Ulkomaat

Ihmisillä olisi kykyä vastata ilmasto­paneelin vaatimuksiin, arvioi asian­tuntija: ”Kyseessä enemmänkin asenteellinen ongelma”

Muutokset on tehtävä kiireellisesti, jos maapallon olot halutaan säilyttää siedettävinä, kuuluu ilmastopaneeli IPCC:n viesti.

Ruoan kasvattaminen maaperää ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittavalla tavalla on mahdollista. Samalla kestävämmät ruoantuotannon menetelmät voivat auttaa vähentämään globaalia nälkäongelmaa ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

Tässä on yksi hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n hyvistä uutisista, kun se tänään torstaina julkaisee uuden maankäyttöä koskevan erikoisraporttinsa. Raportti käy läpi niitä keinoja, joita ihmiskunnalla on käytettävissä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ruokaturvan takaamiseksi.

Lohduttomiakin viestejä riittää. Ilmaston lämpeneminen jo 1,5 asteella esiteollisesta ajasta kasvattaa metsäpalojen, vesipulan, ruokaturvan vaarantumisen ja ikiroudan sulamisen riskiä.

Riskit kasvavat huomattavasti, jos lämpeneminen yltää 2 asteeseen esiteollisesta ajasta, raportti huomauttaa.

Lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on IPCC:n mukaan mahdollista, mutta se vaatii suuria muutoksia koko siihen tapaan, jolla ihminen käyttää maapallon resursseja ja tuottaa energiaa.


”Jos haluamme rajoittaa lämpenemisen 1,5 asteeseen, fossiilisten päästövähennysten lisäksi pitää pystyä vähentämään päästöjä myös metsä- ja maataloudessa”, Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna Buchert sanoo raportin kansallisessa julkistustilaisuudessa.

”Hiilinieluja tulee kasvattaa merkittävästi, ja Suomella on globaali vastuu tässä asiassa. Etsimme ratkaisuja paitsi itsellemme, myös muille. Voimme ottaa roolin ilmastonmuutoksen ratkaisujen viejänä.”

Helsingin yliopiston yliopistotutkija Tuomo Kalliokoski muistuttaa, että tällä hetkellä ilmastotoimet, joihin maat ovat globaalisti sitoutuneet, riittävät lämpenemisen pysäyttämiseen kolmeen asteeseen.

Raportti osoittaa, että maankäyttösektorilla on maailmanlaajuisesti useita tehokkaita hillintätoimia, joilla ei ole negatiivisia vaikutuksia ekosysteemeihin, ruokaturvaan tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, Kalliokoski sanoo. Niistä on kuitenkin hyötyä vain, jos ne otetaan käyttöön.

”Jos me emme huomenna aloita näiden toimien toteuttamista laajassa mittakaavassa, me emme saavuta Pariisin ilmastosopimuksessa asetettuja tavoitteita”, Kalliokoski sanoo.

Ihminen on ottanut käyttöönsä yli 70 prosenttia kaikesta maa-alasta, joka ei ole pysyvän jään peitossa. Maankäytöstä eli muun muassa maa- ja metsätaloudesta koituu noin neljäsosa kaikista ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.

Maankäytöllä on olennainen rooli ilmastokriisissä, sillä maaperä, metsät ja kosteikot voivat toimia joko päästölähteenä tai hiiltä varastoivana hiilinieluna. Ihminen voi omilla toimillaan vaikuttaa päästöihin.

Välittömiä ilmastohyötyjä IPCC:n mukaan voisi saada soiden, turvemaiden ja metsien suojelusta. Nopeita hyötyjä saa myös uusien metsien istuttamisesta.

Samat toimet pätevät myös Suomeen, yliopistotutkija Kalliokoski kertoo.

”Turvepellot ovat Suomessa suurimpia päästöjen lähteitä, ja myös kivennäismaapellot ovat päästölähteitä. Metsät ovat nettonielu, mutta tilanne ei ole riittävä, vaan nieluja pitää vahvistaa”, yliopistotutkija Kalliokoski tiivistää.


Kolmasosa ihmisperäisistä kasvihuonekaasupäästöistä tulee ruokajärjestelmästä, johon kuuluu ruoantuotannon lisäksi myös kuljetus, varastointi, kauppa ja kulutus, kuin myös hävikki.

Aalto-yliopiston tohtorikoulutettavan Elina Lehikoisen mukaan keinot koko ruokajärjestelmän päästöjen vähentämiseksi ovat olemassa, mutta muutos vaatii kulttuurista toisinajattelua.

”Teknistä osaamista on olemassa, eli kyseessä on enemmänkin asenteellinen, taloudellinen ja poliittinen ongelma”, Lehikoinen sanoo.

Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Minna Kaljonen sanoo, että Suomessa maankäytön päästöjä voi ohjailla muuttamalla maataloustukia ja verotusmalleja, päivittämällä julkisia ruokapalveluja ja ravitsemussuosituksia, ja kannustamalla yrityksiä, kauppoja ja ravintoloita kehittämään suuntaansa ilmastoystävällisempään suuntaan.

Ilmastonmuutos on vakava uhka globaalille ruokaturvalle, raportti kertoo. Ruokaturvan näkökulmasta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat.

Nyt kolmasosa kaikesta maailmassa tuotetusta ruuasta menee hukkaan, raportti kertoo. Tuotettu ruoka ei jakaudu tasaisesti maailman väestölle. Kaksi miljardia ihmistä on ylipainoisia, kun taas yli 800 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista nälästä.

Vähentämällä ruokahävikkiä ja keskittymällä monipuolisen kasvispohjaisen ruuan tuottamiseen, ihmisen on helpompi sopeutua muuttuvan ilmaston maailmaan ja samalla edistää globaalia tasa-arvoa.

Lihansyönti on poliittisesti vaikea kysymys, ja päättäjille suunnatussa tiivistelmässä mainitaan sana ”liha” vain kerran. Raportissa ei kehoteta vähentämään lihantuotantoa, vaan korostetaan kasvispohjaisen ruokavalion monipuolisia hyötyjä.

Kalliokoski huomauttaa, että tutkimustulosten perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä, että vegaaninen ruokavalio olisi ainoa vaihtoehto tarvittavien ilmastohyötyjen saavuttamiselle. Ilmastotavoitteet on mahdollista saavuttaa, vaikka osa ruokavalioista sisältäisi eläinperäisiä tuotteita.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää sanoo, että ruokavalion suunnittelussa voi käyttää arkirealismia.

”Jos kaikki muuttavat toimintaansa vaikka 30 prosenttia johonkin suuntaan, sillä on järisyttävän suuri vaikutus”, Mäkipää sanoo.


Kuitenkin jo nyt kiihtyvä ilmaston lämpeneminen vaikuttaa eri tavoin maiden ja metsien kykyyn sitoa hiiltä ja tuottaa satoa. Jotkut seuraukset osaltaan kiihdyttävät ilmastonmuutosta, eli kyseessä on itseään ruokkiva kierre.

Ilmastonmuutos aiheuttaa aavikoitumista, mikä taas edistää ilmaston lämpenemistä, kun aavikko vie tilaa hiiltä kerryttäviltä kasvustoilta. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt, kuten helteet ja kuivuudet yleistyvät, mitkä myös kuluttavat maaperää. Maaperän köyhtyminen taas ajaa ihmisiä käyttämään enemmän lannoitteita ja raivaamaan uutta maa-alaa peltokäyttöön. Metsäkadosta koituu suuria päästöjä, kun tärkeitä hiilivarastoja tuhoutuu.


Tosin joillakin alueilla kasvit voivat jopa kasvaa nopeammin kuin aiemmin, muun muassa ilmakehän kasvaneen hiilidioksidipitoisuuden takia. Trooppisilla alueilla kasvipeitteisyyden lisääntyminen voi viilentää maalämpötiloja, kun kasvien kokonaishaihdunta kasvaa.

Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä puiden levittäytyminen yhä pohjoisemmaksi taas voi nostaa keskimääräisiä maalämpötiloja, kun lumen heijastavuus vähenee. Heijastuskykyä kutsutaan albedoksi.

Ilmastopaneelin jäsenet kertoivat kansainvälisessä tiedotustilaisuudessa, että kyky sopeutua ilmastokriisiin ja hillitä sitä vaihtelee maasta ja maanosasta toiseen.

Ero näkyy erityisesti rikkaiden maiden ja kehittyvien maiden välillä. Siksi köyhyyden vähentäminen globaalisti on tärkeää 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi. Paneelin mukaan on tärkeää edistää ympäristöystävällisen teknologian käyttöönottoa eri puolilla maailmaa, ja lisäksi keksiä sijoitusmekanismeja, jotka kannustavat parempaan maankäyttöön paikallisesti.

Bioenergia nousi yhdeksi kuumaksi aiheeksi, kun YK:n jäsenmaiden edustajat tällä viikolla neuvottelivat raportin politiikkasuosituksista, kertoivat neuvotteluihin osallistuneet lähteet uutistoimisto AFP:lle.

Bioenergialla tarkoitetaan orgaanisesta aineksesta polttamalla tuotettua energiaa. Bioenergian lähteenä käytetään muun muassa puuta ja hakkuujätettä tai nopeasti kasvavia energiakasveja, kuten maissia.

Ilmastopaneelin raportti varoittaa, että laajamittainen globaali siirtymä bioenergian käyttöön voi viedä peltoalaa maataloudelta, vähentää monimuotoisuutta ja kuluttaa vesivarantoja.

Tämä voisi taas pahentaa maailman nälkäongelmaa, ellei ruoantuotannon tapoihin tehdä suuria muutoksia, kuten esimerkiksi vähennetä lihan tuotantoa merkittävästi. Lihantuotannon vähentämisellä olisi muitakin ilmastohyötyjä.

Suuret metsätalousmaat, kuten Kanada, Brasilia, Ruotsi ja Norja ajoivat uutistoimisto AFP:n mukaan neuvotteluissa bioenergiaa ratkaisuksi fossiilisten polttoaineiden korvaajana. Aavikoitumisesta ja kuivuudesta kärsivät maat taas halusivat rajoittaa tämän vaihtoehdon käyttöä.

Paneelin mukaan bioenergian käyttöönottoa pitäisi aina tarkastella huolella ja paikallisella tasolla.

Ilmastopaneeli ei itse tuota tiedettä, vaan se kokoaa kasaan ympäri maailman tehtyjä tutkimuksia, ja vetää niistä johtopäätöksiä loppuraportteihin.

IPCC:n tuottamat raportit ovat merkittävimpiä ja perehtyneimpiä katsauksia siihen, mitä ilmastonmuutos todennäköisesti maapallolle ja sillä eläville olennoille aiheuttaa, ja miten nämä kehityskulut voisivat olla ehkäistävissä.

Paneelin arviot perustuvat erilaisiin arvioihin väestön ja talouden kehityksestä.

Parhaaseen tulokseen päästään, jos väestönkasvu hidastuu ja kääntyy jopa laskuun vuoteen 2100 mennessä, globaali tasa-arvo kasvaa, resurssien tuhlaaminen loppuu ja ympäristöystävällinen teknologia ja elämäntapa yleistyvät.

Teknologisen edistyksen hidastuminen, väestönkasvun jatkuminen, taloudellisen epätasa-arvon kasvaminen ja resurssien suruton tuhlailu taas johtaa huomattavasti synkempään tulevaisuuteen.

Mikä?

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC


 IPCC analysoi ja kokoaa yhteen maailmalla tuotettua tietoa ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi

 Maankäytön erikoisraportin tekoon osallistui 107 johtavaa tutkijaa 52 maasta

 53 prosenttia raportin kirjoittajista tulee kehittyvistä maista

 Kirjoittajat arvioivat yli 7 000 tutkimusta maankäyttöraporttia varten

 Asiantuntijakommentoijat ja hallitukset antoivat raporttiin 28 275 kommenttia

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Kolmoismurhasta epäillyt kanadalais­miehet jättivät jälkeensä videoviestin

  2. 2

   Donald Trumpin arvo­maailma haisee, ja hän on Euroopalle vakavampi ongelma kuin Venäjä

  3. 3

   Päätä jomottaa, väsymys ei hellitä ja lopulta selkään kasvaa kyttyrä – Piinaava niska­kyhmy yleistyy, näin estät sen synnyn

   Tilaajille
  4. 4

   Valon nopeus lähestyy: Uusi teknologia lupaa saavuttaa Maan kaltaisen planeetan vain 20 vuodessa

   Tilaajille
  5. 5

   Kaksikko murtautui kasvitieteelliseen puutarhaan ja talloi kasveja: Nainen löytyi puskista makaamasta, mies lähti kahvilaan

  6. 6

   Haluttomuus voi johtua testosteronin puutteesta – ja muita asioita, joita en tiennyt vaginasta

  7. 7

   Malmille on rakennettu silta, joka johtaa päin aitaa: ”Turvallisuus on aina pääasia”

  8. 8

   ”Poskettomia määriä” lihaa syönyt Teemu Lampinen lähti kahdeksi vuodeksi pyöräilemään maailman ympäri, eikä kotiin palaa enää sama mies

  9. 9

   Eettinen valinta on usein kallis, mutta hinta ei ole koko totuus – Katso, miten uudet lihan­korvikkeet pärjäävät vertailussa sika-nauta­jauhelihan kanssa

  10. 10

   Mitä tehdä, kun oma lapsi hävettää? Näin käsittelet häpeää ja valitset sanasi turvallisesti

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Helsingin edustalle ilmestyi palkkien päällä lepäävä hulppea paviljonki: Mistä on kyse?

  2. 2

   Yhteisiä juhlia ja kiusallinen valokuva: Britannian prinssi Andrew joutui jälleen myrskyn silmään Jeffrey Epsteinin takia

  3. 3

   Ranskalaispariskunta yritti kuljettaa Sardinian valkeaa hiekkaa ”matka­muistona” koti­maahansa, nyt heitä uhkaa jopa vuosien vankeus­rangaistus

  4. 4

   Vanhemman on turha yrittää muokata lastaan kasvatuksella, sanoo maailmankuulu tutkija: Lopulta geenit muotoilevat elämämme

   Tilaajille
  5. 5

   ”Mitäs te nyt meinaatte?” käpyläläinen Helena Halonen kysyi aamun hämärässä hääränneiltä pyörä­varkailta ja hetken kuluttua poliisi löysi autollisen varastettua tavaraa

  6. 6

   Joonas Pesonen asuu Helsingin huippu­hotellissa ilmaiseksi vuoden – ja siitä on kiittäminen y-sukupolvea

   Tilaajille
  7. 7

   ”Greatest of all time” – Teemu Pukki villitsee ympäri Eurooppaa, nyt ranskalainen uutis­toimisto AFP listasi kolme erikoista Pukki-faktaa

  8. 8

   Päivän Byrokraatti on tunnettu sivusto, joka aloitti naljailemalla virkamiehille ja Sääntö-Suomelle – kunnes siitä tuli vuosi vuodelta poliittisempi

   Tilaajille
  9. 9

   Haluttomuus voi johtua testosteronin puutteesta – ja muita asioita, joita en tiennyt vaginasta

  10. 10

   Poliisi tutkii Milliklubin ovella sattunutta pahoin­pitelyä, ravintola kiistää väitteen ovimiehen osallisuudesta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kalle Oikari jätti Audinsa Helsinki-Vantaalle pysäköitynä, ja loman aikana joku oli ajanut sillä 130 kilometriä

  2. 2

   HS matkusti Sea Islands -saarille, joilla Yhdysvaltain orjuuden perintö yhä elää: ”On vastenmielistä, että ihmiset tulevat tänne eivätkä edes tiedä, että me olemme olemassa”, kuningatar Quet sanoo

   Tilaajille
  3. 3

   Suomalainen kauppa löysi maailman­laajuisen asiakas­kunnan: ”Meillä on paljon asiakkaita, joilla ei ole puutetta rahasta”

   Tilaajille
  4. 4

   Tuomas Rajala erosi, kun perheen toisen lapsen syntymään oli kaksi kuukautta – Nyt hänellä on eronneille miehille yksi elintärkeä neuvo

   Tilaajille
  5. 5

   Vain viisivuotiaan kerrostalon keittiökalusteet näyttävät ikivanhoilta – lykkäävätkö valmistajat sekundaa hitas-taloihin?

  6. 6

   Internetissä leviää video, joka näyttää bisneseliitin ”hupimetsästyksen” järjettömyyden – kokoomuksen ex-johtaja Pertti Salolainen raivostui: "Oksennan. Te tyhmät!"

  7. 7

   Tutkimuksissa on löydetty ylivertainen päästövähennyskeino, mutta ilmastotekolistoilta se puuttuu kokonaan

   Tilaajille
  8. 8

   Jyrki Sukula pani kuppiloita kuntoon, mutta sitten hän sai ikäviä uutisia – Nyt Sukula kertoo, miksi suosikkisarja päättyi

   Tilaajille
  9. 9

   Näistä merkeistä tietää, että ystävyys kannattaa lopettaa

   Tilaajille
  10. 10

   Washington Post: Monimiljonääri Epsteinin ruumiinavauksessa todettiin kieliluun murtuma, joka herättää kysymyksiä

  11. Näytä lisää