Selvitys: Suomalaiset pääoma­rahastot tuottivat pörssiä paremmin

Vertailussa selvitettiin vuosien 2009–2020 laskennallisia keskiarvotuottoja ja pörssin indeksituottoja.

Yhtiöiden varhaisiin kasvuvaiheisiin sijoittaneiden rahastojen tuotot syntyvät usein pitkälti muutamien yhtiöiden ripeästä arvonnoususta. Esimerkiksi pilvipalvelujen ohjelmistokehittäjä Aivenin markkina-arvo arvostettiin mediatietojen mukaan kolmen miljardin dollarin arvoiseksi toukokuun 2022 rahoituskierroksella. Kuvassa Aivenin toimitusjohtaja Oskari Saarenmaa Slushissa 2021.

Suomalaiset pääomasijoitusrahastot tuottivat hyvin sekä listattuun osakemarkkinaan että eurooppalaisiin verrokkirahastoihin verrattuna, kertoo Suomen Teollisuussijoituksen (Tesi) tuore selvitys.

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi hallinnoi valtion pääomasijoitusrahastoihin ja suomalaisiin kasvuyrityksiin markkinaehtoisesti tehtäviä 2,5 miljardin euron sijoituksia.

”Yleisesti voi sanoa, että viimeisen noin viidentoista vuoden ajan hajautetusti suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin sijoittanut on kerännyt sijoituksilleen parempia tuottoja kuin samaan aikaan listattuun osakemarkkinaan sijoittanut”, arvioi Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila tiedotteessa.

Tuottotutkimuksen koonnut Tesin seniorianalyytikko Jens Färm kertoo, että vertailuun kerättiin laaja-alaisesti kassavirtatietoja Tesin omista kohderahastoista ja muista rahastoista.

Vertailun kohteeksi otettiin rahastolle annetut sijoitussitoumukset siinä vaiheessa, kun ne oli rahastosta sijoitettu. Näiden sijoitusten laskennallista tuottoa verrattiin kassavirtaperusteisesti Helsingin pörssin OMX HG -kokonaistuottoindeksiin.

Vertailua vaikeuttaa se, että pääomasijoitusrahastoissa olevien yrityksien arvo lasketaan joko viimeisen rahoituskierroksen arvon mukaan, vertaamalla yhtiöitä verrokkiyhtiöiden arvostukseen tai jollakin muulla alalla tapana olevalla tavalla.

Toisin sanoen nämä arvot ovat tulkinnanvaraisempia kuin pörssikurssit.

Kasvu- ja venture-rahastoissa tehdään tyypillisesti sijoituksia 20–30 yritykseen.

Varsinkin alku- tai kasvuvaiheen yhtiöihin sijoittavat venture-rahastot tekevät usein tuottonsa vain muutaman erinomaisesti kehittyneen yhtiön ansiosta.

Kun kaikkien selvityksessä mukana olleiden rahastojen vuosien 2009–2020 tuottoja verrattiin pörssituottoihin, johtopäätös oli se, että pääomasijoitukset tuottivat keskimäärin 1,3-kertaisesti suhteessa indeksiin, Färm kertoo.

Tesin vertailussa rahastot oli jaettu vuosina 2009–2015 sijoitustoimintansa aloittaneisiin ”vanhoihin” ja vuosina 2016–2020 sijoitustoimintansa aloittaneisiin ”uudempiin” rahastoihin.

Vuosina 2009–2015 sijoitustoimintansa aloittaneiden venture capital -rahastojen vuosituotot ylsivät vuoden 2022 loppuun mennessä 22 prosenttiin. Ne tuottivat 1,8-kertaisesti verrattuna vastaavaan OMX HG -indeksiin.

Vuosina 2016–2020 sijoitustoimintansa aloittaneet venture capital -rahastot ylsivät vuosituotoissa 19 prosenttiin.

Kun tarkasteluun otettiin vain paras neljännes ”vanhoista” venture-rahastoista, ne olivat Tesin laskelmien mukaan tuottaneet peräti noin 2,5-kertaisesti sen, mitä pörssilistattu markkina on tuottanut.

Vakiintuneempiin kasvuyrityksiin sijoittaneiden rahastojen tuotot olivat pienempiä.

Tutkimuksessa oli mukana 44 suomalaista rahastoa, Tesi kertoo.

Kerättyjä varoja näillä kaikilla rahastoilla on yhteensä noin neljä miljardia euroa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita