Kuluttaja-asiamies vie Helenin ja Vaasan Sähkön hinnan­korotukset oikeuden arvioitavaksi

Ovatko sähkön hinnankorotukset olleet joissakin tapauksissa kuluttajalle kohtuuttomia? Kertakorotus on saattanut olla jopa useita satoja prosentteja.

Useat sähköyhtiöt korottivat sähkösopimusten hintoja merkittävästi viime syksyn aikana.

| Päivitetty

Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta ennakkoratkaisuja sähkön hinnankorotuksiin. Kuluttaja-asiamies on vienyt markkinaoikeuden arvioitavaksi esimerkkitapauksina kahden sähkön myyntiyhtiön, Vaasan Sähkön ja Helenin, hinnankorotuksissa käyttämät menettelyt.

Useat sähköyhtiöt korottivat sähkösopimusten hintoja merkittävästi viime syksyn aikana. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan hinnankorotukset olivat monessa tapauksessa kuluttajille kohtuuttomia.

Vastaisuuden varalle hinnankorotuksille on saatava kuluttaja-asiamies Katri Väänäsen mukaan selkeämmät pelisäännöt. Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että sähkö on välttämättömyyspalvelu.

Väänänen niin ikään korostaa, että voimassa olevien sähkösopimusten hinnankorotuksille on oltava perusteet. Kuluttaja-asiamiehen mukaan sähkönmyyjät ovat hinnankorotusilmoituksissa usein ilmoittaneet korotuksen perusteen kuluttajille epäselvästi.

Viime syksynä sähkön tukkuhinnat nousivat energiakriisin seurauksena nopeasti. Tämä johti siihen, että sähkönmyyjät korottivat hintojaan kuluttajien toistaiseksi voimassa olevissa sähkönmyyntisopimuksissa. Hinnankorotukset olivat huomattavan suuria ja vaihtelivat kymmenistä prosenteista jopa useiden satojen prosenttien kertakorotuksiin, Väänänen toteaa.

Hänen mukaansa sähkönmyyjän on kyettävä osoittamaan, että yhtiön sähkönhankinnan kustannukset ovat tosiasiallisesti nousseet hinnankorotusta vastaavasti.

Kuluttaja-asiamies on selvittänyt hinnankorotuksia ja muita menettelytapoja usean sähköyhtiön kanssa, ja osa vireillä olevista asioista on vielä kesken.

Vaasan Sähkö ja Helen valittiin esimerkkitapauksina markkinaoikeushakemuksen vastapuoliksi, koska kuluttaja-asiamiehen mukaan on tarpeen saada ennakkoratkaisuja hinnankorotuksien joistakin menettelytavoista.

Vaasan Sähkö kommentoi keskiviikkona asian etenemistä markkinaoikeuteen. Yhtiön mukaan tarkennukset sähkönmyyjien yhteisiin pelisääntöihin ovat hyvä asia.

Sähkömarkkinalain sopimusehtojen muuttamista koskevassa säännöksessä ja kuluttajansuojalain kohtuuttomia sopimusehtoja koskevassa säännöksessä on rajoituksia sille, miten olennaisia muutoksia sähkönmyyjä voi yksipuolisesti tehdä pitkäkestoiseen sopimukseen.

Suomessa ei kuitenkaan ole ollut tuomioistuimen ennakkoratkaisuja siitä, kuinka paljon toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten hintoja voi kerralla korottaa ilman, että kyseessä on olennainen muutos.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita