Liki 40 prosenttia suomalaisista pihistää joulumenoistaan tänä vuonna

Erityisesti pienituloiset kertovat hintojen nousun osuvan omaan talouteensa ja joutuvansa nipistämään jouluhankinnoista.

Monelle suomalaisille joulu on tänä vuonna aiempaa niukempi.

23.12.2022 15:22

Moni suomalainen nipistää nyt jouluhankinnoistaan taloudellisen tilanteen vuoksi, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä gallupista.

Suomalaisista 39 prosenttia kertoo kuluttaneensa taloudellisen tilanteen takia lahjoihin ja muihin jouluhankintoihin tänä vuonna vähemmän rahaa kuin tavallisesti.

Hieman yli puolet vastaajista kuitenkin kertoo, ettei taloudellinen tilanne ole vaikuttanut jouluhankintoihin mitenkään eli rahaa on kulunut saman verran kuin ennenkin.

Vain neljä prosenttia kertoo käyttäneensä tavanomaista enemmän rahaa joulu­hankintoihin.

Talouden tulot vaikuttavat asiaan suoraan. Mitä pienituloisempi kotitalous on, sitä todennäköisemmin rahaa kulutetaan tänä jouluna vähemmän.

Miltei puolet alle 20 000 euroa ansaitsevista on tinkinyt jouluhankinnoista, kun taas yli 85 000 euroa ansaitsevissa kotitalouksissa elävistä joulumenoista nipistää 28 prosenttia.

Energian hintojen ja muiden kustannusten nousu on vaikuttanut suomalaisten enemmistöön, gallupista ilmenee.

Suomalaisista 12 prosenttia kertoo joutuneensa supistamaan välttämättömiä menojaan hintojen kohoamisen takia. Joka kolmas suomalainen taas kertoo joutuneensa karsimaan ylimääräisistä menoistaan ja 18 prosenttia kertoo säästävänsä enemmän tuleviin menoihin. Kymmenesosa vastaajista kertoo tehneensä joitain muita muutoksia talouteensa.

Näin ollen 68 prosenttiin suomalaisista hinnannousu on vaikuttanut ainakin jollakin tavalla siten, että jokapäiväiseen talouteen on jouduttu tekemään muutoksia. Vastaajista 28 prosenttia kertoo, ettei hintojen nousulla ole ollut vaikutusta.

Erityisesti pienituloisiin hintojen nousu iskee, ja alle 20 000 euroa ansaitsevista 83 prosenttia kertoo tilanteen vaikuttaneen omaan taloudenpitoon.

Kaikissa ammattiryhmissä enemmistö ihmisistä on tehnyt hintojen nousun vuoksi joitain muutoksia taloudenpitoonsa. Kaikkein voimakkaimmin hintojen nousun ovat kokeneet opiskelijat, joista 79 prosenttia kertoo tilanteen vaikuttaneen omaan taloudelliseen tilanteeseensa.

Fakta

Näin tutkimus tehtiin

  • Kantar Public toteutti tutkimuksen Helsingin Sanomien toimeksiannosta.

  • Tutkimusaineisto kerättiin Gallup Kanava -internetpaneelissa 16.–21.12.2022. Haastattelujen kokonaismäärä oli 1 096.

  • Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Otos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla.

  • Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita