Tiede

Kovilla pakkasilla ja äkkikuolemilla yhteys – Suurimmassa vaarassa ovat nuoret ja aikuiset, jotka eivät tiedä sairastavansa sepelvaltimotautia

Kylmä kasvattaa sydämen hapentarvetta, lisää veritulpan muodostumisen riskiä ja nostaa verenpainetta. Elimistö voi joutua liian koville, jos sen panee rehkimään pakkasessa.

Näinä päivinä sää jäähtyy niin hyytäväksi, että Ilmatieteen laitos antoi pakkasvaroituksen Etelä- ja Keski-Suomeen maanantaille, tiistaille ja keskiviikolle.

Kylmässä sydänperäisen äkkikuoleman vaara kasvaa. Uhka on suurin niillä, jotka sairastavat sepelvaltimotautia tietämättään. Heihin kuuluu myös päällisin puolin terveiltä vaikuttavia nuoria ja aikuisia.

Siperian pakkasten muiden terveyshaittojen riskiryhmiä ovat sydän- ja verisuonitauteja sairastavien lisäksi astmaatikot ja diabeetikot sekä vanhukset, lapset ja ulkona työskentelevät. Heidän tulisi nyt suojautua kylmältä tavallistakin huolellisemmin.

”Näillä ihmisillä kylmään liittyvät ongelmat alkavat alle kymmenessä pakkasasteessa varsinkin jos tuulee”, sanoo erikoistutkija Sirkka Rissanen Työterveyslaitokselta Oulusta.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Tiistaina lämpömittarin lukeman ennustetaan laskevan maan eteläosassa päivällä jopa –16 asteeseen. Lisäksi tuulee kohtalaisesti, paikoin puuskaisesti.

Sydänperäinen äkkikuolema on huomattava kansanterveysongelma koko maailmassa. Nopea ja yllättävä kuolema johtuu usein rytmihäiriöstä, jolle on altistanut sydänlihaksen hapenpuute.

”Se on yksi merkittävimmistä kuolinsyistä. Tosin tarkkaa lukumäärää ei tiedetä. Moni asia, kuten keuhkoveritulppa ja aivoinfarkti, voivat tappaa ihmisen yhtäkkiä. Äkkikuoleman sydänperäisyys pitäisi aina todeta ruumiinavauksella, mutta niitä ei läheskään kaikkialla tehdä yhtä ahkerasti kuin Suomessa”, sanoo lääkäri Niilo Ryti.

Yhden tutkimuksen mukaan pelkästään Pohjois-Amerikassa on vuosittain yli 200 000 sydänperäistä äkkikuolemaa. Toinen arvioi niiden määräksi koko maapallolla on 4–5 miljoonaa vuodessa.

Pakkasjaksot vaikuttavat näihin dramaattisiin kuolemiin. Tämä kävi ensimmäistä kertaa ilmi Rytin väitöskirjassa, joka tarkastettiin joulukuussa Oulun yliopistossa. Scientific Reports julkaisi tammikuussa Rytin ja hänen työtovereidensa artikkelin pakkasjaksoista ja sydänperäisistä äkkikuolemista.

Kylmällä säällä ihminen, joka ei tiedä sairastavansa sepelvaltimotautia, on suuremmassa äkkikuoleman vaarassa kuin ne, joiden tauti on todettu ajoissa.

Lisäksi Ryti osoitti niin ikään ensimmäisenä, että aspiriini, beetasalpaajat ja nitrot suojaavat äkkikuolemalta pakkasella. Nuo lääkkeet sisältyvät suomalaisiin sepelvaltimotautien hoitosuosituksiin.

Ennestään on tiedetty, että kylmässä olo nostaa verenpainetta ja altistaa veren hyytymisjärjestelmän häiriöille. Se voi myös johtaa epäsuhtaan sydämen hapentarpeen ja hapensaannin välillä. Näin saattaa käydä, jos sepelvaltimotautia sairastava vaikkapa luo lunta rivakasti.



Ryti tutki kylmäjaksojen ja sydänperäisen äkkikuoleman yhteyksiä Pohjois-Suomessa. Sieltä on kerätty talteen tiedot kaikista, jotka ovat menehtyneet sydänperäiseen äkkikuolemaan vuosina 1998–2011 entisen Oulun läänin alueella.

Aineisto on alallaan maailman suurin ja luotettavin. Suomessa äkillisten ja epäselvien kuolemantapausten syyt selvitetään tarkoin. Tutkittuina vuosina oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus oli tehty 3 614 vainajalle, 2 878 miehelle ja 736 naiselle.

Joukosta löytyi 2 572 iskeemisen eli sepelvaltimotautiin liittyvän äkkikuoleman uhria. Heistä kolmasosalla oli diagnosoitu sepelvaltimotauti. Lopuilla se todettiin vasta ruumiinavauksen yhteydessä.

”Tämä on kansanterveysmielessä hyvin haastavaa. Noin 80 prosenttia sydänperäisistä äkkikuolemista liittyy jotenkin sepelvaltimotautiin, mutta suurimmalla osalla uhreista sitä ei ole havaittu ajoissa”, Ryti pohtii.

Sepelvaltimotauti on voinut ilmetä niin vähin oirein, ettei potilas ole hakeutunut hoitoon tai lääkäri on yhdistänyt hänen oireensa johonkin muuhun.

Vaikka useita sydänperäisen äkkikuoleman riskitekijöitä tunnetaan, on sen riskin ennustaminen yksittäisen potilaan kohdalla yhä vaikeaa. Sitä ennustaa muun muassa niin sanottu vasemman kammion ejektiofraktio. Se on mittaustulos, joka kertoo sydämen pumppaamasta suhteellisesta verimäärästä. Lisääntyneestä riskistä vihjaa myös tietynlainen sydänfilmi.

”Sydänperäinen äkkikuolema on aivan oma kuolematyyppinsä. Se ei aina käyttäydy samalla tavalla kuin sydäninfarkti. Sen mekanismit ovat todennäköisesti monisyiset, yhden potilaan kohdalla erilaiset kuin toisen”, Ryti selittää.

Hän hyödynsi tutkimuksessaan uudenlaista tilastollista menetelmää, jossa äkkikuolleiden potilaiden kotiosoitteiden koordinaatteihin mallinnettiin 51 vuoden sää. Sitten arvioitiin tilastollisesti, oliko kuolemaa edeltävä sää poikkeava verrattuna paikan tavanomaiseen säähän.

Näin Ryti pääsi paljon tarkempaan yksilötason päättelyyn kuin mihin aiemmissa kylmän terveyshaittojen tutkimuksissa on ylletty.

”Käytössämme oli terveystietojen ja säätietojen lisäksi henkilökohtainen kylmän sään määritelmä, joka on ihan uutta”, Ryti havainnollistaa.

Kylmäjaksojen ja sydänperäisen äkkikuoleman riskin yhteys oli vahvin syksyllä ja vahva talvella mutta olematon kesällä ja keväällä.

Voisiko kylmältä säältä suojautuminen estää osan äkkikuolemista?

Tämä on todennäköistä, mutta toistaiseksi ei tunneta, mitkä ovat vaarallisimpia altistuksia kylmäjaksojen aikana. Sään muutokset vaikuttavat eri tavoin myös sisäilman lämpötilaan ja laatuun, ja erilaisia haitallisia altistuksia voi syntyä myös sisätiloissa, Ryti selventää.

”Kun lämmitetään, sisäilman laatu saattaa heiketä. Kun ulkona tulee kylmä, sisällä voi tulla kuuma tai kylmä, ja kylmälle altistuksen profiili voi olla eri yksilöillä hyvin erilainen. Seuraavaksi tutkimme sitä, mitä tapahtuu sisällä kylmän sään aikana.”

Kenenkään sydän- ja verisuonitauteja sairastavan ei kannata rehkiä kylmässä. Kun ihminen rasittaa elimistöään, sydämen hapentarve kasvaa. Sydän ei välttämättä saa riittävästi happea, jos sepelvaltimo on ahtautunut ja jäykkäseinäinen.

Kylmä kasvattaa sydämen hapentarvetta itsenäisesti ilman rasitustakin. Se myös muuttaa veren koostumusta ja saattaa lisätä veritulpan muodostumisen riskiä. Lisäksi kylmä nostaa verenpainetta, joka voi johtaa esimerkiksi sepelvaltimon seinässä olevan plakin repeämiseen ja sepelvaltimon tukkeutumiseen. Elimistö voi joutua liian koville, jos sen panee puurtamaan pakkasessa.

Niinpä sepelvaltimotautia sairastavat kuuluvat riskiryhmään, jolle ei sovi jäätävällä säällä raskas ruumiillinen ponnistelu, kuten lumen kolaaminen.

Hyiset olot koettelevat niitäkin, joiden sydän on terve. Etenkin iäkkäät ihmiset palelevat, koska iän myötä ääreisverenkierto ja verisuonten kimmoisuus heikkenevät ja lämpöä tuottava lihasmassa vähenee.

He eivät pysty estämään lämmön karkaamista elimistöstään yhtä tehokkaasti kuin hyväkuntoiset keski-ikäiset, Rissanen selittää.

Lapsillakin kylmän vaarat liittyvät vähäiseen lihasmassaan mutta vielä enemmän pieneen kokoon. He hukkaavat lämpöä, koska heidän ruumiinsa lämpöä luovuttava pinta-ala on suuri suhteessa tilavuuteen.

Toisaalta pikkulapset tykkäävät telmiä lumessa ja kömpiä pulkkamäessä. Liikkumisesta saatu lämpö auttaa heitä tarkenemaan.

Astmaatikkoja ja muista hengitystiesairauksista kärsiviä kylmyys koettelee, koska keuhkoputket supistuvat kylmässä. Kun ilma ei kulje kunnolla, hengitys alkaa vinkua.

Heidän kannattaa suojata hengitystiet ulkona ollessaan vaikkapa pitämällä huivia nenän edessä, Rissanen muistuttaa.

”Diabeetikoilla sormet ja varpaat ovat vielä suuremmassa vaarassa paleltua kuin muilla, sillä tautiin liittyy ääreisverenkierron heikkeneminen. Kehon ääreisosien verisuonet tosin supistuvat kylmässä kaikilla ihmisillä, mutta supistumisen voimakkuus vaihtelee muun muassa terveyden, iän ja pakkaseen sopeutumisen mukaan.”

Kylmä kiusaa diabeetikoita siksikin, että heillä voi olla vaivoinaan myös erilaisia häiriöitä ääreisosien verenkierrossa ja ääreishermostossa. Ne muuttavat muun muassa verisuonten toimintaa sekä vaikeuttavat sormien ja varpaiden lämpiminä pysymistä. Heillä saattaa olla sydänperäisiäkin sairauksia, ja pakkasella rytmihäiriöitä sekä sydänkipuja.

 

”Tutkimusten mukaan 20 asteen pakkasessa pipottoman pään kautta häviää 80 prosenttia kehon lämmöstä.”

Miten hyisessä säässä kannattaa pukeutua?

”Perusasia on kerrospukeutuminen. Vaatekerroksia pitää panna ylle sen mukaan, kuinka kylmä on ja mitä aikoo ulkona tehdä ja kuinka kauan”, sanoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kirsi Jussila Oulusta.

”Ensin alusvaatteet, sitten välikerroksia yhdestä kolmeen ja lopuksi päällysvaatteet. Erityisen tärkeää on suojata kädet, jalat ja pää.”

Valtaosa paleltumista iskee sormiin, varpaisiin ja korviin. Nuo paikat ovat kylmävaurioille alttiita, koska ääreisosien verenkierto vaimentuu kylmässä. Korvalehdissä taas on vähän lämmittäviä verisuonia ja moni päähine jättää korvannipukat paljaiksi.

”Tutkimusten mukaan 20 asteen pakkasessa pipottoman pään kautta häviää 80 prosenttia kehon lämmöstä. Pään ja kaulan verisuonet eivät supistu kylmässä kuten sormien, sillä elimistö pitää aivot lämpiminä viimeiseen asti”, Jussila toteaa.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Lääketiede
 • Tiede
 • Pakkanen
 • Sydänsairaudet
 • Arja Kivipelto

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Suomen johtavassa kuntoutuslaitoksessa tehtiin mahdollisesti jopa satoja virheellisiä aivovammadiagnooseja – HS:n erikoisartikkeli paljastaa neurologien ja asianajajan erikoisen yhteispelin

  2. 2

   Taksiyrittäjät luopuvat luvistaan ennätys­tahtia – ”Se on herran hallussa, kuka tästä hyötyy”, kuljettaja sanoo taksi­sääntelyn uudistuksesta

  3. 3

   Sosiaalisen median pimeä puoli näyttäytyi jo 30 vuotta sitten

  4. 4

   Asiantuntija analysoi Aku Louhimiehen puheen ja pitää sitä loistavana kriisi­viestintänä: ”Tulee lähes vaikutelma, että hän kertoo virheillään tehneensä palveluksen”

  5. 5

   Potilas kärsi kivuista, neurologi ehdotti riskialtista operaatiota kaularankaan – kokeelliset leikkaukset käynnistivät Valviran selvityksen

  6. 6

   Kissat ovat arvokkaampia kuin köyhät ihmiset, ajattelee salamyhkäinen miljardööri Robert Mercer – hän vaikuttaa tyttärensä kanssa Trumpin taustalla eikä mielellään puhu mitään

   Tilaajille
  7. 7

   Turistit telovat itseään jopa pulkkamäessä – Silloin apuun rientää Hanne-Mari Seppälä, jonka päivätyötä on matkailijoiden pelastaminen pulasta

  8. 8

   Työttömyyskassat alkavat tulkita työttömien aktiivisuutta huhtikuun alussa – ”Meidät on yllättänyt, että aktiivimalliin on liittynyt niin paljon väärin­käsityksiä”

  9. 9

   Mistä on onnellisuus tehty? Maailmasta löytyy maa, jossa poliisi ei kanna aseita, isät pitävät ison osan perhevapaista eikä työttömyyttä ole

  10. 10

   ”Ei noista tytöistä ole mihinkään”, sanottiin hitsaaja Mira Honkaselle aluksi – HS:n reportaasi telakalta näyttää, ettei meri­teollisuus ole enää miesten valtakunta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mistä on onnellisuus tehty? Maailmasta löytyy maa, jossa poliisi ei kanna aseita, isät pitävät ison osan perhevapaista eikä työttömyyttä ole

  2. 2

   Trump teki toistaiseksi tuhoisimman päätöksensä

   Tilaajille
  3. 3

   Asiantuntija analysoi Aku Louhimiehen puheen ja pitää sitä loistavana kriisi­viestintänä: ”Tulee lähes vaikutelma, että hän kertoo virheillään tehneensä palveluksen”

  4. 4

   Bakteeri pakastemaississa on tappanut kaksi ja sairastuttanut 14 ihmistä Suomessa – listerian saastuttamaa maissia voi olla vielä kotipakastimissa

  5. 5

   Etna luisuu kohti merta – tilannetta seurattava tarkasti, tutkijat kehottavat

  6. 6

   HS selvitti kansain­välisten avio­liittojen ero­tilastot: Katso, minkä maalaisen puolison kanssa liitto kestää

   Tilaajille
  7. 7

   Jussi-gaalasta huokui harvinainen yhteishenki: Suomen elokuva-alalla halutaan nyt puhua ongelmista – ja jos Aku Louhimies haluaa muuttua, häntäkään ei jätetä yksin

  8. 8

   Suomen johtavassa kuntoutuslaitoksessa tehtiin mahdollisesti jopa satoja virheellisiä aivovammadiagnooseja – HS:n erikoisartikkeli paljastaa neurologien ja asianajajan erikoisen yhteispelin

  9. 9

   Ministeri Terho kieltäytyi jakamasta Jussi-palkintoa Louhimiehelle ja perustelee nyt HS:lle, miksi hän on ottanut elokuva-alan häirintäkohun selvityksessä niin suuren roolin

  10. 10

   Sairaalaan mennessä Essi Sainio painoi enää 38 kiloa – Terapia, kuluttavasta parisuhteesta irtautuminen ja paluu Saksasta Suomeen auttoivat HJK:n tähtipelaajaa selättämään anoreksian ja masennuksen

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Aku Louhimies nöyrtyi yhdessä päivässä, koska se oli ainoa vaihtoehto – Jouduimme silti katsomaan Matleena Kuusniemeä A-Studiossa roolissa, jota emme toivo lapsillemme

  2. 2

   Bakteeri pakastemaississa on tappanut kaksi ja sairastuttanut 14 ihmistä Suomessa – listerian saastuttamaa maissia voi olla vielä kotipakastimissa

  3. 3

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  4. 4

   ”Minusta tehtiin pornonäyttelijä”, Matleena Kuusniemi syytti Aku Louhimiestä A-Studion keskustelussa – Louhimies pyysi monta kertaa anteeksi toimintaansa

  5. 5

   24-vuotias koripalloilija Henri Kotavuo löydettiin kotoaan kuolleena

  6. 6

   Yhdessä valokuvassa kiteytyy Vladimir Putinin kokema nöyryytys – Sen jälkeen Venäjä aloitti operaation Syyriassa ja kaikki muuttui

  7. 7

   ”Nälkävelka” saa laihduttajan lihomaan pitkän ajan kuluessa – 5 000 kolmekymppisen suomalaisen väitöstutkimuksessa kumotaan iänikuinen laihdutusohje

   Tilaajille
  8. 8

   Tuntemattoman sotilaan työryhmän jäsen kertoo palkattomista ylitöistä ja häirinnästä kuvauksissa – ”Joka kerta kun näen uutisoinnin Tuntemattomasta, minulle tulee hieman paha olo”

  9. 9

   Mistä on onnellisuus tehty? Maailmasta löytyy maa, jossa poliisi ei kanna aseita, isät pitävät ison osan perhevapaista eikä työttömyyttä ole

  10. 10

   Amanda Pilke, 28, romahti näyteltyään Aku Louhimiehen elokuvassa ja jätti alan kokonaan – Nyt hän on valmis puhumaan kokemuksistaan ja palaamaan elokuviin

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. Hylätyn auton lavalta löytyi 15 ruumista Meksikossa
  3. Suomen johtavassa kuntoutuslaitoksessa tehtiin mahdollisesti jopa satoja virheellisiä aivovammadiagnooseja – HS:n erikoisartikkeli paljastaa neurologien ja asianajajan erikoisen yhteispelin
  4. Kelloja siirrettiin sunnuntaina – Suomi etsii parhaillaan liittolaisia kesäajan lopettamiseksi
  5. Tunti sitten
  6. Granlund lähestyy kovaa rajapyykkiä – suomalaistähdet tekemässä uutta piste-ennätystä
  7. Punainen passi söi suomalaisten sinistä identiteettiä, mutta hyvin siitäkin selvittiin
  8. ”Ei noista tytöistä ole mihinkään”, sanottiin hitsaaja Mira Honkaselle aluksi – HS:n reportaasi telakalta näyttää, ettei meri­teollisuus ole enää miesten valtakunta
  9. HS:n vertailussa kymmenen yhteiskäyttöautopalvelua: Halvimmillaan kahden tunnin kauppareissu laina-autolla maksaa 10 euroa Tilaajille
  10. Kissat ovat arvokkaampia kuin köyhät ihmiset, ajattelee salamyhkäinen miljardööri Robert Mercer – hän vaikuttaa tyttärensä kanssa Trumpin taustalla eikä mielellään puhu mitään Tilaajille
  11. Työttömyyskassat alkavat tulkita työttömien aktiivisuutta huhtikuun alussa – ”Meidät on yllättänyt, että aktiivimalliin on liittynyt niin paljon väärin­käsityksiä”
  12. Taksiyrittäjät luopuvat luvistaan ennätys­tahtia – ”Se on herran hallussa, kuka tästä hyötyy”, kuljettaja sanoo taksi­sääntelyn uudistuksesta
  13. Näytä lisää