Stora Enso varoittaa: Tulos supistuu vähintään 50 prosenttia tänä vuonna

Tulosennusteen muutos johtuu Stora Enson mukaan ”markkinanäkymien heikentymisestä, joka kiihtyi vuoden ensimmäisen neljänneksen loppua kohti”.

Stora Enson uuden tulosohjeistuksen mukaan yhtiö odottaa tämän vuoden operatiivisen liiketuloksen olevan ”merkittävästi pienempi” kuin viime vuonna.

Metsäyhtiö Stora Enso odottaa tämän vuoden tuloskehityksen olevan aiemmin ennakoitua huonompi. Yhtiön tiedotteen mukaan taustalla ovat heikentyneet markkinanäkymät.

Uuden tulosohjeistuksen mukaan yhtiö odottaa tämän vuoden operatiivisen liiketuloksen olevan ”merkittävästi pienempi” kuin viime vuonna. Viime vuoden luku oli 1 891 miljoonaa euroa.

Stora Enson mukaan tulosennuste on nyt olennaisesti alhaisempi kuin tammikuun lopussa. Tuolloin yhtiö antoi ohjeistuksen, jonka mukaan se odotti tämän vuoden operatiivisen liiketuloksen olevan ”pienempi” kuin viime vuonna.

Yhtiön mukaan ”pienempi” tulos tarkoittaisi yli 15 prosentin laskua edellisvuoden tuloksesta, mutta alle 50 prosentin supistumista. ”Merkittävästi pienempi” taas merkitsee tuloksen supistuvan 50 prosenttia tai enemmän.

Ennusteen muutos johtuu Stora Enson mukaan ”markkinanäkymien heikentymisestä, joka kiihtyi vuoden ensimmäisen neljänneksen loppua kohti”. Yhtiö odottaa kustannusten nousun ja markkinoiden epävarmuustekijöiden olevan sille tänä vuonna haastavampia kuin viime vuonna. Tämä painaa tulosta ja heikentää näkyvyyttä lyhyen aikavälin tulevaisuuteen.

Stora Enson mukaan kuluttajien luottamus vähenee myös, mikä taas johtaa yksityisen kulutuksen supistumiseen ja sitä kautta yhtiön kaikkiin toimialoihin.

”Vuoteen 2022 verrattuna kustannusten nousun, erityisesti energian, puun ja kemikaalien osalta, odotetaan vaikuttavan konsernin katteisiin”, Stora Enso toteaa tiedotteessaan.

Stora Enson mukaan pakkausmarkkina heikkenee tällä hetkellä kokonaisuudessaan, ja yhtiö odottaa etenkin aaltopahvin pintakartongin kysynnän pysyvän heikkona. Myös rakennusalalla yhtiö näkee haasteita.