Kuluttaja­riita­lautakunta: Sähköyhtiö Väreen pitäisi palauttaa datahub-maksut asiakkaille

Kuluttaja-asiamiehen mukaan tuore ratkaisu on tärkeä linjaveto kuluttajien oikeuksien toteutumisen kannalta.

Kuluttaja-asiamies jätti kuluttajariitalautakunnalle ryhmävalituksen Väreen datahub-maksuista viime syksynä. Lautakunnan nyt antaman ratkaisun mukaan maksujen perimiselle ei ole ollut perusteita.

Sähköyhtiö Väreen tulisi palauttaa määräaikaisilta asiakkailtaan perimänsä niin sanotut datahub-maksut, toteaa kuluttajariitalautakunta tuoreessa ratkaisussaan.

Väre ryhtyi perimään erillisiä datahub-maksuja määräaikaisilta asiakkailtaan viime vuoden kesäkuussa. Lisämaksuja oli kahdenlaisia: kertaluontoinen vajaan neljän euron datahub-käyttöönottomaksu ja jatkuva reilun 20 sentin kuukausimaksu.

Kuluttaja-asiamies jätti kuluttajariitalautakunnalle ryhmävalituksen Väreen datahub-maksuista viime syksynä. Lautakunnan nyt antaman ratkaisun mukaan maksujen perimiselle ei ole ollut perusteita.

”Ryhmävalituksen kautta saimme tärkeän linjavedon, joka koskee laajemman kuluttajaryhmän oikeuksien toteutumista”, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tiedotteessa.

”Sähköyhtiö ei voi vyöryttää kustannuksia suoraan asiakkaiden maksettavaksi muuttamalla määräaikaisia sopimuksia. Oletamme, että Väre ryhtyy palauttamaan maksuja asiakkaille viipymättä.”

Lautakunnan ratkaisun mukaan Väreen tulisi paitsi palauttaa perimänsä maksut, myös lopettaa niiden periminen kokonaan.

Väre perusteli maksuja sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli datahubin käyttöönotolla. Yhtiön mukaan kyse oli ”viranomaisluonteisista maksuista”.

Datahub tuli Suomessa käyttöön viime vuoden helmikuussa. KKV:n mukaan sähköyhtiöt ovat tienneet vuodesta 2019 saakka, että datahubin käyttöönotosta tulee koitumaan yhtiöille kustannuksia. Lain voimaantulosäännös edellytti sähkönmyyjien valmistautuvan järjestelmän tuloon jo keväällä 2019.

KKV:n mukaan sähköyhtiö voi tehdä määräaikaiseen sähkösopimukseen muutoksia joko lainsäädännön muuttumisen tai viranomaisen päätöksen vuoksi vain, jos muutosta ei ole voitu ottaa huomioon sopimusta tehdessä.

Kuluttajariitalautakunta katsoo ratkaisussaan, että datahubin kohdalla tämä ehto ei ole täyttynyt.

KKV:n tiedossa ei ole muita sähköyhtiöitä, jotka olisivat Suomessa perineet vastaavia lisämaksuja asiakkailtaan datahubin vuoksi.