Hallituksen korona­päätösten taustalla olevaa tietoa on pantattu, jopa hyvä uutinen tartuttavuus­luvusta jäi kertomatta – nyt linjaan on luvattu muutos

Tähänastisten mallinnusten taustatiedot julkaistaan, ja päivittyvää tietoa epidemian kulusta aletaan tuottaa THL:n sivuille.

Sisäministeri Maria Ohisalo hallituksen tiedotustilaisuudessa Helsingissä 4. toukokuuta.

8.5.2020 2:00 | Päivitetty 8.5.2020 6:37

Koronaepidemian etenemisestä on tuotettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) päätöksenteon tueksi tukku laskelmia ja mallinnuksia. Niistä tiedottaminen on ollut niukkaa.

Joitakin keskeisiä ennusteita on julkaistu käyrinä ja muina kuvaajina hallituksen päätösten tausta-aineistoissa. Mallinnuksissa käytettyjä parametrejä ja taustaoletuksia toimittajat ovat onnistuneet saamaan tietoonsa satunnaisesti ja vähittäin. Poikkeuksen teki mallintajien huhtikuun lopulla pitämä webinaari, jossa he avasivat työnsä perusteita.

Kriisin talousvaikutuksia kahden ministeriön toimeksiannosta selvittänyt Vesa Vihriälän työryhmä törmäsi samaan ongelmaan eikä saanut ennen ministereiden väliintuloa tuoreimpia laskelmia epidemian kehityksestä.

Edes hyvää uutista tartuttavuusluku R0:n laskusta alle yhden ei kerrottu, ennen kuin maallikotkin pystyivät helposti näkemään koronapotilaiden vähenemisen sairaalahoidon tilastoista.

Kun tartuttavuusluku on yksi, kukin tartunnan saanut tartuttaa keskimäärin yhden ihmisen, eikä tartuntojen määrä enää kasva. Kun tartuttavuusluku on alle yhden, epidemia alkaa kutistua.

Päätöksentekokoneistolle tämä on ehkä antanut työrauhaa, kun on valmisteltu luopumista valmiuslain mahdollistamista rajoitustoimista. Niiden perusteena on ollut välttämätön tarve, joka vähenee, kun epidemia hiipuu.

Avoimen yhteiskunnan arvojen mukaista tiedon panttaaminen ei kuitenkaan ole. Tähän hallitus lupasi muutosta samalla, kun se ilmoitti viruksen leviämistä estävien rajoitusten asteittaisesta purkamisesta.

”Hallitus on linjannut, että kaikki päätöksenteon perusteena olleet taustatiedot ja laskelmat oletuksineen ja parametreineen, noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita, tulee julkistaa. On tärkeää, että näin suurista päätöksistä voidaan käydä laajaa julkista keskustelua”, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki vahvistaa, että THL:n mallinnusryhmän tähänastisten ennusteiden taustat aiotaan nyt avata ja julkistaa.

Voipio-Pulkki johtaa ministeriössä epidemian tilannekuva- ja mallinnustyöryhmää, jonka alaisuuteen THL:n mallintajien työ huhtikuun alkupuolella asetettiin.

Silloin mallintajat saivat ohjeeksi, ettei työstä anneta tietoa ulos, ennen kuin hallitus on tehnyt päätökset, joiden pohjaksi tietoa on tuotettu.

”Meille sanottiin, että siihen saakka, kunnes päätökset tehdään, materiaalit ovat luottamuksellisia. Meillä ei ollut oikeutta jakaa niitä”, sanoo mallinnusryhmän jäsen, ylilääkäri Tuija Leino.

Tämä tuskastutti Leinon mukaan ryhmän jäseniä, koska heidän ei ollut mahdollista kunnolla selittää eikä puolustaa ennusteitaan, joita on myös epäilty ja arvosteltu. Tiedotusvälineissä saivat paljon huomiota kilpailevat mallinnukset ja selvästi rajummat ennusteet.

Leino arvelee, että julkinen keskustelu olisi voinut hyötyä siitä, että THL:n mallintajat olisivat osallistuneet.

”Kukaan meidän ryhmästämme ei ole ollut televisiossa, koska emme ole voineet ennusteistamme vapaasti puhua.”

Mallinnusryhmän jäsen, Turun yliopiston professori Kari Auranen sanoo, että mallien rooli päätöksissä on myös päädytty olettamaan todellista suuremmaksi. Etenkin alussa mallit olivat Aurasen mukaan karkeita, eikä niitä kiireisissä päätöksissä välttämättä ehditty sisäistää.

Voipio-Pulkki sanoo, että ennen päätöksentekoa tietoja mallinnuksista ei annettu, koska ne olivat keskeneräisiä.

”Tämä on ollut interaktiivinen prosessi. On vastattu lisäkysymyksiin, niin että tietyllä tavalla nämä mallit eivät olleet valmiita.”

Mallinnuksia on kuitenkin ollut olemassa jo hyvissä ajoin ennen päätöksiä. Tulkinta siitä, ovatko mallit valmiita vai eivät on merkityksellinen siksi, että julkisuuslain mukaan tutkimus tai muu yleisesti merkittävän ratkaisun vaihtoehtoja, perusteita ja vaikutuksia kuvaava selvitys tulee julkiseksi, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Silloin laki velvoittaa antamaan selvityksen pyytäjälle, vaikka päätökset asiassa olisivatkin vielä tekemättä.

Laki ei myöskään estä antamasta tietoa, vaikka mallinnus tai tutkimus olisi vielä kesken. Miksi ministeriö ei sitten ole sallinut sen antamista?

”Tässä toistan, mitä meidän kansliapäällikkömme on sanonut. Kansliapäällikkö on todennut, että tämä on sellaista materiaalia, jota on valmisteltu käytettäväksi keskustelussa asiasta, joka on keskeneräinen.”

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi aiemmin Vihriälän ryhmän tapauksen selvittelyn yhteydessä Helsingin Sanomille, että tieto ei olisi periaatteessa julkista, ennen kuin se on käsitelty ja hyväksytty siten, ettei siihen enää tehdä muutoksia.

Nyt tähänastisista laskelmista ja ennusteista on maanantaiksi luvassa webinaari, jossa käydään Leinon mukaan yksityiskohtaisesti läpi mallien teknistä puolta ja keskustellaan myös niiden epävarmuuksista.

Lisäksi malleihin pohjaavaa päivittyvää tietoa epidemiatilanteesta aiotaan Voipio-Pulkin mukaan ryhtyä säännöllisesti julkaisemaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronasivustolla. Leino tarkentaa, että tarttuvuusluku pyritään päivittämään sivuille kerran tai kaksi viikossa.

Voivatko THL:n mallintajat sitten jatkossa vapaasti kertoa tuloksistaan jo ennen kuin heidän ennusteidensa pohjalta on taas tehty uusia päätöksiä?

”Kyllä avoin viestintä on nyt ymmärtääkseni linja”, Leino sanoo.

Hän huomauttaa kuitenkin, ettei suuren kiinnostuksen polttopisteeseen joutuneesta työstä ole jatkuvasti kiinnostavaa kerrottavaa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat