Fortum nopeuttaa polkuaan hiilineutraaliksi 20 vuodella

Fortumin lähtö Venäjältä ja Uniperista luopuminen leikkaavat yhtiön päästöjä. Yhtiö sitoutuu nyt myös luonnon monimuotoisuuteen liittyviin tavoitteisiin.

Tänä talvena Fortumin Meri-Porin hiilivoimalan tuotantoa ajettiin ylös sähköpulan estämiseksi. Kuva vuodelta 2020. Fortum on jo aiemmin sitoutunut kivihiilituotannon alasajoon Suomessa.

2.3. 10:21

Energiayhtiö Fortum on päivittänyt ilmastotavoitteitaan, jotka ovat nyt aiempaa tiukemmat.

Aiemmin Fortum havitteli hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Tavoitetta on nyt aikaistettu 20 vuodella vuoteen 2030. Tavoitteeseen kuuluvat myös arvoketjun päästöt, josta raportoinnissa käytetään termiä scope 3.

Fortum kertoo luopuvansa kaikesta hiileen perustuvasta energiatuotannosta ja siihen liittyvistä toiminnoista vuoden 2027 loppuun mennessä.

”Fortum on jo aloittanut toimenpiteet uusien tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi pidentämällä Loviisan voimalaitoksen käyttöikää, kasvattamalla vesivoiman tuotantoa ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita kaukolämmöntuotannossa”, sanotaan Fortumin tiedotteessa.

Ilmastotavoitteita nopeuttaa Fortumin irtautuminen sekä Uniperista että Venäjästä, joista suurin osa Fortumin päästöistä on syntynyt.

Vuoden 2022 alussa HS kertoi, että Fortumin suunnitelmat fossiilisista polttoaineista irtaantumiseksi eivät olleet yhdenmukaisia yhtiön silloisen hiilineutraaliustavoitteen kanssa.

Tuolloin näkemyksenä oli, että Fortum pyörittäisi kivihiilivoimalaa Saksassa vielä vuoteen 2038. Lisäksi Uniper-kaupan mukana oli tullut venäläisiä hiilivoimaloita. Nyt Uniper liiketoimintoineen on siirtynyt Saksan valtion omistukseen.

Fortum kertoo sitoutuvansa myös asettamaan päästövähennystavoitteet, jotka noudattavat tieteeseen perustuvaa 1,5 asteen polkua. Yhtiön mukaan sitoumus edellyttää irtautumista Venäjän liiketoiminnoista, mikä on prosessissa.

Lisäksi Fortum sitoutuu myös luonnon monimuotoisuuteen liittyviin tavoitteisiin. Yhtiön tavoitteena on, että vuodesta 2030 eteenpäin sen nykyiset ja uudet toiminnot eivät enää vähennä monimuotoisuutta. Näistä tavoitteista on poisluettu vesistövaikutukset.

Lisäksi yhtiö aikoo ”vähentää haitallisia vaikutuksia maanpäälliseen luonnon monimuotoisuuteen” tuotantoketjun alkupäässä. Vuoden 2021 lähtötasosta vuoteen 2030 haitallisten vaikutusten on määrä supistua puoleen.

Vesivoiman tuotantoon liittyen Fortum toteaa aikovansa kehittää ”tieteeseen perustuvaa menetelmää yhtiön vesistövaikutusten arvioimiseksi vuoden 2023 aikana”.

Fortumin päästöt ennen Uniperista ja Venäjästä irtautumista olivat suuremmat kuin koko Suomen. Vuonna 2020 Fortumin kokonaispäästöt olivat noin 78 miljoonaa hiilidioksiditonnia, josta reilu kolmannes tuli arvoketjusta.

Venäjän-voimalat aiheuttivat 30 miljoonan hiilidioksiditonnin päästöt, yli 60 prosenttia Fortumin oman toiminnan päästöistä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita