Palkansaajien näkemykset tilanteestaan pääosin hyviä, mutta työoloissa suuria eroja eri ryhmien välillä

Esimerkiksi osaamisen kehittäminen kasautuu barometrin mukaan niille, joilla taidot ovat jo valmiiksi hyvällä tasolla.

Työolobarometriin haastateltiin yli 1 800:aa palkansaajaa viime elo–lokakuussa. Vastaajien viikkotyöaika oli vähintään 10 tuntia.

15.3. 9:14

Valtaosa palkansaajista kokee tekevänsä merkityksellistä työtä ja työelämän laatua pidetään monilla mittareilla hyvänä, selviää työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimmasta työolobarometrista. Barometrissa tulee kuitenkin ilmi merkittäviä eroja palkansaajaryhmien työolojen välillä.

Esimerkiksi osaamisen kehittäminen kasautuu barometrin mukaan erityisesti niille, joilla on jo valmiiksi hyvät taidot ja kehittymismahdollisuudet. Työuupumuksen ja haitallisen stressin kokemukset ovat kasvaneet hieman edellisvuodesta, ja ne vaivaavat erityisesti nuorimpia ikäryhmiä, naisia, alempia toimihenkilöitä sekä kuntien työntekijöitä.

Työpaikan toiminta ja ilmapiiri miellyttävät eniten nuoria ikäryhmiä ja yksityisen puolen palkansaajia. Kielteisimpiä näkemykset ovat iäkkäimmillä palkansaajilla ja työntekijäasemassa olevilla.

Työolobarometriin haastateltiin yli 1 800:aa palkansaajaa viime elo–lokakuussa. Vastaajien viikkotyöaika oli vähintään 10 tuntia.

Barometria on tehty vuosittain vuodesta 1992 lähtien.

Työolobarometrin viestit ovat suurelta osin melko myönteisiä. Esimerkiksi usko uuden työn löytymiseen on palannut pandemiaa edeltäneelle tasolle, ja useamman työpaikalla on lisätty kuin vähennetty henkilöstömäärää.

Lisäksi palkansaajat kokevat voivansa vaikuttaa työhönsä entistä enemmän. Kokemus tosin jakautuu epätasaisesti: vaikutusmahdollisuuksia on erityisesti miehillä ja ylemmillä toimihenkilöillä, kun taas naisvaltaisella kunta-alalla vaikutusmahdollisuuksia on rajatusti.

Barometrista selviää myös, että pandemian aikana normalisoituneet etätyö ja digiviestintävälineiden käyttö ovat tasaantumassa aiempaa korkeammalle tasolle.

Vuonna 2021 barometriin lisättiin kysymys työpaikalla koetusta seksuaalisesta häirinnästä, ja kysymys toistettiin viime vuonna. Syksyllä 2022 kuusi prosenttia palkansaajista kertoi kokeneensa kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana seksuaalista häirintää työpaikallaan, heistä noin puolet kerran ja puolet useita kertoja.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita