Hyvästit Venäjälle ja osinko­politiikka uusiksi – näin Fortum aikoo uudistua

Energiayhtiö Fortum julkaisi torstaina uuden strategiansa, jossa se keskittyy ydinliiketoimintaansa eli pohjoismaiseen energiantuotantoon. HS nostaa strategiasta viisi keskeistä asiaa.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo esitteli torstaina Fortumin vuoden 2022 tuloksen ja päivitetyn strategian.

2.3. 13:39

Energiayhtiö Fortum keskittyy uudessa strategiassaan ydinliiketoimintaansa, eli pohjoismaiseen päästöttömään energiantuotantoon. Yhtiö julkisti uuden strategiansa torstaiaamuna tulosjulkistuksensa yhteydessä.

HS käy läpi, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Paluu vanhaan

Vuosien Uniper-seikkailun jälkeen Fortum palaa vanhaan ja keskittyy ydinosaamiseensa, eli pohjoismaiseen päästöttömään energiantuotantoon. Se tarkoittaa erityisesti yhtiön vesi- ja ydinvoimaloita Pohjoismaissa.

Fortum pitää mahdolliset kasvuhalunsa ainakin toistaiseksi melko maltillisina uudessa strategiassaan. Yhtiö kertoo tavoittelevansa vuoteen 2025 asti ”hallittua kasvua” puhtaassa energiassa. Fortumin mukaan yhtiö voi harkita laajempia, suuria investointeja vaativia kasvuhankkeita uuden strategian toteuttamisen ”seuraavassa vaiheessa”.

Fortumin mukaan konsernin kasvuinvestoinnit ilman yritysostoja ovat korkeintaan 1,5 miljardia euroa vuosina 2023–2025. Yhtiön mukaan summaan sisältyvät jo käynnissä olevat investointihankkeet, kuten Loviisan ydinvoimalan käyttöiän jatkaminen sekä tuulivoimahanke Närpiössä ja Kristiinankaupungissa.

Osingonjako muuttuu

Yhtiö kertoo tavoitteekseen luottoluokituksensa pitämisen vähintään BBB-luokassa, ja uudeksi osingonjakosuhteekseen 60–90 prosenttia vertailukelpoisesta tuloksesta.

Viime vuoden tuloksesta yhtiö ehdottaa maksettavaksi 0,91 euron osakekohtaista osinkoa. Se vastaa 75 prosenttia konsernin jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli viime vuonna ilman Venäjän vaikutusta 1,21 euroa.

Yhtiön osingonjakopolitiikka muuttuu selvästi, sillä Fortumin aiempi osinkopolitiikka oli maksaa ”vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa”. Uudessa linjauksessa osingon vakautta tai kasvua ei enää korosteta.

Hyvästit Venäjälle

Fortumin mukaan sen liiketoiminnot Venäjällä eivät kuulu yhtiön uuteen strategiaan, ja se pyrkii ensisijaisesti myymään liiketoiminnot. Uudesta strategiasta puuttuu luonnollisesti myös saksalainen kaasujätti Uniper, jonka hallinnan Fortum myi joulukuussa Saksan valtiolle miljardien tappiolla alkuperäiseen sijoitukseen nähden.

Fortumin Venäjän liiketoimintojen myynti vaatii Venäjän hallinnon hyväksynnän, joten yhtiön mukaan liiketoiminnoista luopuminen tulee todennäköisesti kestämään vielä ”jonkin aikaa”.

Yhtiö kertoo raportoivansa Venäjän liiketoimintonsa erillisinä liiketoimintoina, kunnes se pääsee niistä eroon.

Uusia ilmastotavoitteita

Fortum päivitti ilmastotavoitteitaan hieman tiukemmiksi. Yhtiö kertoo tavoitteekseen myös teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisen Pohjoismaissa.

Fortum kertoi torstaina aikaistavansa tavoitettaan hiilineutraaliudesta vuoteen 2030.

Aiemmassa, joulukuussa 2020 julkistetussa strategiassa yhtiön koko toiminnan tavoiteltiin olevan hiilineutraalia viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan tuotannon tavoiteltiin olevan hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Silloin Venäjän liiketoiminnot ja Uniper tosin laskettiin vielä osaksi Fortumia.

Fortum kertoo uudessa strategiassaan luopuvansa kaikesta hiileen perustuvasta energiatuotannosta sekä siihen liittyvistä toiminnoista vuoden 2027 loppuun mennessä.

Fortum kertoo sitoutuvansa myös uusiin luonnon monimuotoisuuteen liittyviin tavoitteisiin. Yhtiö kertoo tavoitteekseen, että vuodesta 2030 eteenpäin sen toiminnot eivät vesistövaikutuksia lukuun ottamatta enää vähennä luonnon monimuotoisuutta eli synnytä niin sanottua nettohävikkiä.

Fortum sanoo myös vähentävänsä haitallisia vaikutuksia maanpäälliseen luonnon monimuotoisuuteen tuotantoketjun alkupäässä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Liiketoiminnot uuteen järjestykseen

Strategiamuutoksen yhteydessä Fortum järjestelee uudelleen myös liiketoimintonsa sekä taloudellisen raportointinsa, kun Venäjän ja Uniperin liiketoimintayksiköt jäävät taakse.

Fortum jakaa yhtiön pohjoismaisesta sähköntuotannosta vastanneen Generations-yksikön neljään osaan. Yhtiön tärkeimmät liiketoiminnot eli pohjoismainen vesi- ja ydinvoimatuotanto luetaan jatkossa omiksi yksiköikseen. Vesi- ja ydinvoimatuotanto vastaavat valtaosasta Fortumin pohjoismaisesta sähköntuotannosta ja lähes 90 prosentista yhtiön käyttökatteesta Venäjän ulkopuolella.

Lisäksi Fortum yhdistää yhteen yksikköön tuuli- ja aurinkoenergian liiketoimintonsa, kaukolämmön ja -kylmän sekä puhtaan vedyn kehitystyön. Omaksi yksikökseen irrotetaan myös muun muassa suojauksista sähkön fyysisillä ja finanssimarkkinoilla vastaavat liiketoiminnot.

Taloudellisessa raportoinnissaan Fortum aikoo yhdistää nämä liiketoiminnot vanhan Generations-yksikön alle.

Fortum pitää kuluttajaliiketoimintansa jatkossakin omana yksikkönään, joka myös raportoidaan omana yksikkönään. Lisäksi yhtiö irrottaa kierrätys- ja jäteliiketoimintonsa omaksi yksikökseen, jota kehitetään jatkossa itsenäisenä toimintona, koska se ei ole Fortumin mukaan sen uuden strategian keskiössä.

Uudelleenjärjestelyn yhteydessä Uniperin talousjohtajana aiemmin toiminut Tiina Tuomela palaa Fortumin talousjohtajaksi, ja nykyinen talousjohtaja Bernhard Günther siirtyy johtamaan uudistetun strategian muutosta ja tukitoimintoja sekä yhtiön it-toimintoja.

Suomen valtio omistaa Fortumista hieman yli puolet.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita