Sähkön tuottajille ja myyjille tulossa ylimääräinen 33 prosentin voittovero

Hallitus päätti soveltaa EU:n voittoleikkuriasetusta hyvin paljon yksinkertaistetussa muodossa. Alkuperäinen asetus oli hankala toteuttaa ja monimutkainen.

Vesivoima on tuottanut tänä syksynä satumaisia voittoja.

2.12.2022 14:40

Sähköä tuottaville ja myyville yrityksille on tulossa ylimääräinen 33 prosentin vero. Se maksettaisiin normaalin tuloveron lisäksi sähköliiketoiminnan tuloksesta.

Valtiovarainministeriö (VM) lähetti perjantaina lyhyelle lausuntokierrokselle pikavauhtia valmistellun niin sanottuja ylimääräisiä voittoja leikkaavan veron.

Veroa maksettaisiin tuloksesta, joka ylittää viiden prosentin suuruisen tuoton laskettuna sähköliiketoimintaan sitoutuneen pääoman märästä.

Veroa maksettaisiin koko ensi vuoden tuloksesta kertaluontoisesti. Veron taustalla ovat energiakriisistä johtuvat poikkeukselliset sähkön hinnat. Erityisesti ydin- ja vesivoimalla sähköä tuottavat yhtiöt ovat tehneet erittäin suuria voittoja hintojen nousun ansiosta.

Lakiluonnoksen mukaan verovelvollisia olisivat yritykset, jotka tuottavat sähköä ja yritykset, jotka myyvät sähköä joko suoraan loppukäyttäjille tai jälleenmyyntiä varten. Verovelvollisuuden ulkopuolelle rajattaisiin vähäinen sähköliiketoiminta.

Sähköliiketoiminnan tuloksella tarkoitettaisiin sähköliiketoiminnan verovuodelle jaksotettujen veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen sekä muiden vähennyskelpoisten erien erotusta.

Uusi vero on Suomen tapa toteuttaa EU:n komission syyskuun lopussa antama asetus, jossa jäsenmaat velvoitettiin perimään 180 euroa megawattitunnilta ylittävä sähkön hinta pois sähköntuottajilta.

Alkuperäisen asetuksen toimeenpano on todettu useimmissa jäsenmaissa hankalaksi. Asetus oli melko yksityiskohtainen ja olisi ollut erittäin työläs toteuttaa hallinnollisesti.

Lakiluonnoksen perusteluissa todetaan, että valmisteltu vero toteuttaa asetuksen tarkoituksen ottaen huomioon Suomen sähkömarkkinan ”erityispiirteet aiheuttamatta häiriöitä sähkömarkkinoilla ja investoinneissa ja joka kohtelee alan toimijoita mahdollisimman tasapuolisesti”.

Samalla vero toteuttaa hallituksen ohjeistuksen valmistella windfall-vero sähköntuottajien ylimääräisten voittojen leikkaamiseen.

Ylimääräinen 33 prosentin vero koskee myös öljyalan yritysten voittoja. Verovelvollisia olisivat yritykset, joiden liikevaihdosta yli 75 prosenttia muodostuu raakaöljyn tai maakaasun tuotannosta, jalostettujen öljytuotteiden valmistuksesta raakaöljystä tai kivihiilituotteiden valmistuksesta.