Miehillä on taipumus yliarvioida vastapuolen kiinnostus – Lyhytaikaisia seksisuhteita suosiva arvioi vetovoimansa helposti yläkanttiin - Tiede | HS.fi
Tiede|Psykologia

Miehillä on taipumus yliarvioida vastapuolen kiinnostus – Lyhytaikaisia seksisuhteita suosiva arvioi vetovoimansa helposti yläkanttiin

Mitä kiinnostuneempi ihminen toisesta on, sitä suuremmaksi hän arvioi oman viehätysvoimansa, tutkimus kertoo.

Mitä kiinnostuneempi ihminen on seksuaalisessa mielessä toisesta, sitä helpommin hän arvioi oman viehätysvoimansa yläkanttiin.

Julkaistu: 2.7. 2:00

Kun sinkkunainen ja sinkkumies tapaavat, miehellä on taipumus yliarvioida vastapuolen kiinnostus itseään kohtaan. Nainen puolestaan usein aliarvioi sen, tunteeko mies vetoa häntä kohtaan.

Tämä on havaittu lukuisissa tutkimuksissa.

On myös huomattu, että miehet tulkitsevat ystävällisyyden seksuaaliseksi kiinnostukseksi todennäköisemmin kuin naiset.

Selitykseksi on tarjottu evoluution näkökulmaa: Miehen ei kannata aliarvioida naisen kiinnostusta ja siten hukata mahdollisuutta paritteluun.

Naisen ei taas kannata tulkita miehen kiinnostusta yläkanttiin – ja ryhtyä lisääntymään miehen kanssa, joka ei halua sitoutua.

Sukupuolten erilaisiin valintapaineisiin pohjautuva selitys on kuitenkin liian yksioikoinen, päättelee Psychological Science -tiedelehdessä julkaistu tutkimus. Se tarjoaa tilalle selitystä, joka huomioi paremmin yksilöiden piirteet.

Sukupuolten käyttäytymisen eroista tuli vähäpätöisempi tekijä, kun skotlantilaisen Stirlingin sekä australialaisten Queenslandin ja Melbournen yliopistojen tutkijat ottivat huomioon muita muuttujia.

Ihmisen niin sanottu sosioseksuaalinen suuntautuminen vaikuttaa siihen, kuinka hyvin hän osaa arvioida vastapuolen kiinnostuksen.

Sosioseksuaalinen orientaatio viittaa siihen, millaista seksuaalista kanssakäymistä ihminen hakee.

Lyhytaikaisista kontakteista kiinnostuneet arvioivat vastapuolen kiinnostuksen yläkanttiin muita ihmisiä useammin.

”Sattuu vain olemaan niin, että miehet ovat taipuvaisia kiinnostumaan tällaisista suhteista enemmän”, tutkimuksen pääkirjoittaja Anthony Lee Stirlingin yliopistosta kommentoi PsyPost-verkkolehdelle.

Tämä on huomattu jo aiemmissa tutkimuksissa.

Leen johtamaan tutkimukseen osallistui yhteensä 1 226 yliopisto-opiskelijaa, joiden keskimääräinen ikä oli 19 vuotta. Naisia oli 640 ja miehiä 586. Tutkimukseen otettiin vain heteroseksuaaleiksi itsensä määritteleviä ihmisiä, jotka eivät olleet parisuhteessa.

Osallistujien piti arvioida omaa viehättävyyttään niin, että he ottivat huomioon sekä persoonallisuutensa että fyysisen olemuksensa.

Jokainen osallistuja tapasi kolme tai neljä vastakkaisen sukupuolen edustajaa pikatreffeillä, joista kukin kesti kolme minuuttia. Yhteensä tutkijat kirjasivat 3 850 kohtaamista.

Koehenkilöt arvioivat jokaisen tapaamisen jälkeen oman kiinnostuksensa treffikumppania kohtaan. Lisäksi heidän piti päätellä, kuinka kiinnostunut vastapuoli oli heistä itsestään.

He täyttivät myös omaa sosioseksuaalista orientaatiotaan käsitelleen kysymyslomakkeen. Sillä kartoitettiin sitä, kuinka halukkaita koehenkilöt olivat harrastamaan seksiä vastapuolen kanssa ilman sitoumuksia suhteeseen ryhtymisestä.

Sekä naisilla että miehillä oli jonkinlainen käsitys siitä, miten vetovoimaisia he olivat vastapuolen mielestä.

Jo lyhyt tapaaminen vieraan ihmisen kanssa tarjoaa siis suhteellisen helposti tulkittavia vihjeitä kiinnostuksesta.

Täysin oikeaan käsitykset eivät kuitenkaan osuneet. Kuten aiemmissa tutkimuksissa, miehet olivat taipuvaisia yliarvioimaan vastapuolen kiinnostuksen, kun taas naiset aliarvioivat sen.

”Tämä sukupuoliero ei ollut kuitenkaan merkitsevä, kun so­sioseksuaalinen orientaatio, itsearvioitu viehätysvoima ja arvioijan oma seksuaalinen kiinnostus kumppaniin otettiin malliin mukaan”, tutkijat kirjoittavat.

Yliarviointi oli kytköksissä erityisesti kahteen asiaan. Ensinnäkin ne osallistujat, jotka suhtautuivat seksiin ilman sitoumuksia myönteisesti, yliarvioivat vastapuolen kiinnostuksen.

Lisäksi ne, jotka olivat itse kiinnostuneet treffikumppanistaan, ajattelivat myös tämän olleen kiinnostunut heistä.

Molemmat asiat näkyivät erityisesti miesten vastauksissa.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että itseään viehättävinä pitävillä ihmisillä on tapana yliarvioida vastapuolen kiinnostus heitä itseään kohtaan. Miehillä on naisiin verrattuna myös yleisesti taipumus arvioida oma vetovoimansa paremmaksi.

On myös mahdollista, että ihmiset tekevät ensin oman tulkintansa vastapuolen kiinnostuksesta ja muodostavat vasta sen perusteella oman arvionsa toisesta, tutkijat huomauttavat.

Tulokset vahvistivat monien aiempien tutkimusten löydöksiä.

”Miehet, jotka olivat enemmän orientoituneita lyhytaikaisiin parittelustrategioihin tai jotka arvioivat itsensä puoleensa­vetävämmiksi, yliarvioivat naisen seksuaalisen kiinnostuksen muita todennäköisemmin”, evoluutiopsykologi Carin Perilloux kollegoineen kirjoitti Psycholo­gical Science -lehden artikkelissa vuonna 2012.

Se, kuinka paljon pieleen mies arvioi naisen kiinnostuksen häntä itseään kohtaan, kytkeytyi Perilloux’n tutkimuksessa naisen fyysiseen viehättävyyteen.

Tutkimus: Miehet kehittävät itselleen harhaluuloja naisen kiinnostuksesta, mikäli tämä on viehättävä – voi olla osasyy seksuaaliseen ahdisteluun

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Auto & Tiede