Suomen väestö ikääntyy muita EU-maita nopeammin – edessä ankeat ajat, varoittavat Työ­terveys­laitos ja Etla

Ennustettu maahanmuutto ei riitä alkuunkaan kompensoimaan matalan syntyvyyden vaikutuksia, varoittavat Työterveyslaitos ja Etla.

Suomen väestö ikääntyy muita EU-maita nopeammin vähäisen syntyvyyden ja elinaikojen pitenemisen vuoksi.

17.1. 13:00

Suomen taloutta odottavat hankalat ajat. Tulevaisuudessa työntekijöitä on vaikeampi löytää, talouskasvu hidastuu ja veronmaksajia on vähemmän. Näin varoittavat Työterveyslaitos ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) tuoreessa väestön ikääntymistä käsittelevässä ulostulossaan.

Laitokset toteavat, että Suomen väestö ikääntyy muita EU-maita nopeammin vähäisen syntyvyyden ja elinaikojen pitenemisen vuoksi.

Ennustettu maahanmuutto ei riitä alkuunkaan kompensoimaan matalan syntyvyyden vaikutuksia, ne huomauttavat.

Ratkaisuksi Etla ja Työterveyslaitos ehdottavat työllisyysasteen nostamista.

”Suomessa työelämästä jäädään pois varhain verrattuna muihin Pohjoismaihin. Myös osatyökykyisten eli alentuneen työkyvyn omaavien työllistämisessä olisi parantamisen varaa. Lisäksi opiskeluajat ja pienten lasten äitien kotiin jäämisen jaksot ovat melko pitkiä”, sanoo Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen laitosten tiedotteessa.

Juuri nyt ei vielä olla väestörakenteen osalta talouden kannalta hankalimmassa tilanteessa. Suomessa on parhaillaan menossa vaihe, jossa lasten lukumäärän pieneneminen vähentää perheiden ja julkisen talouden menoja lyhyellä aikavälillä.

Matalan syntyvyyden haitat alkavat näkyä taloudessa vasta, kun pienet ikäluokat siirtyvät työelämään.

Etla ja Työterveyslaitos kuitenkin varoittavat, että Suomelta puuttuu varautuminen pahenevaan työvoimapulaan.

”Julkista taloutta olisi vahvistettava nyt, kun matalasta lapsiluvusta koituu säästöjä ja suuret ikäluokat eivät ole vielä paljon hoivaa tarvitsevassa iässä”, Valkonen sanoo.

Etla ja Työterveyslaitos nostavat työurien pidentämisen keinona esiin eläkeuudistukset, joita on tehty vuosina 2005 ja 2017. Eläkkeelle jäätiin vuonna 2021 noin kolme vuotta myöhemmin kuin 2004. Positiivinen muutos näkyy kaikissa koulutusryhmissä, ne toteavat.

”Työuria voidaan pidentää paitsi lopusta myös alusta ja keskeltä. Keskeistä on työntekijöiden työkyvystä ja osaamisesta huolehtiminen”, sanoo Työterveyslaitoksen johtava tutkija Taina Leinonen tiedotteessa.

Hän nostaa esiin, että varsinkin nuoremmilla ikäryhmillä mielenterveyden häiriöistä kuten masennuksesta johtuva työkyvyttömyys on kasvussa.

Laitokset varoittavat, että päätöksillä ja asennemuutoksella alkaa olla jo kiire.

”Maahanmuuton kasvattaminen ja siihen liittyvät kotouttamis- ja koulutusinvestoinnit ovat välttämättömiä kansantalouden ja julkisen talouden tasapainon turvaamiseksi. Maahanmuuttajien kotoutumista tulee helpottaa ottamalla maahanmuuttajat työyhteisöjemme tasavertaisiksi jäseniksi”, tiedotteessa todetaan.

Laitokset kuitenkin myöntävät, ettei ennustettu maahanmuutto riitä kompensoimaan matalan syntyvyyden vaikutuksia.

”Huolimatta edellä mainituista toimista työtä tekevien määrän väheneminen suhteessa muuhun väestöön hidastaa väistämättä elintason kasvua ja heikentää mahdollisuuksia ylläpitää hyvinvointivaltiota nykyisellä veroasteella”, sanoo Etlan Valkonen tiedotteessa.

Hän kehottaa päättäjiä varautumaan asiaan jo seuraavissa hallitusohjelmissa.

Työterveyslaitos koordinoi parhaillaan hanketta, joka tutkii väestörakenteen muutoksen vaikutusta kansantalouteen ja ihmisten elämään sen eri vaiheissa. Hankkeessa ovat mukana myös Etla ja Helsingin yliopisto.

Marraskuussa tutkija Pasi Saukkonen varoitti Helsingin Sanomissa, että monien ehdottama huoltosuhdeongelman ratkaisu, voimakas työperäinen maahanmuutto, on ”auttamattoman epärealistinen”.

Saukkonen arvioi muun muassa, että Suomi ei pärjää kilpailussa työvoimasta naapurimaille, vaan esimerkiksi Norja ajaa ohi palkkatasollaan. Suomelta puuttuu hänen mukaansa myös pitovoimaa, eli tänne tullut ei aina jää.

Saukkonen katsoo, että Suomella on edessään epämiellyttäviä rakenteellisia uudistuksia.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita