Perintäyhtiö Alektumille 750 000 euron seuraamus­maksu vakavista tietosuoja­rikkomuksista

Alektum ei vastannut yksityishenkilöiden pyyntöihin tarkastaa omat tietonsa, tietosuojavaltuutetun toimisto kertoo.

11.1. 10:00 | Päivitetty 11.1. 10:08

Perintäyhtiö Alektumille on määrätty 750 000 euron seuraamusmaksu vakavista tietosuojarikkomuksista, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojavaltuutetun toimisto aloitti asian tutkinnan saatuaan kolme kantelua yksityishenkilöiltä. Tutkinnassa kävi ilmi, että Alektum oli säännönmukaisesti jättänyt vastaamatta rekisteröidyn tietosuojaoikeuksia koskeviin pyyntöihin.

”Oikeus tutustua omiin henkilötietoihin on keskeinen tietosuojaoikeus. Jos henkilöllä ei ole pääsyä omiin tietoihinsa, hänellä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi oikaista virheellisiä tietoja tai valvoa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta”, sanoo apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa tiedotteessa.

Yhden kantelijan kohdalla Alektum selitti vastaamatta jättämistä sillä, ettei se kertomansa mukaan enää käsitellyt rekisteröidyn henkilötietoja.

Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan Alektumin olisi silloinkin pitänyt vastata pyyntöön ja kertoa, ettei yhtiö enää käsittele rekisteröidyn henkilötietoja. Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio katsoo, että Alektum ei ollut perehtynyt riittävästi tietosuoja­lainsäädännön vaatimuksiin ja että toiminta on ilmentänyt piittaamattomuutta lainsäädännöstä.

Alektum myös vaikeutti ja hidasti asian tutkintaa välttelemällä valvontaviranomaisia, tietosuojavaltuutetun toimisto sanoo.

Seuraamuskollegion päätös ei ole vielä lainvoimainen. Siihen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita