Aurinkovoima laskee jo sähkön hintaa Suomessa päiväs­aikaan

Aurinkovoiman vaikutus näkyy Fingridin asiantuntijan mukaan jo sähkön hinnassa, mutta on hankala sanoa, mikä on suomalaisen aurinkovoiman osuus hintavaikutuksesta.

Fingridin mukaan suurin osa aurinkovoimatuotannosta on toistaiseksi kotitalouksien pientuotantoa.

Aurinkovoiman tuotanto Suomessa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, ja tahdin odotetaan vain kiihtyvän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Jo nyt aurinkovoiman tuotanto laskee päiväsaikaan sähkön hintaa Suomessa.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä toteaa, että lähtökohtaisesti kaikki sähkön tarjonta vaikuttaa sen hintaan.

Hän vahvistaa, että esimerkiksi viikonloppuna, jolloin sähkön kulutus on tavallista arkipäivää alhaisempaa, sähkön hinta voi aurinkoisina keskipäivän tunteina painua hyvin alhaiseksi.

Heikkilä tosin huomauttaa, että Suomi on osa eurooppalaista sähkömarkkinaa. Tästä syystä sähkön hintaan Suomessa vaikuttaa myös aurinkovoiman tuotanto esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa, jossa aurinkovoiman kapasiteetti on huomattavasti Suomea suurempi.

”Yleisesti aurinkovoiman vaikutus näkyy jo vahvasti sähkön hinnassa meilläkin, mutta on vaikea sanoa mikä on juuri suomalaisen aurinkovoiman osuus siitä.”

Fingrid kertoo verkkosivuillaan reaaliaikaisesti Suomen sähköjärjestelmän tilasta ja sähkön tuotannosta eri tuotantomuodoin.

Perjantaina iltapäivällä Fingrid arvioi aurinkovoiman sähköntuotannon olevan vajaat 450 megawattia. Tuulivoiman sähköntuotanto oli Fingridin sivujen mukaan yli kaksinkertainen, noin 930 megawattia.

Kaikkiaan sähköä tuotettiin vajaat 8 150 megawatin teholla, eli aurinkovoiman osuus Suomessa tuotetusta sähköstä oli tarkasteluhetkellä arviolta reilut viisi prosenttia.

Tuulivoiman tavoin aurinkosähkön tuotanto on vahvasti riippuvainen vuodenajasta ja sääolosuhteista. Aurinkovoiman tuotanto keskittyy päiväsaikaan kevät- ja kesäkaudella. Koko vuoden tasolla aurinkovoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on Heikkilän mukaan tällä hetkellä alle prosentti.

”Hetkellisesti esimerkiksi tuo noin 450 megawattia on jo lähellä esimerkiksi Loviisan yhtä ydinvoimayksikköä. Eli aurinkoisena päivänä sähköä tulee yhden keskikokoisen ydinreaktorin verran. Hetkellinen tuotanto alkaa siis olla valtakunnan tasolla jo varsin merkittävää”, Heikkilä sanoo.

Aurinkovoimalla tuotetun sähkön määrä on tällä hetkellä Fingridin tiedoissa vain arvio, sillä ainakin toistaiseksi suurin osa aurinkovoimatuotannosta on kotitalouksien pientuotantoa, eikä aurinkovoimamittauksia ole Fingridin mukaan juuri saatavilla.

Jatkossa tilanteen odotetaan muuttuvan. Tällä hetkellä asennetun aurinkovoiman kapasiteetti Suomessa on Heikkilän mukaan noin 700 megawattia.

Heikkilä kertoo, että Fingrid on hiljattain tehnyt ensimmäiset liittymissopimukset kantaverkkotason teollisesta aurinkovoimatuotannosta.

”Kiinnostus aurinkovoiman rakentamiseen on valtavaa. Meillä on erilaisia hankeaihioita ja liittymäkyselyitä yli 60 000 megawatin edestä. Se on tosi valtava määrä ja on selvää, että läheskään kaikki hankkeet eivät toteudu, mutta kiinnostus on kyllä selvää.”

Fingrid arvioi tällä hetkellä, että kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä aurinkovoiman tuotantokapasiteetti olisi jopa 7 000 megawattia.

Heikkilän mukaan samaan aikaan myös Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvaa merkittäväsi, niin myös sähkön kysyntä. Fingrid arvioi tällä hetkellä, että aurinkovoiman osuus Suomen vuosittaisesta sähköntuotannosta olisi vuosikymmenen lopussa noin viisi prosenttia.

”Tuotanto painottuu vahvasti kevät- ja kesäkaudelle, eli silloin se [osuus] on huomattavasti suurempi. Kyllä aurinkovoimasta tulee Suomessakin ihan merkittävä tuotantomuoto.”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita