Katso, miten tienaat ikä­ryhmääsi verrattuna

Suomalaisten tulot ovat kasvaneet vain vähän vuoden 2010 jälkeen. Erityisesti alle 45-vuotiaiden tulokehitys on ollut vuoden 2010 jälkeen todella heikkoa.

Suomalaisten tulotaso on kehittynyt todella heikosti vuoden 2010 jälkeen, jos asiaa tarkastellaan käytettävissä olevan rahatulon kulutusyksikkökohtaisen mediaanin perusteella.

28.2. 14:02

Nuorten aikuisten tulotaso kehittyy Suomessa selvästi muuta väestöä hitaammin. Tämä selviää Tilastokeskuksen tiistaina julkaisemista tiedoista.

Tällä vuosituhannella 25–34-vuotiaiden käytettävissä olevat rahatulot ovat nousseet noin 28 prosenttia. Koko väestöllä tulot ovat nousseet samaan aikaan 32,5 prosenttia.

Tulojen kehitys on laskettu ikäryhmän käytettävissä olevan rahatulon kulutusyksikkökohtaisen mediaanin perusteella. Mediaani kuvaa kyseisin ikäryhmän keskimmäisen jäsenen tuloja. Ikäryhmässä on siis yhtä monta keskimmäistä jäsentä enemmän ja vähemmän tienaavaa suomalaista.

Käytettävissä oleva rahatulo kuvaa sitä, kuinka paljon tuloista jää käteen verojen ja muiden tulonsiirtojen jälkeen. Kulutusyksikkö puolestaan on keino vertailla eri elämänvaiheessa olevien talouksien tuloja keskenään.

Yksin asuvien talouksissa kulutusyksikköjä on aina yksi. Jokainen yli 13-vuotias henkilö tuo kotitalouteen 0,5 kulutusyksikköä lisää ja alle 14-vuotias 0,3 kulutusyksikköä lisää. Eli tällöin esimerkiksi kahden aikuisen kotitalouteen kuuluisi 1,5 kulutusyksikköä ja yhden aikuisen ja yhden alle 14-vuotiaan lapsen kotitalouteen 1,3 kulutusyksikköä.

Suhteessa eniten tällä vuosituhannella ovat nousseet yli 75-vuotiaiden suomalaisten mediaanitulot. Ne ovat kivunneet lähes 47 prosenttia. Yli 75-vuotiaiden tulot ovat kuitenkin yhä selvästi pienemmät kuin esimerkiksi 25–34-vuotiailla.

Tilastokeskuksen tuoreimmat tiedot ulottuvat vuoteen 2021. Niissä ei siis näy vielä esimerkiksi sodan, inflaation, korkojen nousun ja energiakriisin vaikutus suomalaisten tulotasoon.

Absoluuttisesti suurinta tulokasvu on tällä vuosituhannella ollut 55–64-vuotiailla. Heidän mediaanitulonsa ovat nousseet 8 570 eurolla. Tuon ikäisille suomalaisille jäi vuonna 2021 käteen verojen jälkeen noin 28 700 euroa vuodessa.

Nuorten, 25–34-vuotiaiden aikuisten tulot olivat vielä vuosituhannen alussa suuremmat kuin esimerkiksi 55–64-vuotiailla. 55–64-vuotiaat ohittivat nuoret aikuiset kuitenkin nopeasti ja vuodesta 2010 kyseisen ikäryhmän tulokehitys on ollut selvästi 25–34-vuotiaita nopeampaa.

Eniten rahaa jää käyttöön 45–54-vuotiaille. Kyseisen ikäryhmän tulotaso oli korkein myös vuonna 2000. Heidän käytettävissä olevat mediaanitulot olivat vuonna 2021 noin 30 300 euroa.

Verottajan mukaan suomalaiset saavuttavat tulohuippunsa keskimäärin 45–49-vuotiaana. Kyseisen ikäluokan mediaanitulo ennen veroja oli vuonna 2021 noin 40 700 euroa. Myös suurituloiset saavuttavan tulohuippunsa todennäköisesti tuolloin. Vuonna 2021 45–49-vuotiaiden suurituloisimpaan kymmenykseen ylsi noin 84 700 euron vuosituloilla.

Suomalaisten kannalta Tilastokeskuksen tuoreet tilastot kertovat karua viestiä. Käytettävissä olevat tulot ovat nousseet tällä vuosituhannella noin 32,5 prosenttia, mutta vuoden 2010 jälkeen tulot ovat nousseet ainoastaan 3,6 prosenttia.

Esimerkiksi alle 24-vuotiailla käytettävissä olevien rahatulojen mediaani on jopa kutistunut 2,6 prosenttia vuoden 2010 jälkeen. Parhaimpaan työikään kuuluvilla, 35–44-vuotiailla tulot ovat nousseet vuoden 2010 jälkeen vain 1,7 prosenttia. Vuodesta 2011 kyseisen ikäryhmän käteen jää

45–54-vuotiailla käytettävissä olevan rahatulon mediaani on noussut lähes 9 prosenttia vuodesta 2010. Suhteellisesti suurinta tulojen nousu on ollut vuoden 2010 jälkeenkin yli 75-vuotiailla. Heillä käytettävissä olevat tulot ovat nousseet vuodesta 2010 noin 13,7 prosenttia.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita