OP: Suomen suur­yritykset kiristävät raha­hanoja nopeasti

Suurimpina uhkina yritykset pitävät inflaation kiihtymistä, työntekijöiden saatavuusongelmia ja epäluotettavia toimitusketjuja.

Suomen suuryritykset jarruttavat kasvuhalujen kanssa. Yritysten vankka taloustilanne pitää yllä toiveikkuutta tulevaisuudesta ja siitä, että kysynnän vilkastuessa investointeja voidaan lisätä nopeasti.

11.1. 2:00 | Päivitetty 11.1. 6:38

Suomen suuryritykset siirtyvät nopeasti kasvu tavoittelusta tehostamiseen, ilmenee OP-ryhmän teettämästä Suuryritys­tutkimuksesta. Samalla yritysten usko Suomen talouspolitiikkaan horjuu pahasti.

”Kasvuun tähtäävien yritysten osuus on tippunut, ja nyt yritykset haluavat panostaa enemmän jatkuvuuteen”, sanoo OP-yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

”Turvallisuushakuisuus on ymmärrettävää, koska toimintaympäristö on muuttunut.”

Katja Keitaanniemi

Vielä edellisen kyselyn aikaan yritysten vastauksissa näkyi koronapandemian jälkeinen optimismi. Sen jälkeen Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa, ja taloutta ovat painaneet inflaatio, sen myötä nousevat korot ja taantuman uhka.

Laajentumishaluisia yrityksiä oli viime vuoden tutkimuksessa 34,5 prosenttia, nyt enää 19,4 prosenttia. Sen sijaan pääsääntöisesti toiminnan tehostamiseen tähtääviä yrityksiä on nyt 45 prosenttia eli 15 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Keitaanniemen mukaan Suomen suuryritysten taloustilanne on kuitenkin vakaa. Hän korostaa OP:n olevan merkittävä yritysten lainoittaja Suomessa, joten pankilla on runsaasti hiljaista tietoa yritysten tilanteesta.

Siksi hän uskaltaakin sanoa, että vaikka yritykset tehostavat toimintaansa, ei isoja irtisanomis- tai konkurssiaaltoja ole näköpiirissä.

”Ei ole näkyvissä sellaista, mikä viittaisi irtisanomisaaltoihin. Tutkimuksesta nähdään, että suuryritykset olisivat vähän lisäämässä ihmisiä.”

Suuryritykset suhtautuvatkin kriisien jälkeiseen aikaan itsevarmasti. Vastaajayrityksistä 86 prosenttia kertoo olevansa valmis investoimaan nopeasti, jos kysyntäennusteet kääntyvät kasvuun.

”Yritykset itsekin kokevat, että niiden taloudellinen asema ja tase ovat vahvoja. Usko tulevaan ja omaan bisnesmalliin on vahva, vaikka maailma on muuttunut.”

Suurimpina uhkina yritykset pitävät inflaation kiihtymistä, työntekijöiden saatavuusongelmia ja epäluotettavia toimitusketjuja.

Vastaajista 90 prosenttia näkee inflaation kiihtymisen uhkana omalle yritykselleen. Miltei saman verran vastaajista kertoo, inflaatio lisää painetta palkkojen nostamiseen yrityksen toimialalla.

”Yllätti, että inflaation uhka on näin voimakas, vaikka monet yritykset ovat voineet siirtää nousevia kustannuksia hintoihin”, Keitaanniemi sanoo.

Aiempaa useampi yritys kokee uhkana myös kilpailun osaajista. Miltei kaikki yritykset pitävät osaajakilpailua kovana.

”Kisa osaajista on todella laaja-alaista, ja se koskee sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä. Hyvistä tekijöistä kilpaillaan kovaa eri tavoin, joista palkka on yksi.”

Yritysjohtajien näkemys talouspolitiikan nykytilasta synkistyi edelleen viime vuoden kyselyn karuista lukemista. Yritysjohtajista 95,6 prosenttia on sitä mieltä, että julkinen talous ei etene kohti tasapainoa.

Liki yhtä suuri osa vastaajista katsoo valtion velkaantuvan hallitsemattomasti. Lisäksi miltei kaikki vastaajat ovat eri mieltä väitteestä, jonka mukaan hallitus purkaa aktiivisesti rakenteellisia kitkatekijöitä ja kannustinloukkuja.

”Valitettavasti talouspoliittiset linjat eivät ole tyydyttäneet suuryrityksiä. Juuri kukaan ei usko, että julkinen talous etenee kohti tasapainoa tai että velkaantuminen saadaan hallintaan.”

OP:n selvityksessä suuryrityksiltä kysyttiin myös näkemyksiä Venäjän markkinasta. Vastaajista 93 prosenttia uskoo Venäjän pysyvän suljettuna markkinana myös tulevaisuudessa. Vastaavasti 86 prosenttia yritysjohtajista uskoo Nato-suhteen vahvistavan Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.

OP-ryhmän Suuryritystutkimus tehtiin 11. kerran. Selvitys on toteutettu yhteistyössä Aalto-yliopiston professoreiden perustaman Nibs-ajatushautomon kanssa.

Kyselyyn osallistui 199 johtoryhmän jäsentä yhteensä 139 suomalaisesta suuryrityksestä. Osallistuneiden yritysten yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto viime tilikaudelta oli 204 miljardia euroa.