Suomalaisten vapaa-ajan matkat ulko­maille liki kolmin­kertaistuivat viime vuonna

Esimerkiksi Viroon ja Ruotsiin tehtiin edelleen selvästi vähemmän matkoja kuin ennen koronapandemiaa.

Useisiin Euroopan maihin tehtiin lähes yhtä paljon matkoja kuin ennen pandemiaa. Kuvassa matkailijoita Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime kesäkuussa.

Suomalaisten tekemät vapaa-ajan matkat ulkomaille lähes kolminkertaistuivat viime vuonna verrattuna edellisvuoteen, kertoo Tilastokeskus.

Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tilastoitiin yhteensä 5,7 miljoonaa. Määrä kattaa yöpymisen sisältäneet matkat, risteilyt sekä päivämatkat.

Suomalaisten suosituimmat kohdemaat olivat Viro, Ruotsi ja Espanja.

Vaikka vapaa-ajan matkoja tehtiin Viroon ja Ruotsiin selvästi edellisvuotta enemmän, matkojen määrä jäi vielä kauas koronapandemiaa edeltäneestä tasosta.

Useisiin Euroopan maihin tehtiin kuitenkin jo lähes yhtä paljon matkoja kuin ennen pandemiaa. Kreikkaan matkusti viime vuonna jopa enemmän suomalaisia kuin vuonna 2019.

Euroopan ulkopuolelle tehtiin hieman enemmän vapaa-ajan matkoja kuin kahtena edellisvuonna. Kaukomatkojen osuus oli tästä huolimatta huomattavasti pienempi kuin ennen pandemiaa.

Kaikkiaan ulkomaan vapaa-ajan matkoja, jotka sisälsivät yöpymisen, tehtiin yhä reilut kaksi miljoonaa vähemmän kuin ennen pandemiaa.

Sekä lyhyiden että pitkien ulkomaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi viime vuonna. Lyhyitä eli yhdestä kolmeen yötä kestäviä matkoja tehtiin noin kaksi miljoonaa, kun edellisvuonna määrä oli reilut 600 000.

Pitkiä eli yli kolme yötä kestäviä matkoja puolestaan tehtiin noin kolme miljoonaa. Vuonna 2021 määrä oli 880 000.

Lyhyet ulkomaan matkat olivat kolmanneksen ja pitkät ulkomaanmatkat neljänneksen matalammalla tasolla kuin ennen pandemiaa. Tilastokeskuksen mukaan lyhyiden matkojen hitaampaa elpymistä selittää, että Viroon ja Ruotsiin ei tehty viime vuonna läheskään niin paljon matkoja kuin ennen pandemiaa.

Kaikkiaan hieman useampi kuin neljä viidestä 15–84-vuotiaasta suomalaisesta teki viime vuonna vapaa-ajan matkan, joka sisälsi ainakin yhden yöpymisen. Osuus oli jo lähes samalla tasolla kuin ennen pandemiaa.

Ulkomaan vapaa-ajan yöpymisiä tilastoitiin viime vuonna yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Kotimaan vapaa-ajan yöpymisiä oli puolestaan reilu kymmenesosa vähemmän kuin vuonna 2021.

Kotimaan matkailussa palattiin Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna pandemiaa edeltävälle tasolle. Kotimaassa tehdyt ja yöpymisen sisältäneet vapaa-ajan matkat laskivat noin kymmeneksellä edellisvuodesta. Matkojen määrä laski kaikissa maakunnissa.

Myös omilla mökeillä yövyttiin edellisvuotta vähemmän. Vapaa-ajan matkoihin liittyvät mökkiyöpymiset laskivat noin kuudesosan vuodesta 2021.

Tästä huolimatta yöpymisiä omilla mökeillä oli vuoteen 2019 verrattuna edelleen puolitoistakertainen määrä. Tilastokeskuksen mukaan mökkeilyn suosiota voi selittää etätyön lisääntyminen.

Työmatkojen määrässä nähtiin merkittävää kasvua. Yöpymisen sisältäneitä kotimaan työmatkoja tehtiin viime vuonna 2,6 miljoonaa, mikä oli puolitoista kertaa edellisvuoden määrä.

Kotimaan työmatkoja tehtiin kuitenkin lähes kolmannes vähemmän kuin ennen pandemiaa.

Ulkomaille suuntautuneita työmatkoja, jotka sisälsivät yöpymisen, tehtiin puolestaan noin miljoona. Määrä oli yli kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2019 ulkomaan työmatkoja tehtiin kuitenkin vielä puolet enemmän.

Kaiken kaikkiaan 15–84-vuotiaat suomalaiset tekivät viime vuonna noin 33,3 miljoonaa matkaa, kun mukaan lasketaan yöpymisen sisältäneet kotimaan ja ulkomaan vapaa-ajan matkat sekä työ- ja kokousmatkat.

Matkoja tehtiin noin viisi miljoonaa vähemmän kuin ennen pandemiaa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita