Valtionyhtiö sijoittaa 54 miljoonaa euroa Keliberiin

Suomen Malmijalostus pitää tärkeänä edistää Keliberin litiumkaivos- ja jalostamohanketta, koska se jouduttaa vihreää siirtymää.

Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Valtion kaivos- ja akkualan kehitysyhtiö Suomen Malmijalostus ilmoittaa sijoittavansa 54 miljoonaa euroa Keliberin litiumkaivos- ja jalostamohankkeeseen. Tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista litiumtuotantoa.

Euroopan unioni on määritellyt litiumin taloudellisesti ja toimitusvarmuuden kannalta kriittiseksi raaka-aineeksi.

”Keliberin kärkihanke tukee eurooppalaisen akkulaatuisen litiumhydroksidin saatavuutta ja autoliikenteen sähköistämistä, mikä edesauttaa vihreää siirtymää. Yhtiön pitkäjänteisenä omistajana meille on jatkossakin tärkeää, että Keliberillä on keskeinen asema suomalaisessa kaivosteollisuudessa ja akkuarvoketjussa”, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen tiedotteessa.

Ennen uutta sijoitusta Suomen Malmijalostus ja Suomen Teollisuussijoitus ovat investoineet Keliberiin yhteenä 16,7 miljoonaa euroa. Uuden sijoituksen seurauksena Suomen Malmijalostuksen omistusosuus Keliberistä kasvaa 14 prosentista takaisin 20 prosenttiin.

Keliberin suurin osakkeenomistaja on eteläafrikkalainen kaivosyhtiö Sibanye-Stillwater. Se omistaa Keliberin osakkeista 79 prosenttia.

Keliberin hallussa Keski-Pohjanmaalla on useita pitkälle tutkittuja mineraaliesiintymiä noin 500 neliökilometrin alueella. Todetut ja todennäköiset malmivarat ovat arviolta 12,7 miljoonaa tonnia.

Elokuussa 2022 Keliberin litiumjalostamon eli akkukemikaalitehtaan ympäristölupa sai lainvoiman. Loppuvuonna yhtiö ilmoitti aloittavansa akkukemikaalitehtaan rakentamisen valmistelut Kokkolan suurteollisuusalueella.

Investoinnin arvo on kaiken kaikkiaan 588 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan akkukemikaalitehtaan lisäksi rikastamo ja kaivokset.

Joulukuussa 2022 yhtiö sai ympäristö- ja vesitalousluvat myös Rapasaaren kaivosalueelle sekä Päivänevan rikastamolleen. Keliberin tavoitteena on käynnistää litiumhydroksidin tuotanto vuonna 2025.

”Olemme olleet kehittämässä Keliberiä vuodesta 2018 lähtien ja omistajana voimme olla erittäin tyytyväinen yhtiön ja omistaja-arvomme kehittymiseen”, Hietanen sanoo.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita