Ulkomaat

Eurooppa on suuremmassa vaarassa kuin koskaan sitten toisen maailman­sodan, kirjoittaa Ranskan presidentti Emmanuel Macron HS:n Vieraskynä-kirjoituksessa

Macron esittää muun muassa yhteistä rajapoliisia, eurooppalaista puolustus- ja turvallisuussopimusta, eurooppalaista minimipalkkaa ja Euroopan ilmastopankin perustamista. Myös Euroopan poliittisten puolueiden rahoitus ulkovaltojen taholta olisi kiellettävä.

Euroopan kansalaiset, haluan osoittaa sanani suoraan teille, yhteisen historiamme ja meitä yhdistävien arvojen nimissä, mutta myös siksi, että asiallani on kiire. Parin kuukauden kuluttua pidettävät europarlamenttivaalit ovat mantereemme tulevaisuuden kannalta ratkaisevat.

Koskaan toisen maailmansodan jälkeen ei Eurooppa ole ollut yhtä tarpeellinen. Mutta se on myös suuremmassa vaarassa kuin koskaan aiemmin.

Tuon vaaran symboli on brexit. Se kertoo kriisistä Euroopassa, joka ei ole osannut vastata kansalaistensa suojeluntarpeisiin nykymaailman haasteiden keskellä.

Brexit kuvastaa myös Eurooppaan liittyvää riskiä. Riski ei ole kuuluminen Euroopan unioniin, vaan sitä uhkaavat valheet ja vastuuttomuus. Kertoiko joku briteille totuuden brexitin jälkeisestä tulevaisuudesta? Puhuiko joku heille sisämarkkinoiden menetyksestä? Mainittiinko Irlannin rauhaan kohdistuvat riskit, jos entiset rajat palautetaan?

Itseensä käpertyvä kansallismielisyys ei ehdota mitään; se torjuu, muttei tarjoa mitään tilalle. Koko Eurooppaa uhkaavat ihmisten suuttumuksen hyödyntäjät, jotka antavat katteettomia lupauksia tukeutuen väärään informaatioon.

Tämän manipulaation keskellä meidän on pidettävä päämme pystyssä, oltava ylpeitä ja tarkkanäköisiä. On muistettava, mikä Eurooppa on – historiallinen menestystarina, jossa sodan runtelema maanosa yhdisti voimansa ainutlaatuisen rauhan, vaurauden ja vapauden projektin ympärille. Sitä emme saa milloinkaan unohtaa.

Ja sama projekti on edelleen turvanamme. Mikä maa voi yksin vastata suurvaltojen aggressiivisiin strategioihin? Kuka voi väittää selviytyvänsä yksin internet-jättiläisiä vastaan? Miten selviäisimme finanssikriiseistä ilman euroa, joka on voimavara koko unionille?

Eurooppa merkitsee myös tuhansia arkeemme liittyviä projekteja, jotka ovat muuttaneet alueidemme ilmettä – remontoitu lukio, uusi tie tai toimiva nopea internetyhteys. Taistelu Euroopan puolesta vaatii jokapäiväistä sitoutumista, mikään ei ole koskaan lopullisesti saavutettua, ei edes rauha.

Ranskan nimissä käyn herkeämättä tuota taistelua viedäkseni Eurooppaa eteenpäin ja puolustaakseni sen mallia. Olemme osoittaneet, että saavuttamattomina pidetyt asiat, kuten eurooppalaisen puolustuksen luominen tai sosiaalisten oikeuksien suojelu, olivatkin mahdollisia.

Mutta meidän on tehtävä enemmän ja nopeammin, sillä myös paikoilleen jääminen ja lannistuminen ovat uhka. Huolestuttavien maailmantapahtumien keskellä kansalaiset kysyvät usein: ”Mikä on Euroopan vastaus? Eikö Eurooppa reagoi?” Euroopasta on tullut heille vain sieluton markkina-alue.

Kyse ei kuitenkaan ole pelkistä markkinoista, vaan Eurooppa on projekti. Markkinoiden hyödyllisyydestä huolimatta ei pidä unohtaa, että tarvitaan myös suojaavia rajoja ja yhdistäviä arvoja.

Nationalistit erehtyvät väittäessään puolustavansa identiteettiämme vetäytymällä Euroopasta, sillä juuri eurooppalainen sivilisaatio yhdistää, tuo vapautta ja suojelee meitä. Mutta myös ne, jotka eivät haluaisi muuttaa mitään, erehtyvät jättäessään ottamatta huomioon kansalaisten pelot ja demokratiaa murentavat epäilykset.

Elämme maanosamme kannalta ratkaisevia hetkiä; meidän on yhdessä luotava sivilisaatiollemme sekä poliittisesti että kulttuurillisesti uusia muotoja muuttuvassa maailmassa. On Euroopan uudistumisen aika. Torjukaamme kiusaus käpertyä itseemme tai jakautua ja toteuttakaamme yhdessä tuo uudistuminen keskittyen kolmeen tavoitteeseen, vapauteen, suojeluun ja kehitykseen.

Eurooppalaisen mallin perustana on ihmisen vapaus, mielipiteiden, luovuuden moninaisuus. Ensisijainen vapautemme on demokraattinen: meillä on vapaus valita vallanpitäjämme, vaikka ulkovallat pyrkivät vaikuttamaan vaaleihimme. Ehdotan, että perustamme eurooppalaisen viraston demokratian suojelemiseksi; viraston eurooppalaisilta erityisasiantuntijoilta jäsenmaat saavat apua vaaliprosessiensa suojaamiseen kyberhyökkäyksiltä ja manipuloinnilta.

Samassa itsenäisyyden hengessä meidän tulee myös kieltää Euroopan poliittisten puolueiden rahoitus ulkovaltojen taholta. Meidän on torjuttava eurooppalaisella lainsäädännöllä internetin viha- ja väkivaltapuheet, sillä yksilön kunnioitus ja arvokkuus ovat koko sivilisaatiomme perusta.

Sisäiseen yhdistymiseen perustunut Euroopan unioni ei ole seurannut maailman realiteetteja. Mutta yksikään yhteisö ei voi luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta, jollei sillä ole rajoja, joita se suojelee.

Rajat tuovat vapauteen turvaa. Siksi meidän on uudistettava perusteellisesti Schengen-aluetta. Kaikkien mukaan haluavien maiden on kannettava osuutensa vastuusta (tiukka kontrolli rajoilla) ja solidaarisuudesta (yhdenmukainen turvapaikkapolitiikka sekä yhdenmukaiset myöntämistä ja hylkäämistä koskevat säännöt).

Tarvitaan yhteinen rajapoliisi ja Euroopan turvapaikkavirasto, tiukkoja kontrollivelvoitteita sekä eurooppalaista solidaarisuutta, johon kaikki maat osallistuvat, Euroopan sisäisen turvallisuuden neuvoston alaisuudessa. Muuttoliikkeiden tuomien haasteiden edessä uskon Eurooppaan, joka suojelee sekä arvojaan että rajojaan.

Samat vaatimukset on kohdistettava puolustukseen. Viimeisten kahden vuoden aikana on tapahtunut huomattavaa edistystä, mutta tarvitsemme selkeän toimintalinjan, puolustus- ja turvallisuussopimuksen, joka määrittelee Natoa ja eurooppalaisia liittolaisiamme koskevat keskeiset velvoitteet: sotilaallisten menojen kasvattaminen, turvatakuulausekkeen täytäntöönpanokelpoisuus sekä Euroopan turvallisuusneuvosto, jossa myös Britannia on mukana ja joka valmistelee yhteiset päätöksemme.

Rajojemme on myös taattava oikeudenmukainen kilpailu. Mikä mahti maailmassa suostuisi jatkamaan kaupankäyntiä kumppanien kanssa, jotka eivät kunnioita sen sääntöjä? Emme voi vain hiljaa alistua. Meidän on uudistettava kilpailupolitiikkaamme ja luotava uusi pohja kauppapolitiikallemme.

Yrityksille, jotka rikkovat strategisia intressejämme ja keskeisiä arvojamme – kuten ympäristönormeja, tietosuojaa ja oikeudenmukaista verotusta – vastaan, on määrättävä sanktioita tai ne on kiellettävä Euroopassa. Strategisen teollisuuden ja julkisten hankintojen osalta on suosittava eurooppalaisuutta, kuten amerikkalaiset ja kiinalaiset kilpailijammekin tahollaan tekevät.

Eurooppa ei ole kakkosluokan mahti. Eurooppa kokonaisuudessaan on edelläkävijä, joka on aina ollut määräämässä kehityksen suuntaa. Siihen kyetäksemme meidän on pyrittävä lähentymiseen, ei kilpailemaan toistemme kanssa.

Euroopan – sosiaaliturvan kehittäjän – on tarjottava kaikille työntekijöille, ovat he sitten idässä tai lännessä, pohjoisessa tai etelässä, sosiaalinen suojakilpi, joka takaa heille saman korvauksen samassa työpaikassa, sekä eurooppalainen minimipalkka, joka sopeutetaan kunkin maan tilanteeseen ja jota tarkistetaan vuosittain kollektiivisesti.

Kehityksen vauhtiin pääseminen vaatii johtopaikkaa myös ekologisessa taistelussa. Voimmeko katsoa lapsiamme silmiin, jollemme huolehdi myös ilmastovelastamme? Euroopan unionin on määriteltävä tavoitteensa – nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä sekä torjunta-aineiden puolittaminen vuoteen 2025 mennessä – ja sopeutettava politiikkaansa niiden mukaisesti.

Tarvitaan Euroopan ilmastopankki rahoittamaan ekologista käännettä, eurooppalainen terveysviranomainen vahvistamaan elintarvikkeidemme valvontaa, lobbauksen vastavoimaksi riippumaton tieteellinen arviointi ympäristön ja terveyden kannalta haitallisille aineille ja niin edelleen.

Ilmastotavoitteen on oltava ohjenuorana kaikelle toiminnallemme – on sitten kyse Euroopan keskuspankista, komissiosta, EU-budjetista tai Euroopan investointisuunnitelmasta, kaikkien instituutioidemme on otettava ilmastoasiat agendaansa.

Kehitys ja vapaus edellyttävät, että ihmisten on voitava elää työllään, ja työpaikkojen luominen vaatii Euroopalta ennakointia. Siksi on tärkeää sekä säännellä internetjättien toimintaa perustamalla suurten alustataloustoimijoiden eurooppalainen valvontaelin (nopeutetut sanktiot kilpailusääntöjen rikkomisesta, algoritmien läpinäkyvyys ja niin edelleen) että rahoittaa innovaatiota myöntämällä uudelle Euroopan innovaationeuvostolle Yhdysvaltojen vastaavaan verrattava budjetti, niin että Eurooppa voi saavuttaa johtoaseman uusien teknologisten läpimurtojen, kuten esimerkiksi tekoälyn, alalla.

Euroopan on oltava avoin muulle maailmalle ja suuntauduttava Afrikkaan, jonka kanssa on solmittava tulevaisuussopimus. Meidän on ymmärrettävä tulevaisuutemme yhteneväisyys ja tuettava Afrikan kehitystä kunnianhimoisesti, ei vain auttavasti – tarvitaan investointeja, yliopistojen yhteistyötä, tytöille suunnattua koulutusta jne.

Vapaus, suojelu, kehitys. Näiden pilareiden varaan meidän tulee rakentaa Euroopan uudistuminen. Emme voi sallia, että nationalistit, joilla ei ole mitään tarjottavanaan, käyttävät kansalaisten suuttumusta hyväkseen. Emme saa olla veltostuneen Euroopan unissakävelijöitä. Emme voi jäädä rutiinin tai tyhjien puheiden vangiksi. Eurooppalainen humanismi velvoittaa toimimaan.

Kansalaiset kaikkialla haluavat osallistua muutokseen. Ehdotan siis, että tämän vuoden loppuun mennessä toteutamme yhteistyössä EU:n toimielinten ja valtioiden edustajien kanssa Eurooppa-konferenssin, jossa käydään läpi kaikki poliittisen projektimme vaatimat muutokset, ilman tabuja edes perussopimusten osalta. Konferenssiin liittyen on järjestettävä kansalaispaneeleita ja kuultava yliopistojen edustajia, työmarkkinaosapuolia sekä uskontokuntien ja hengellisten suuntausten edustajia. Konferenssissa laaditaan Euroopan unionille tiekartta, jossa nämä keskeiset tavoitteet on muokattu konkreettisiksi toimiksi.

Erimielisyyksiltä emme välty, mutta kumpi on parempi, paikoilleen jähmettynyt Eurooppa vai Eurooppa, joka menee eteenpäin toisinaan eri tahtiin, mutta kaikille avoimena?

Uudistuneessa Euroopassa kansoilla on jälleen valta päättää kohtalostaan. Olen varma, että tässä Euroopassa myös Britannia löytää oman paikkansa.

Euroopan kansalaiset, brexit-umpikuja on läksy meille kaikille. Mutta me voimme mennä eteenpäin ja tehdä tulevista vaaleista ja yhteisestä projektistamme merkityksellisiä. On teidän päätettävissänne, tuleeko Euroopasta ja sen kantamista edistyksen arvoista enemmän kuin vain lyhyt jakso historiassa. Se on vaihtoehto, jota tarjoan teille viedäksemme yhdessä Euroopan kohti uudistumista.

Emmanuel Macron

Kirjoittaja on Ranskan presidentti. Kirjoitus julkaistaan useissa eurooppalaisissa tiedotusvälineissä.

Copyright: Project Syndicate, 2019.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Rutiköyhän kainuulais­perheen selviytyminen on ihmeellinen tarina Suomesta

   Tilaajille
  2. 2

   Simbassäng eli simpanssisänky – toimittajien virheet ovat noloja, mutta pahimmista tulee klassikoita

  3. 3

   HS kysyi ensin haastavan Fingerpori-sarja­kuvan merkitystä piirtäjä Jarlalta, nyt Jarla kertoo koko tapahtuma­ketjun omasta näkö­kulmastaan toisessa sarja­kuvassa

  4. 4

   Demokratian pyhää periaatetta loukattiin vaalikeväänä, ja nyt on aika soittaa hälytyskelloja

  5. 5

   Helsinkiläisessä hätämajoituksessa viettää yönsä yhdeksän­kuukautinen vauva

   Tilaajille
  6. 6

   ”Minulle ei voi tapahtua mitään”, sanoi Pamela Werner iltana, jolloin hänet silvottiin – Pekingissä murhatun 19-vuotiaan kohtaloa pohditaan yhä vuosikymmeniä myöhemmin

   Tilaajille
  7. 7

   Poliisi selvittää: Miten auto on onnistuttu ajamaan kahden aidan ahtaaseen väliin kyljelleen?

  8. 8

   Cecilia Vuorimaa, 20, on tilausprinsessa

  9. 9

   Keskustan taustahahmo: Keskusta on parhaimmillaan riidellessään avoimesti – mutta viime kaudella niin ei saanut tehdä

  10. 10

   Uudet kansanedustajat häkeltyvät Helsingin asunto­markkinoista: ”Ei sitä yksiötä noin vaan napata”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Poliisi selvittää: Miten auto on onnistuttu ajamaan kahden aidan ahtaaseen väliin kyljelleen?

  2. 2

   Uudet kansanedustajat häkeltyvät Helsingin asunto­markkinoista: ”Ei sitä yksiötä noin vaan napata”

  3. 3

   Yhdysvaltalais­mies rakensi kodin tolpan nokkaan avomerelle, ja nyt häntä uhkaa kuoleman­tuomio Thaimaassa

  4. 4

   Nämä ovat Helsingin upeimmat työpaikat

  5. 5

   Opettajaansa seksuaalisesta häirinnästä syyttänyt nuori nainen poltettiin elävältä Bangladeshissa

  6. 6

   Rutiköyhän kainuulais­perheen selviytyminen on ihmeellinen tarina Suomesta

   Tilaajille
  7. 7

   Matti Nykänen varoitti suomalaisia haalimasta omaisuutta, ja suomalaiset uskoivat: osakkeisiin ja rahastoihin sijoitettiin keski­määrin 42 euroa henkeä kohti, raha­peleihin 570 euroa

  8. 8

   Miltä kuulostaisi viiden euron neliö­vuokra pää­kaupungin keskustassa? Wien keksi, miten asuminen pysyy halpana

  9. 9

   Emilia Clarke valehteli olevansa kipeä ja livahti koe­kuvauksiin – Nyt hän on maailman parhaiten palkattuja tv-näyttelijöitä, jonka elämän Game of Thrones muutti

   Tilaajille
  10. 10

   Simbassäng eli simpanssisänky – toimittajien virheet ovat noloja, mutta pahimmista tulee klassikoita

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Notre Dame jälleenrakennetaan viidessä vuodessa, lupaa presidentti Macron

  2. 2

   Ääniensä näköinen Suomi on kirjava ja pohjasta paksu – HS:n erikoisartikkeli piirtää vaalituloksen kartalle

  3. 3

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  4. 4

   Vaalitulos ratkesi äärimmäisen niukasti: Sdp suurin, vaali­päivän äänivyöry toi perus­suomalaiset lähes tasoihin – lue HS:n analyysit tuloksesta

  5. 5

   Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset on nyt ”normaali osa järjestelmää”, mutta nämä vaalilähetyksessä nähdyt käsimerkit osoittavat muuta

  6. 6

   Lähetykseen kätketty gps-paikannin paljasti järjestelmällisen varastelun Postin logistiikka­keskuksessa – saaliin arvo lähes 60 000 euroa

  7. 7

   Moni on ryhtynyt paistamaan neitsytoliivi­öljyllä, vaikka vanha tieto syöpäriskistä pätee yhä – Nämä terveysfaktat jokaisen on syytä tietää oliiviöljystä

  8. 8

   Maiju Järvisen 7-vuotias poika eristettiin luokassa muista sermeillä – Tänä keväänä hän on viimein pystynyt kertomaan, miltä opetus­suunnitelman painottama ”inkluusio” oikeasti tuntuu

   Tilaajille
  9. 9

   Long Yiru on ihaillut Kimi Räikköstä 15 vuotta – Kun kiinalaisfani vihdoin tunnusti sankarilleen rakkauttaan, vastaus oli puhdasta Räikköstä

   Tilaajille
  10. 10

   Analyysi: Putous kerää nyt televisiossa historiallisen vähän katsojia, eikä se ole mikään ihme – ohjelmaa vaivaa sama ilmiö kuin koko suomalaista tv-viihdettä

  11. Näytä lisää