Katsastuksiin tuli uusi sääntö, pieni lommo sähköauton akkukotelossa voi vaatia kalliin remontin

Huonosti auratulla tai muuten huonokuntoisella tiellä tullut painauma sähköauton akkukoteloon voi johtaa katsastuksen hylkäämiseen ja kalliiseen remonttiin, varoittaa Autoliitto.

Sähköautoilijan on syytä olla tarkkana huonokuntoisilla teillä. Kuvassa Polestar 2 -sähköauto liikkeellä talvikelillä.

12.1. 16:30

Marraskuun alussa astui voimaan uusi katsastusmääräys, jonka perusteella pienikin painauma sähköauton akkukotelossa on hylkäämisperuste määräaikais­katsastuksessa, kertoo Autoliitto tuoreessa tiedotteessaan.

Uuden määräyksen syynä on se, että vähäinenkin lommo voi esimerkiksi tukkia akun jäähdytyskanavia, jolloin tulipalon riski kasvaa.

Ongelmia sähköautoilijalle voivat tuottaa talvella erityisesti vähällä kunnossapidolla olevat tai huolimattomasti auratut tiet.

Osassa sähköautoja maavaraa on vähän ja akusto on erityisen altis kolhuille, Autoliitto huomauttaa.

”Katujen talvikunnossapidon merkitys korostuu sähköautojen yleistyessä. Akuston vauriot voivat olla erittäin kalliita korjata”, sanoo Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen tiedotteessa.

”Tänä talvena monilla kaduilla lumi on päässyt kerrostumaan ja pakkautumaan tien pintaan. Plussakeleillä lumikerros sohjoontuu ja muodostaa syviä ajouria. Pakkasessa nämä ajourat ja niiden väliin jäävä sohjo sitten jäätyvät ja muodostavat vaurioriskin auton alustan muovisuojille sekä sähköautojen akkukoteloille ja akustolle”, tiedotteessa todetaan.

”Katu- ja tieverkko tulisi pitää myös sähköautoilla liikennöitävässä kunnossa ilman, että niiden käyttäjien pitää pelätä kohtuuttomia korjauskustannuksia”, Vesalainen sanoo.

Vahingon sattuessa korvausvelvollisuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Kunnan ja valtion teillä tienpitäjän vastuuseen saaminen auton rikkoutumisesta edellyttää, että tie ei ole ollut tieluokan edellyttämässä kunnossa. Tienpitäjällä on kuitenkin aina jokin kohtuullinen aika huolehtia tie ajettavaan kuntoon ennen kuin voidaan katsoa, että kunnossapitovelvollisuus olisi laiminlyöty.

Autoilijan täytyy noudattaa kelin ja muiden olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta, kuten esimerkiksi riittävän alhaista ajonopeutta ja tilanteessa järkevää ajolinjaa.

”Joskus oikeuskäytännössä on jopa katsottu, että jo huonokuntoiselle tielle lähtö matalamaavaraisella autolla merkitsee rikkoutumisriskin siirtymistä autoilijalle”, Autoliitto huomauttaa.

Käytännössä tienpitäjän saaminen vastuuseen autoon aiheutuneista vaurioista tällaisissa tapauksissa on Autoliiton mukaan hyvin vaikeaa.