – Näin Syken johtaja arvioi tulosta

Pakkausalan teettämän tutkimuksen mukaan kertakäyttöastiat olisivat kestoasioita ympäristöystävällisempiä. Syken johtaja Jyri Seppälä arvioi, että tutkimuksen valinnat rajaavat tuloksia.

Euroopan komissio haluaa lisätä kestopakkauksien määrä ja vähentää pakkausjätettä. Pakkausala suhtautuu komission ehdotuksiin skeptisesti.

24.11. 8:30

Pakkausala on ryhtynyt toimiin nostaakseen esiin huolensa Euroopan komission ehdotuksesta pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi, joka on määrä julkistaa 30. marraskuuta.

Komissio haluaa tuottajien, kauppojen ja ravintoloiden ottavan käyttöön aiempaa enemmän uudelleen käytettäviä pakkauksia kertakäyttöpakkausten sijaan. Ehdotusluonnoksesta on etukäteen vuodettujen tietojen pohjalta kertonut muun muassa Politico. Take away -ruokaa myyvien ravintoloiden on jatkossa tarjottava ruoat ja juomat uudelleen käytettävissä pakkauksissa tai asiakkaiden omia kuljetusastioita käyttäen.

Noin kolmanneksen juomien myynnistä täytyy olla näiden sääntöjen mukaista vuoteen 2030. Linja tiukkenee vuosien edetessä ja tammikuussa 2040 säännöt koskevat 95 prosenttia juomien myynnistä. Ruokien kohdalla ensimmäinen tavoite on 20 prosenttia ja lopulta 75 prosenttia. Ehdotusluonnos voi vielä muuttua.

Pakkausala vastustaa näitä sääntöjä.

Euroopan pakkausalan kattojärjestö (EPPA) väittää, ettei kestoastioiden ja kuljetuspakkausten lisääminen ole tarpeen. Politicon mukaan myös olutteollisuus ja ravintola-ala ovat huolissaan siitä, että uudet säännöt mutkistavat logistiikkaa, nostavat kustannuksia ja hankaloittavat hygieniasta huolehtimista.

EPPA keskittyy pakkausten ympäristövaikutuksiin ja toivoo, että komissio painottaisi vaikutuksia arvioidessaan pakkausten koko elinkaarta. EPPA on teettänyt konsulttitoimisto Rambollilla tutkimuksen, jonka tulokseksi saatiin, että kierrätettävät, paperipohjaiset kertakäyttöiset ruokapakkaukset ovat ympäristön kannalta kestävämpiä kuin kestoastiat.

Take away -toimintaan keskittyvän tutkimuksen mukaan kestoastioiden kuljetus ja peseminen johtaisi energian, veden ja raaka-aineiden kulutuksen kasvuun.

Tutkimuksen mukaan kertakäyttöpakkausten vaihtaminen kestoastioihin synnyttäisi 48 prosenttia enemmän hiilidioksidipäästöjä ja kuluttaisi 39 prosenttia enemmän vettä sekä vaatisi 82 prosenttia enemmän raaka-aineita kuin pitäytyminen paperipohjaisissa kertakäyttöastioissa.

EPPA:n hallituksen puheenjohtajan Eric Le Layn mukaan tutkimus todistaa, etteivät uudelleen käytettävät pakkaukset ole aina paras ratkaisu ympäristön kannalta, ja komission pitäisi kunnioittaa tieteellisiä todisteita.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtajan ja professorin Jyri Seppälän tunteet tutkimuksesta ovat ristiriitaiset. Tutkimuksessa on tehty valintoja, jotka rajaavat myös tuloksia.

Jyri Seppälä

Ensinnäkin Seppälän mukaan tutkimuksessa ei ole otettu huomioon sitä, miten EU:n energiantuotanto lähivuosina muuttuu aiempaa vähäpäästöisemmäksi.

”Arvio on tehty nykytilanteen mukaan. Pitää ajatella, että koko EU menee vähähiilisempään suuntaan. Kestohyödykkeiden negatiivinen puoli on ennen kaikkea pesemisen vaatima energia ja sen päästöt. Niiden päästöjen osalta tilanne muuttuu 2020-luvulla.”

Jos nyt kestoastioihin vaihtaminen synnyttäisi 48 prosenttia enemmän hiilidioksidipäästöjä, ero kurotaan umpeen vuoteen 2030 mennessä.

”Tässä ei ole otettu huomioon, että [EU:n] ratkaisuissa lähdetään siitä, mikä on kestävää pitkällä juoksulla”, Seppälä sanoo.

Lisäksi Seppälä nostaa esiin, että puita tuotteidensa materiaaleina tarvitsevan pakkausalan tutkimuksessa ei oteta lainkaan huomioon vaikutuksia metsiin.

”Jos kestoastiat heitettäisiin nyt romukoppaan ja lisättäisiin paperin kysyntää, se johtaisi siihen, että puun käyttö lisääntyisi. Se vaikuttaa maankäyttösektorin hiilinieluihin. Tämä on tässä tutkimuksessa asia, joka mietityttää.”

Metsät ovat ilmaston lämpenemisen hillitsemisen kannalta tärkeitä hiilinieluja. Kun hiilidioksidipäästöjä yritetään saada alas, myös hiilinieluja täytyy säilyttää.

”Kestotuotteilla estetään hiilinielun pieneneminen metsissä. EU:n politiikan mukaista on pyrkiä vahvistamaankin sitä nielua. Jos kestotuotteet heitetään pois, metsäpuolelle syntyy enemmän painetta. Kysymys on siitä, onko meillä metsälle parempia käyttökohteita, joilla saavutetaan vieläkin parempia hyötyjä tulevaisuudessa.”

Samalla metsien hakkaaminen paperiksi vaikuttaa myös luonnon monimuotoisuuteen, johon tutkimuksessa ei myöskään kiinnitetä huomiota.

”Jos paperituotteita käytetään liikaa, paine monimuotoisuuden suuntaan kasvaa.”

Seppälän mukaan kaikissa tutkimukseen valituissa 12:ssa ympäristövaikutusten luokassa kertakäyttöinen ratkaisu näytti parempaa tulosta kuin uudelleen käytettävät astiat. Tulokset ovat siis sekä selkeät että mairittelevat paperipakkausalalle.

”Ymmärrän hyvin, että he koettavat vaikuttaa vielä viime metreillä. En vielä tämän tutkimuksen perusteella sanoisi, että EU:n linjaus olisi välttämättä väärä.”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan