Säteilyturvakeskukselta myönteinen lausunto Loviisan ydinvoimalan käytön jatkolle

Reaktorien käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030, mutta Fortum on hakenut jatkoa vuoteen 2050.

Loviisan ydinvoimala sijaitsee Hästholmenin saarella.

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut myönteisen lausunnon Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttämisen jatkosta, kertoo voimalan omistava Fortum.

STUK toimitti työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon ydinvoimalan turvallisuusarviosta. Siinä se toteaa, että Fortum on huolehtinut Loviisan kahden laitosyksikön turvallisuudesta voimassa olevien säädösten mukaisesti. STUK arvioi, että Fortumilla on tarvittavat edellytykset, osaaminen ja resurssit turvallisen käytön jatkamiseksi sekä laitoksen ikääntymisen hallintaan.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita