Joka viides yritys ei ole vielä avannut lakisääteistä ilmoitus­kanavaa

Alle 250 henkilöä työllistävien organisaatioiden on avattava ilmoituskanava joulukuun puoliväliin mennessä, isommilla siirtymäaika on jo umpeutunut.

Joka viides yritys on vielä ilman lakisääteistä ilmoituskanavaa, käy ilmi Keskuskauppakamarin kyselystä. Vuoden alussa voimaan tullut laki velvoittaa kaikki vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset ottamaan käyttöön ilmoituskanavan, jonka kautta työntekijät voivat nimettömästi ja turvallisesti ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista tai väärinkäytöksistä.

Kaksi vuotta sitten kanava oli käytössä noin puolella yrityksistä.

Lain tarkoitus on ehkäistä ennalta yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai vakavia haittoja, kuten korruptiota tai petoksia. Lainsäädännöllä varmistetaan, ettei väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä ilmoittanut joudu irtisanomisten tai muiden kostotoimien kohteeksi.

Alle 250 henkilöä työllistävien organisaatioiden on avattava ilmoituskanava joulukuun puoliväliin mennessä, isommilla siirtymäaika on jo umpeutunut.

Keskuskauppakamarin kyselyyn vastasi 219 organisaatiota.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita