Chat gpt:n kaltainen tekoäly muuttaa työelämää radikaalisti – aiempaa paremmaksi, uskoo toimitus­johtaja

Tekoäly tulee mullistamaan kokonaisia toimialoja, uskoo konsulttitalo Accenturen toimitusjohtaja. Jo lähivuosina se myllertää hänen mukaansa ainakin asiakaspalvelutyön.

Generatiivisen tekoälyn piirissä on nyt paljon liikehdintää. ”Joka viikko tulee kymmenen erilaista ratkaisua ja startupia nurkan takaa”, sanoo Accenture Suomen toimitusjohtaja Tomas Nyström.

”Jumaleissön, nyt maailma muuttui.”

Tämä ajatus nousi Accenturen Suomen toimitusjohtajan Tomas Nyströmin mieleen, kun hän käytti Chat gpt -keskustelubottia ensimmäistä kertaa puolisen vuotta sitten. Nyström kertoo muistavansa hetken elävästi.

”Sellaisia hetkiä ei elämän aikana ole tullut hirveän monta.”

Teknologian ja tekoälyn kehittymistä pitkään seurannut Nyström kertoo, että tekoälyn kehityksen nykytahti on tullut Suomessa yllätyksenä.

”Tässä on kiinni otettavaa.”

Nyström on nähnyt, miten parin viime vuosikymmenen aikana tekoäly on kehittynyt hyppäyksittäin.

Ensin oli koneoppiminen, jota seurasi syväoppiminen. Viime vuosien aikana esiin on noussut generatiivinen eli sisältöä tuottava tekoäly, jota myös Chat gpt edustaa. Generatiivinen tekoäly oppii esimerkkien avulla. Kun se luo uutta sisältöä, kuten tekstiä, kuvia tai ääntä, se yhdistelee aiemmin oppimaansa.

Nyströmin Suomessa johtama Accenture on maailmanlaajuisesti toimiva, teknologiaan keskittyvä konsulttitalo, jolla on globaalisti noin 740 000 työntekijää. Se myy muille yrityksille ja organisaatioille keinoja selvitä teknologisessa murroksessa.

Yhtiössä on paljon ensikäden tietoa siitä, miten organisaatiot ympäri maailman näkevät tekoälyn roolin omassa toiminnassaan. Samalla on muistettava, että on Accenturelle eduksi nostattaa keskustelua tekoälyn ympärillä ja julistaa, että suomalaiset organisaatiot tarvitsevat tukea tekoälyn hyödyntämisessä.

Accenture on Nyströmin mukaan generatiivisessa tekoälyssä niin sanottu varhainen omaksuja. On järkevää yrittää luoda liiketoimintaa sen ympärille.

Kilpajuoksu tekoälypalvelujen kehittämisessä ja jalkauttamisessa on kova. Kärkiasemassa nähdään tällä hetkellä Chat gpt:n iso sijoittaja Microsoft, joka tuo generatiivista tekoälyä nopealla vauhdilla omiin palveluihinsa.

Accenture on Chat gpt:n sekä tekoäly-yhtiö Scale AI:n yhteistyökumppani.

”Tällä hetkellä sinne ei voi laittaa luottamuksellista informaatiota.”

Seuraava askel on luoda järjestelmä, jossa yritykset ja organisaatiot voisivat koostaa omia generatiivisen tekoälyn sovelluksiaan, sanoo Nyström.

”Tällä hetkellä Chat gpt:tä ei voi käyttää asiakasprojekteissa asiakasdatan kanssa, koska sinne ei voi laittaa luottamuksellista informaatiota.”

Chat gpt:hen syötettyä aineistoa saatetaan käyttää mallien opettamiseen, ja tiedot saattavat voivat eteenpäin palvelusta.

Yksi yleisimmistä tekoälyyn liittyvistä kysymyksistä on, viekö se työpaikat. Accenturen arvion mukaan kymmenen vuoden sisällä noin 40 prosenttia työtehtävistä muuttuu sellaisiksi, joissa ihminen ja tekoäly tekevät työtä yhdessä. Nyströmin mukaan luku on tällä hetkellä lähellä nollaa.

”Kymmenessä vuodessa maailma muuttuu radikaalisti”, Nyström sanoo.

”Muutos on positiivinen. Olemme hyvin optimistisia sen suhteen, että tämä ei ole mikään uhkakuva ihmiselle, vaan mahdollisuus. Kuka haluaisi tänä päivänä tehdä sellaista duunia, jonka robotti tekee jo tuotantolinjalla?”

Nyström ei halua puhua ihmisten korvaamisesta tekoälyllä.

”Nykyisin asiakaspalveluboteissa ei ole hirveästi älyä.”

”Töitä riittää, mutta tekoäly tulee siihen apuriksi ja kumppaniksi. Softakehityksessä [ohjelmoinnissa] sitä näkyy jo osittain. Yhä isompi osa siitä on avusteista, eli kone kirjoittaa osan koodista. Silloin voi paremmin käyttää luovuuttaan, mikä tekee työstä mielekkäämpää ja työn tehokkuus nousee.”

Ihmisten korvaamisen sijaan Nyström puhuu mieluummin siitä, millaisia yksittäisiä tehtäviä tekoäly voisi ottaa meidän käsistämme hoitaakseen.

Lisäksi teknologian kehitys luo uusia tehtäviä, joita ei vielä ole.

Tällaisia tehtäviä on Nyströmin mukaan esimerkiksi asiakaspalvelussa ja vaikkapa julkisen sektorin hakemuspalveluissa, joissa on paljon toistuvaa tekemistä, kuten asiakaspalautteiden lukemista tai lomakkeiden täyttöä.

Jos nyt mieleen juolahtaa painajaismainen kokemus asiakaspalvelu-chatin kanssa, niin huoli pois, sanoo Nyström. Generatiivinen tekoäly on aivan toisesta maailmasta.

”Nykyisin näissä asiakaspalveluboteissa ei ole hirveästi älyä. Jos haluaa tehdä jotain poikkeavaa, ne eivät toimi.”

Accenturen mukaan toimialoista tekoäly vaikuttaa lähivuosina erityisesti pankki- ja vakuutusaloihin sekä asiakaspalvelutyöhön.

Osaajapulaa tekoäly ei voi ratkaista, sanoo Tomas Nyström.

Chat gpt:n kaltaiset sovellukset tulevat käyttöön erityisesti tuotteiden suunnittelussa ja asiakaspalvelussa, myös puolet suomalaisista yrityspäättäjistä uskoo. Näin kertoo Accenturen yrityspäättäjille suuntaama Technology Vision 2023 -selvitys.

Yrityksissä toivotaan näiden sovellusten parantavan asiakaspalvelua, nopeuttavan päätöksentekoa sekä lisäävän luovuutta ja innovaatioita.

Nyt tosiaan puhutaan Chat gpt:n kaltaisista sovelluksista, koska se ei ole ainoa laatuaan.

”Joka viikko tulee kymmenen erilaista ratkaisua ja startupia nurkan takaa.”

Nyström kuvailee, että generatiivisessa tekoälyssä liidetään odotusten kanssa nyt niin sanotun hype-käyrän huipulla. Sen jälkeen laskeudutaan kovimman pöhinän jälkeiseen rauhallisempaan laaksoon, kun harhakuvitelmat haihtuvat. Tämän jälkeen teknologia alkaa vakiintua ja nähdään todelliset vaikutukset.

Aiemmin tänä vuonna suurpankki Goldman Sachs arvioi, että generatiivinen tekoäly voisi syrjäyttää kokonaan noin neljäsosan työpaikoista. Pankin mukaan noin kaksi kolmasosaa nykyisistä työpaikoista on alttiita jollekin määrälle tekoälyn tuottamaa automaatiota.

Pankki arvioi, että esimerkiksi juristien työstä tekoäly voi korvata jopa 44 prosenttia Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Hallinnossa ja johtamisessa töistä kolmannes on korvattavissa.

Osaajapulaa tekoäly ei voi ratkaista, sanoo Nyström.

”Tarvitsemme paljon lisää osaajia Suomeen, tämä ei vaikuta siihen.”

Korkeakoulutettujen ihmisten määrän lisääminen on hänestä ensimmäinen tarpeellinen askel.

Millaisia kykyjä opintojen jälkeen työelämään tulevilta ihmisiltä jatkossa kaivataan?

Asennetta ja energiaa, Nyström uskoo.

”Tärkeimpiä taitoja työelämässä on kova asenne oppia uutta ja saada asioita aikaan.”

Missään nimessä teknologian muutoksesta ei pidä ahdistua.

”Se ei tule pysähtymään, vaan se tulee jatkumaan. Teknologia kehittyy eksponentiaalisesti, ja se tarkoittaa sitä, että vauhti vain kiihtyy. Sitä ei voi millään estää.”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita