Tilaustietoa - Helsingin Sanomat

Tilaustietoa


Tilauksen irtisanominen

Peruutuslomake

Etämyynti

Maksuvaihtoehdot

Reklamaatiot

Jakelurajoitukset

Yhteystiedot

Helsingin Sanomien tilausehdotTilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja Helsingin Sanomat palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa Helsingin Sanomille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai luottokorttitiedot.


Mikäli tilaaja haluaa päättää jatkuvan tilauksensa edellä mainittua irtisanomisaikaa noudattamatta, lehden tilaus päättyy kolmen (3) päivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. Kesken tilausjakson irtisanotuista tilauksista veloitetaan kulloinkin voimassaolevasta hinnastosta ilmenevän käsittelymaksun lisäksi normaalihinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehden tai käyttää Helsingin Sanomien verkkopalvelua. Mahdolliset tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson.


Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun ja irtisanoa tilauksen edellä mainituin tavoin.


Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun, ks yhteystiedot alla.
Peruutuslomake

Lataa tästä peruutuslomake
Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella, ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen 1. lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpostin asiakaspalveluumme. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutuksen voi tehdä myös käyttämällä oheista peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.
Maksuvaihtoehdot

HS-tilauksen tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai Netpostiin lähetettävänä sähköisenä laskuna. Verkossa tehty tilaus on lisäksi mahdollista maksaa verkossa seuraavien pankkien kautta: OP, Nordea, Handelsbanken, Ålandsbanken, Sampo Pankki, S-Pankki, Tapiola, Aktia/Sp/Pop. Verkkopalvelussa tehty HS Verkko tai HS Digi -tilaus voidaan veloittaa myös toistuvina luottokorttimaksuina.


Tilaajan tulee maksaa tilauksensa eräpäivään mennessä tai varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Helsingin Sanomilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilauslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Tilaus, joka veloitetaan toistuvana luottokorttimaksuna, päättyy maksetun kauden loppuun, mikäli veloitus epäonnistuu.


Viivästyneestä maksusta Helsingin Sanomilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Helsingin Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.
Reklaamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun hs.fi/asiakaspalvelu/palaute.

Riita-tilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Helsingin Sanomat on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) etäkauppaa koskevia käytännesääntöjä www.asml.fi.
Jakelurajoitukset

Jakelun palvelutaso vaihtelee eri alueilla ja eri viikonpäivinä erityisesti Uudenmaan ulkopuolisilla haja-asutusalueilla. Asiakas voi tarkistaa alueensa jakelun palvelutason asiakaspalvelusta.
Yhteystiedot

Katso tästä yhteystiedot
Helsingin Sanomien tilausehdot

Katso tästä Helsingin Sanomien tilausehdot