Teleoperaattorit kilpailevat ankarasti – Dna lisännyt eniten markkinaosuuttaan

Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen uskoo suoraviivaiseen johtamiseen ja soraäänteen kuuntelemiseen.

Suomen kolmanneksi suurimman teleoperaattorin Dna:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

9.1. 2:00 | Päivitetty 9.1. 7:09

Kilpailu teleoperaattoreiden välillä on erittäin ankaraa, mutta markkinoilla on tapahtunut vaivihkaa isoja muutoksia.

Runsaat kymmenen vuotta vaikutti siltä, että Dna olisi pysyvästi jäämässä jälkeen kilpailijoistaan. Elisalla ja Telialla oli kummallakin noin 40 prosentin markkinaosuus ja Dna:lla 20 prosenttia.

Vuosien varrella Dna on kuitenkin vahvistanut markkinaosuuttaan jatkuvasti. Uusimpien tietojen perusteella se on likimain tasoissa Telian kanssa.

Toimitusjohtaja Jussi Tolvasen mielestä Dna:n menestys perustuu haastajan asenteeseen.

”Keskeisiä arvojamme kaikessa toiminnassamme ovat nopeus, rohkeus ja mutkattomuus. Kun markkinat muuttuvat, reagoimme nopeasti.”

Nopeus ja suoraviivaisuus ovat toimitusjohtaja Tolvasen mukaan keskeisiä syitä yhtiön menestykseen. Hän painottaa lisäksi työntekijöiden valtaa, vapautta ja vastuuta. Läheskään kaikkia asioita ei tarvitse tuoda hänen tai johtoryhmän päätettäväksi.

Jos jossain päin Suomea täytyy aloittaa hintakampanja, päätös voidaan Tolvasen mukaan tehdä tunneissa.

”Valta ja vastuu pitää olla ihmisillä, jotka ovat lähellä asiakkaita. On erittäin tärkeää, että meidän porukka uskaltaa myös haastaa johdon ratkaisuja. Saan sisäisiä viestejä, joissa toimintaamme kyseenalaistetaan. Toisinajattelijoiden kuunteleminen on mahdollisuus oppia uutta.”

Hintakilpailun takia kuluttajat vaihtavat kohtalaisen paljon teleoperaattoreita saadakseen edullisemman sopimuksen. Kun tarkastellaan Dna:n markkinaosuuden kasvua runsaan kymmenen vuoden aikana, siihen on Tolvasen mukaan yksi keskeinen syy.

”Meiltä on poistunut vähemmän asiakkaita kuin kilpailijoiltamme, koska asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Monilla asiakkailla on ollut aluksi meiltä vain yksi palvelu käytössä, mutta he ovat ottaneet käyttöön myös muita palveluitamme. Asiakkaat ovat siis keskittäneet palvelujaan meille.”

Aloittaessaan runsas vuosi sitten Dna:n toimitusjohtajana, Tolvanen oli kuulokkeet päässä kuuntelemassa yhteydenottoja asiakaspalveluun. Hän yllättyi. Asiakkaiden ongelmat ratkaistiin nopeasti eikä heille myyty uusia palveluita ”puskemalla”.

”Kaikilla teleoperaattoreilla on Suomessa hyvät verkot ja hinnat ovat tosi edulliset. Ratkaisevaa on, millaista palvelua asiakkaat saavat. Asiakas on tyytyväinen, kun kaikki toimii. Erittäin tyytyväinen asiakas on, kun jokin on mennyt pieleen, mutta se on korjattu nopeasti.”

Yhtiö on liiketoiminnassaan keskittynyt kilpailijoitaan enemmän kuluttajiin. Yritysasiakkaiden osuus liikevaihdosta on neljännes. Esimerkiksi Suomen suurimman teleoperaattorin Elisan liikevaihdosta liki 40 prosenttia tulee yritysasiakkailta.

”Tämä on ollut siinä mielessä tietoinen päätös, että yksityisasiakkaista koko yhtiö sai alkunsa.Yhtiön alkuaikoina keskityimme yksityisasiakkaisiin, mutta nykyään myös yritysliiketoimintaan, joka kasvaakin ihan mukavasti.”

Yhdessä vaiheessa yhtiötä kutsuttiin ”hintahäiriköksi”, joka pyrki kasvattamaan markkinaosuutta houkuttelevilla tarjouksilla.

Kilpailijat joutuivat seuraamaan perässä ja markkinatalous toimi niin kuin sen pitääkin: kuluttajat hyötyivät, kun hinnat halpenivat kiristyneen kilpailun takia.

”Sanoisin, että nykyisin kilpailijoiden hinnat ovat pitkälti samalla tasolla kuin meillä. Pyrimme edelleen kasvattamaan markkinaosuuttamme viidennen sukupolven (5g) palveluissa, joissa markkinat ja palvelut ovat vasta alkuvaiheessa.”

Teleoperaattorit eivät kerro, kuinka suuri osuus niiden matkapuhelinliittymistä on 5g:ssä toimivia. Tolvanen tyytyy toteamaan, että määrä on ”kuusinumeroiminen” eli jotakin 100 000 ja 1 000 000 liittymän välillä.

Syyskuun lopussa Dna:lla oli 2,7 miljoonaa matkapuhelinliittymää, joten kasvuvaraa 5g-liittymissä tosiaan on.

Kolmesta teleoperaattorista Telia on sanonut suoraan, että energian kallistuminen on heikentänyt sen kannattavuutta. Dna ei ole ottanut aikaisemmin asiaan kovin selväsanaisesti kantaa.

”On ilman muuta selvää, että energian kallistuminen vaikuttaa myös meihin. Olemme nähneet hintojen kohoamisen markkinoilla ja olemme myös nostaneet tiettyjä hintoja. Etenkin 4g-liittymissä kaikki teleoperaattorit ovat nostaneet hintojaan. Lisääntyvä 5g-liittymien käyttö puolestaan vähentää energiankulutusta bittejä kohti.”

Dna pyrkii muiden teleoperaattoreiden tapaan suojaamaan energiakustannuksensa aina kun se on mahdollista. Tämä tarkoittaa pääasiassa yhtiön omissa mastoissa olevien tukiasemien energiankulutusta. Kerrostalojen katoilla ja kilpailijoiden mastoissa olevien tukiasemien energialaskua yhtiö ei pysty suojaamaan.

Kannustamalla kuluttajia ja yrityksiä siirtymään 5g-liittymiin teleoperaattorit uskovat energiankulutuksen vähenevän, sillä viidennen sukupolven verkoissa energiankulutus megabittiä kohden on pienempää kuin vanhemmassa verkkotekniikassa.

Toisaalta paremmin toimiva verkko on myös omiaan lisäämään tiedonsiirtoa, jolloin energiankulutuksen väheneminen ei ole välttämättä aivan yksioikoista.

Suomessa Dna käyttää verkoissaan Ericssonin, Nokian ja Huawein verkkolaitteita ja ohjelmistoja. Pohjois- ja Itä-Suomeen yhtiö on perustanut Telian kanssa yhteisen verkkoyhtiön, joka valitsi kaksi vuotta sitten 5g-verkkonsa kumppanikseen Nokian.

”Valitsemme aina parhaita laitteita ja ohjelmistoja kuhunkin käyttötarkoitukseen. Kun verkkomme on hajautettu eri valmistajien laitteiden kesken, pystymme itse asiassa parantamaa tietoturvaa, vaikka se edellyttää meiltä vähän enemmän työtä.”

Etenkin Yhdysvallat on väittänyt Huawein tuotteiden soveltuvan vakoiluun, mutta ei ole esittänyt näyttöä. Huawei on kiistänyt väitteet.

”Emme ole havainneet Huawein laitteissa mitään tietoturvaongelmia, vaikka kaikki laitteet testataan huolellisesti etukäteen. Näissä asioissa teemme luonnollisesti paljon yhteistyötä viranomaisten kanssa, eikä mitään poikkeavaa ole ilmennyt.”

Suuri muutos yhtiön toiminnassa tapahtui vuonna 2019, jolloin suuri norjalainen teleoperaattori Telenor osti sen. Kaupan toteuduttua yhtiö poistettiin Helsingin pörssistä.

”Telenor on ollut todella hyvä omistaja, koska norjalaisten tapa tehdä töitä on samanlainen kuin Suomessa: asioita tehdään eikä vain puhuta ja suunnitella niiden tekemisestä.”

Dna on kuitenkin poikkeus Telenorissa, sillä se on saanut pitää tuotemerkkinsä.

”Meidän tuotemerkki Suomessa on erittäin vahva, eikä sitä ole ollut tarvetta muuttaa. Norjalaiset ovat suoraviivaisia ja ajattelevat tätäkin asiaa markkinoiden näkökulmasta.”

Tolvanen tuli Dna:n toimitusjohtajaksi ohjelmistoyhtiö Microsoftista, jossa toimintatapa oli hänen mukaansa kankeampi. Valta ja vastuu olivat enemmän pääkonttorissa.

”Telenorin pääkonttorissa määritellään oikeastaan vain strategiset suuntaviivat. Suomessa meillä on suuri vapaus tehdä asioita oikeaksi katsomallamme tavalla, kunhan taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Toistaiseksi ne on myös saavutettu.”

Lue lisää: Teleoperaattori Telia joutuu nostamaan hintojaan energia­kriisin takia

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita