Työllisten ja työttömien määrä kasvoi samaan aikaan huhtikuussa

Akavan pääekonomistin mukaan työttömien määrän kasvu 29 000 ihmisellä vaikuttaa isolta muutokselta, mutta ei ole sitä.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni huhtikuussa vuoden takaisesta.

Suomessa sekä työllisten että työttömien määrä kasvoi huhtikuussa vuoden takaiseen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Työllisiä oli 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Miehet toivat suurimman osan työllisyyden kasvusta. Työllisiä miehiä oli 12 000 enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa.

15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi kohosi huhtikuussa 74,2 prosenttiin, kun maaliskuun luku oli 74,1 prosenttia. Trendi tarkoittaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettua lukua.

Työttömiä oli huhtikuussa 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen sanoo Twitterissä, että työttömien määrän kasvu kuulostaa isolta muutokselta, mutta ei ole sitä. Sorjosen mukaan muutos selittyy sillä, että vuotta aiemmin työttömiä oli epätavallisen vähän.

”Verrattuna edellisiin kuukausiin ei ole tapahtunut mitään mainittavaa”, Sorjonen kirjoittaa.

Sorjonen kuvailee Tilastokeskuksen julkistamia huhtikuun työllisyyslukuja vahvoiksi.

Työttömyysasteen trendi pysyi huhtikuussa ennallaan 6,7 prosentissa.

Työllisten ja työttömien määrän samanaikainen kasvu kertoo siitä, että Suomessa työmarkkinoille on tullut lisää ihmisiä työvoiman ulkopuolelta. Työvoimaan kuuluvien määrä kasvoi huhtikuussa 46 000 ihmisellä vuoden takaisesta. Sekä työlliset että työttömät työnhakijat lasketaan mukaan työvoimaan.

Vastaavasti työvoiman ulkopuolella olevien määrä väheni 40 000 ihmisellä viime vuoden vastaavaan aikaan nähden.

20–64-vuotiaiden ikäryhmässä työllisyysasteen trendi oli huhtikuussa 78,6 prosenttia.

Tilastokeskus ryhtyi alkuvuodesta ilmoittamaan työllisyysasteen 20–64-vuotiaiden ikäryhmän mukaan. Muutosta perusteltiin sillä, että tämän ikäiset ovat pääasiallinen ikäryhmä työmarkkinoilla. Tilastokeskuksen mukaan 20–64-vuotiaiden ikäryhmä on yleisesti käytössä kansainvälisissä työllisyysastemittareissa.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni vuoden takaisesta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin te-toimistoihin ja kuntakokeiluihin huhtikuun aikana yhteensä 74 400, mikä on 36 800 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Uudet avoimet työpaikat vähenivät lähes kaikissa ammattiryhmissä. Eniten takapakkia kirjattiin palvelu- ja myyntityöntekijöiden ryhmässä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita