Suomalaiset ovat siirtäneet sähkön käyttöä yön halvemmille tunneille

Fingridin tilastot näyttävät, että sähkön käyttöä siirtyi marraskuussa selvästi etenkin illasta yön tunneille.

Sähkön kulutus on laskenut jopa kymmenen prosenttia ja lisäksi näyttää siltä, että käyttöä on siirretty yöaikaan.

3.1. 2:00

Kehotukset siirtää sähkön kulutusta yöaikaan näyttävät tepsineen. HS sai Fingridiltä laskelmat, joissa verrataan sähkön kulutusta vuorokauden eri tunteina marraskuun 2021 ja marraskuun 2022 välillä.

Lukujen perusteella suomalaiset ovat siirtäneet sähkön käyttöä yöaikaan. Koko järjestelmän kannalta on edullista, että kulutusta siirtyy yöhön, koska se pienentää sähkön käytön kulutushuippuja, jolloin sähköstä voi tulla pulaa.

Ainakin teoriassa kysynnän väheneminen päiväsaikaan myös alentaa sähkön hintaa.

Sähköä kulutetaan edelleen enemmän päivällä kuin yöaikaan.

Päivällä ja erityisesti illan tunteina sähkön kulutus oli viime marraskuussa huomattavasti vähäisempää kuin vuotta aiemmin. Vertailussa sähkön käyttöä on suhteutettu kuukauden keskiarvoon.

Sininen käyrä kuvaa viime ja edellisvuoden marraskuiden eroa.

Viime marraskuussa suomalaiset käyttivät sähköä selvästi edellisvuotta enemmän aamuyöllä. Ilta-aikaan käyttö oli puolestaan viime vuonna suhteessa marraskuuta 2021 vähäisempää. Päivällä ero oli pienempi.

”Ero alkoi näkyä etenkin syksyllä ja marraskuussa se oli erityisen selvä. Vielä viime vuoden keväällä sitä ei ollut nähtävissä”, asiantuntija Jussi Närhi Fingridin strategisesta verkkosuunnittelusta sanoo.

Ero näkyy myös käyrissä, jotka kuvaavat sähkön kulutustehoa marraskuussa vuorokauden eri tunteina keskimäärin. Ero viime ja edellisvuoden marraskuiden välillä on suurin illan tunteina, eli sähkön kulutus väheni eniten illalla ja vähiten yöllä.

”Sähköä on selvästi säästetty aiempiin vuosiin verrattuna ja käyttöä siirretty arkiaamujen ja alkuiltojen huippukulutustunneilta muihin ajankohtiin”, Närhi sanoo.

Kotitalouksissa pesukoneiden käyttöä ja esimerkiksi veden lämmitystä on saatettu siirtää yöaikaan. Illan tuntien suuressa säästössä voi näkyä myös esimerkiksi saunomisen väheneminen.

Myös teollisuudessa jotkut yritykset ovat pystyneet ajoittamaan toimintaan edullisemmille yön tunneille.

Kuvaajasta näkee, että aamuyön tunteina sähkönkulutuksen tehoero viime marraskuun ja edellisvuoden marraskuun välillä oli noin 500 megawattia. Illan tunteina ero paisui suurimmillaan yli tuhanteen megawattiin.

Sähkön kulutuksen eroa selittää osittain lämpötila. Marraskuu oli kuluneena vuonna lämpimämpi kuin vuonna 2021.

Fingrid on laskenut kulutuserot myös niin, että lämpötilan vaikutus on otettu huomioon. Vakioidulla lämpötilalla sähköä kului Suomessa marraskuussa yhdeksän prosenttia ja joulukuussa peräti kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Suomessa asuvien kyky säästää sähköä on ylittänyt kaikki odotukset ja sillä on kerrottu olevan suuri vaikutus sähkön riittävyyteen talven kulutushuipuissa.

Tässä kuvaajassa näkyy marraskuun keskilämpötilan ero sääasemilla vuosina 2022–2021. Viime vuoden marraskuu oli kaikilla mittausasemilla keskimäärin runsaan asteen edellisvuotta lämpimämpi.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita