Etelä-Korea suunnitteli 69 tunnin työviikkoa, hanke kaatui nuorten vastustukseen

Erityisesti nuorempi työntekijäsukupolvi on arvostellut rajusti Etelä-Korean suunnitelmaa pidentää työviikkoa 69 tuntiin.

Etelä-Koreassa tehdään nykyiselläänkin huomattavan paljon töitä verrokkimaihin nähden.

17.3. 12:40

Etelä-Korean hallitus on perunut suunnitelmansa pidentää työviikon enimmäispituutta 69 tuntiin. Aikeet herättivät suurta vastustusta ja huolta työntekijöiden terveyden vaarantumisesta.

Erityisesti nuoret aikuiset kritisoivat Etelä-Korean suunnitelmia työajan pidentämiseksi. Suunnitelmien perumisesta kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Myös Työterveyslaitoksella työaikojen, unen ja ikääntymisen aiheita tutkiva Mikko Härmä kertoi aiemmin maaliskuussa HS:lle, että 69 tuntia töitä viikossa on liian paljon.

”Se [69 tuntia viikossa] on varmasti liian korkea, siitä on aika paljon näyttöä”, Härmä sanoi.

Etelä-Koreassa tehdään jo nyt huomattavan paljon töitä verrokkimaihin nähden. OECD:n mukaan Etelä-Koreassa keskimääräinen vuosityöaika on 1 915 tuntia, kun Suomessa se on 1 518 tuntia.

Nykyisin Etelä-Koreassa työviikko on voinut olla enintään 52 tuntia.

Ylityöllä on havaittu olevan lukuisia terveysvaikutuksia, kuten unihäiriöiden lisääntymistä ja uupumusta. Pahimmillaan vaikutukset voivat johtaa kuolemaan. Ennen koronapandemiaa tehdyn, vuonna 2021 julkistetun tutkimuksen mukaan maailmassa kuolee satojatuhansia ihmisiä vuosittain pitkien työpäivien vuoksi.

Ylityöstä johtuvat terveysongelmat ovatkin erityisen yleisiä Aasiassa, jossa tehdään paljon työtunteja. Eniten kuolemantapauksia oli tutkimuksen mukaan Kaakkois-Aasiassa sekä Kiinassa, Japanissa ja Australiassa.

Tutkimuksen mukaan vähintään 55 tuntia työskentelevillä on 35 prosenttia suurempi riski saada sairauskohtaus ja 17 prosenttia suurempi riski kuolla sydänsairauteen verrattuna 35–40 tuntia viikossa töitä tekeviin.

Suomessa työntekijöillä saa enintään teettää keskimäärin 50 tuntia töitä viikossa.

Suomessa työaikalain mukainen yleistyöaika on enintään kahdeksan tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Työaikajärjestelyistä voidaan sopia työehtosopimuksissa.

Keskimääräiseen 50 tunnin rajaan tulee laskea normaalien työtuntien lisäksi ylityöt. Yksittäisinä viikkoina 50 tunnin raja saa ylittyä, kunhan viikkotyöaika keskimäärin ei ylity.

Suomessa ylityö myös vaatii työntekijän suostumuksen joka kerta erikseen tai vain suhteellisen lyhyeksi ajaksi kerrallaan. Työnantaja ei siis voi yksipuolisesti pakottaa työntekijöitä tekemään ylitöitä.