Olkiluodon vaikeudet nostavat suomalaisten sähkö­laskua talvella

Sähkön hinta voi talvella karata naapurimaiden tasosta, koska Suomeen täytyy tuoda sähköä muualta. Tilanne ei ole yksin Olkiluodon varassa.

Suomessa sähkö on ollut selvästi kalliimpaa syksyllä Suomessa kuin Ruotsissa. Siihen vaikuttaa Ruotsin oma tuuli- ja vesivoimatuotanto. Kuvassa vasemmalla Olkiluoto 3:n ydinvoimala, oikealla tuulivoimala Nuolivaarassa Kemijärven ja Sallan kunnan alueella.

22.11. 17:20

Olkiluoto 3:n ydinreaktorin viivästyminen jälleen on nostanut monen mieleen tutun kysymyksen: Miten selviämme talvesta?

Koekäytön aikainen sähköntuotanto jatkuu laitoksessa aikaisintaan 11. joulukuuta. Säännöllinen sähköntuotanto alkaa taas aikaisintaan 22. tammikuuta. Syöttövesipumpun vaurioiden selvitystyöt jatkuvat.

Energia-alan etujärjestön Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä tähdentää, että yritysten on viestittävä markkinoille jotakin siitä, milloin tuotannon arvioidaan alkavan. Teollisuuden Voiman viestintä on nyt erityisen epävarmaa, eli se ei väitäkään tuotannon alkavan jonain tiettynä päivänä. Siksi ei pidä yllättyä, jos tuotannon alkamiseen tulisi lisäviivytyksiä.

”Varmasti jokaisella tiedotteeseen valitulla sanalla on merkitystä”, Leskelä sanoo HS:lle.

Olkiluoto 3:n suhteen on edelleen monta vaihtoehtoa. Yksi skenaario on se, että koeajoa voidaan jatkaa osien vaihtamisen jälkeen tai hieman viallisilla osilla. Tällöin aikaa ei välttämättä kuluisi tuhottomasti. Toinen skenaario on se, että laitteistoon joudutaan tekemään mittavampia muutoksia, joissa kestää kauemmin.

”Nämä viat tai ongelmat ovat tekniseltä luonteeltaan yllättäviä ja niitä tuntuu olevan vaikeaa selvittää. Vielä menee viikkoja ennen kuin tiedetään asiasta tarpeeksi ja ennen kuin voidaan lähteä hoitamaan vikaa”, Leskelä sanoo.

Leskelän mukaan toivottomuuteen ei kuitenkaan kannata heittäytyä.

”Vaikka [Olkiluoto 3:n kannalta] tilanne ei ole hyvä, meillä on hyvät mahdollisuudet selvitä talvesta yhteistuumin”, Leskelä sanoo.

”Ei pidä mennä sellaiseen ajatukseen, että sähköjärjestelmä olisi yhdestä voimalaitoksesta kiinni. Se ei ole reilua eikä vastaa todellisuutta. Toki sillä olisi ollut valtavasti merkitystä, jos näin iso laitos olisi ollut käytössä tänä talvena, kun Venäjän tuontia ei ole.”

Suomen kantaverkkoyhtiön Fingridin mukaan ensi talven sähkön riittävyyttä arvioitaessa täytyy ottaa huomioon useita epävarmuuksia, joista yksi on Olkiluoto 3:n myöhästyminen. Kotimaisen tuotannon lisäksi merkittävimmät sähkön riittävyyteen vaikuttavat tekijät ovat toimivat siirtoyhteydet ja sää.

”Luonnollisesti epävarmuus Olkiluoto 3:n lopullisesta aikataulusta lisää sähköpulan riskiä talvikaudella”, sanoo sähköjärjestelmän käytöstä vastaava johtaja Tuomas Rauhala Fingridin tiedotteessa.

Rauhalan mukaan nykyinen arvio Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen siirtymisestä kasvattaa sähkön riittävyyteen liittyviä epävarmuuksia erityisesti tammikuussa.

Jos reaktorin koekäyttö taas jatkuu 11. joulukuuta, se parantaa kotimaisen sähkön saatavuutta riippuen siitä, miten paljon laitos tuottaa sähköä koekäytön aikana.

Sähkön saatavuuden paranemiseen taas vaikuttavat sähkön säästäminen sekä yritysten ja kuntien vapaaehtoiset joustot sähköjärjestelmän tukena.

”Talven tehotilanteen osalta positiivisia asioita on erityisesti merkittävä sähkön säästö, joka on ollut nähtävissä jo useiden kuukausien ajan”, Rauhala sanoo.

Sähköpula on äärimmäinen uhka, mutta sähkömarkkinan kireys vaikuttaa väistämättä hintoihin. Yleensä ottaen arviot tulevan talven sähkön hinnoista ovat madaltuneet, kun maakaasun hinta on laskenut ja Pohjois-Eurooppaan on saatu sateita.

”Arviot sähkön hintatasosta ovat Pohjoismaissa ja Euroopassa selvästi alempana kuin kaksi kuukautta sitten. Tilanne näyttää paljon paremmalta kuin pahimmillaan pelättiin”, Energiateollisuuden Leskelä sanoo.

Suomessa sähkö on kuitenkin ollut selvästi kalliimpaa syksyllä Suomessa kuin Ruotsissa. Näin on myös tiistaina. Siihen vaikuttaa Ruotsin oma tuuli- ja vesivoimatuotanto.

”Suomen oma kysymys on se, että kun meillä ei ole riittävästi omaa sähköntuotantokykyä, irtaannumme pohjoismaisesta hintatasosta”, Leskelä sanoo.

”On hyvin todennäköistä, että Suomen hinta on talvella selvästi korkeampi kuin pohjoismainen hintataso keskimäärin.”

Suomi on siis sähkönsaannissa tuonnin varassa. Näin on ollut aina, varsinkin kireinä pakkaspäivinä.

Säätä taas on vaikeaa arvioida, eivätkä talvet ole lainkaan samanlaisia. Tänä talvena Energiateollisuus toivoo sekä tuulista säätä että kansalaisten ja yritysten osallistumista sähkönsäästötalkoisiin.

Fingrid päivitti arviotaan sähkön riittävyydestä viimeksi lokakuussa. Merkittävin sähkön riittävyyttä uhkaava tekijä olisi kireä, Etelä-Suomeen ulottuva pakkasjakso.

Fingridin tuoreimman arvion mukaan sähkön huippukulutus Suomessa erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä olisi 14 000 megawattia, kun samaan aikaan kotimainen saatavilla oleva kapasiteetti jäisi 12 900 megawattiin. Jos Ruotsista tai Virosta ei saada tuontisähköä, tehovaje olisi 1 500 megawattia.

Tuossa arviossa kotimaiseen tuotantoon sisältyivät Olkiluoto 3 ja Meri-Porin tuotantolaitos sekä arvio tyynen ajankohdan tuulivoimatuotannosta. Arviossa Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos korvaisi puuttuvan Venäjän tuonnin.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan