Yrityskysely: Sota ja pandemia vahvistivat sitoutumista vastuullisuuteen

Yritysvastuuverkosto FIBS:n kyselytutkimuksen mukaan vain harvat yritykset ovat luopuneet kestämättömästä liiketoiminnasta.

Yritysvastuukyselyn mukaan viime vuoden kriisit ovat vahvistaneet yritysten sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, koronapandemia ja energiakriisi saivat suomalaisyritykset sitoutumaan yllättäen entistä vahvemmin yritysvastuuseen, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Yritysvastuuverkosto Finnish Business & Societyn (FIBS) keskiviikkona julkistaman yritysvastuututkimuksen mukaan valtaosa eli 72 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoi viime vuosien kriisien vahvistaneen sitoutumista kestävään ja vastuulliseen liiketoimintaan ainakin jonkin verran.

Maailmanmullistusten odotettiin FIBS-verkoston mukaan heikentävän yritysten sitoutumista. Verkosto arvioi, että kriisit ovat kirkastaneet ja osoittaneet sen, mikä on tärkeää.

”Näyttää siltä, että vastuullisuus koetaan niin keskeiseksi, että yritykset ovat valmiita panostamaan siihen maailmanmuutostenkin jyllätessä”, yritysvastuuverkosto arvioi tutkimusraportissa.

Tutkimuksen mukaan vain harvat yritykset ovat luopuneet kestämättömästä liiketoiminnasta.

Vain 16 prosenttia tutkimukseen vastanneista yrityksistä on luopunut liiketoiminnasta, joka ei ole kestävän kehityksen mukaista, ja vielä harvempi eli 13 prosenttia on poistanut tuote- tai palveluvalikoimastaan kestämättömät vaihtoehdot.

Yrityksistä 63 prosenttia on tehnyt kolmen viime vuoden aikana kestävää kehitystä tukevia investointeja ja lähes yhtä moni eli 59 prosenttia innovaatioita.

Valtaosa eli 64 prosenttia yrityksistä keskittyy vastuullisuustyössään edelleen riskien vähentämiseen ja varmistamaan, ettei liiketoiminnasta aiheudu negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Tutkimuksen mukaan niin sanottu uudistava liiketoiminta tekee kuitenkin jo tuloaan. Yrityksistä yli kolmannes kertoo siirtyneensä liiketoiminnan negatiivisten haittojen minimoinnista kohti uudistavaa liiketoimintaa.

Tällainen liiketoiminta yrittää FIBS-verkoston määritelmän mukaan elvyttää sosiaalisia ja ympäristöjärjestelmiä.

Tutkimuksen osallistui 184 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa Suomen suurimmista yrityksistä viime vuoden loppusyksyn ja talven aikana. Tutkimusta on tehty vuodesta 2013 alkaen. Edellinen tutkimus toteutettiin kaksi vuotta sitten.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita