Suomessa inflaatio on yhä hitaampaa kuin euroalueella

Suomessa ja muualla euroalueella inflaatiota on kiihdyttänyt eniten energian ja elintarvikkeiden kallistuminen.

Yksi syy inflaation kiihtymiseen on elintarvikkeiden kallistuminen.

13.1. 13:15

Kuluttajahintojen kallistumista eli inflaatiota mitataan yleensä kahdella eri indeksillä.

Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan inflaatiovauhti Suomessa hidastui joulukuussa 0,2 prosenttiyksikköä 8,9 prosenttiin.

Suomea hitaampaa inflaatio oli joulukuussa Espanjassa, Luxemburgissa, Ranskassa, Maltalla, Kreikassa, Kyproksella ja Irlannissa. Voimakkainta inflaatio oli Latviassa, Liettuassa ja Virossa.

Suomen Tilastokeskuksen tuottaman kuluttajahintaindeksin mukaan inflaatio oli joulukuussa 9,1 prosenttia eli pysyi ennallaan marraskuuhun verrattuna.

Kahden indeksin ero johtuu siitä, että Eurostatin yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja.

”Suurin ero näiden kahden eri indeksin välillä tulee asuntolainojen koroista. Eurostatin yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksiin korkoja ei lasketa, mutta Tilastokeskus ottaa ne huomioon. Asuntolainojen korkojen kohoamisen vaikutus Suomen joulukuun inflaatioon oli 0,9 prosenttiyksikköä”, sanoo ekonomisti Harri Pönkä Suomen Pankista.

Suomessa ja muualla euroalueella inflaatiota on kiihdyttänyt eniten energian ja elintarvikkeiden kallistuminen.

Asuntolainojen korkojen kohoaminen johtuu siitä, että Euroopan keskuspankki kiristi syksyllä voimakkaasti rahapolitiikkaa.

Rahapolitiikkaa kiristämällä keskuspankki pyrkii saamaan euroalueen kysynnän ja tarjonnan paremmin tasapainoon inflaation jarruttamiseksi.

Kun kotitalouksien lainanhoitokulut kasvavat kohonneiden korkojen takia, ne joutuvat karsimaan kulutustaan, jolloin kysyntä supistuu ja inflaatio alkaa vähitellen hidastua.

Kolmanneksella suomalaisista kotitalouksista on asuntolainaa.

Euroopan keskuspankki aikoo jatkaa rahapolitiikan kiristämistä tänä vuonna, koska euroalueen inflaatiovauhti on selvästi sen tavoitetta nopeampaa.

Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan euroalueen inflaatiovauhdin on oltava keskipitkällä aikavälillä kaksi prosenttia. Joulukuussa kuluttajahinnat kallistuivat Eurostatin ennakkotietojen mukaan 9,2 prosenttia, mikä oli kuitenkin 0,9 prosenttiyksikköä hitaampaa kuin marraskuussa.

Nopeinta inflaatio oli euroalueella lokakuussa, jolloin kuluttajahinnat kohosivat 10,6 prosenttia vuoden takaisesta.