Venäläisiä pelotellaan Ukrainan laboratorioilla ja bio­­aseilla – HS tutki Venäjän puolustus­ministeriön näyttämiä asia­kirjoja asian­tuntijan kanssa

Venäjän väitteet ovat osatotuuksia, joita on mahdollisesti ylitulkittu tai vääristelty. Asiantuntijan mukaan ”etnisesti slaavilaisia” vastaan kehitetyt taudit vaikuttavat täysin hypoteettisilta.

Venäjän asevoimien RHB-osaston johtajan Igor Kirillovin tiedotustilaisuuksissa esitellään paljon teorioita ukrainalaisista biologisista aseista. Todisteet kuitenkin puuttuvat.

28.4. 11:53 | Päivitetty 28.4. 13:19

Venäjän puolustus­ministeriö on esittänyt toistuvasti vakavia syytöksiä siitä, että Ukraina kehittelisi salaisissa laboratorioissa biologisia aseita Venäjää vastaan.

Hurjimpien väitteiden mukaan Ukraina ja Yhdysvallat olisivat tutkineet aseita, jotka on suunnattu ”etnisesti slaavilaisten” tuhoamiseen. Venäjä pitää tätä merkkinä siitä, että Ukraina on uhka Venäjän olemassaololle.

Puheita bioaseista ovat levittäneet esimerkiksi Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konašenkov ja asevoimien osastojohtaja Igor Kirillov. Hänen johtamansa RHB-erikoisosaston toimialaa on joukkotuhoaseilta suojautuminen.

Kirillovin tiedotus­tilaisuudesta kuvattu nelisen minuuttia kestävä video on julkaistu 7. maaliskuuta Venäjän puolustus­ministeriön Youtube-tilillä.

Vakavailmeisen, armeijan asuun pukeutuneen Kirillovin puheessa vilisee pahaenteisiltä kuulostavia termejä, kuten ”sotilaallis-biologiset ohjelmat” ja ”potentiaaliset biologiset aseet”.

HS perehtyi Kirillovin väitteisiin ja selvitti niiden uskottavuutta. HS tutki tiedotus­tilaisuuden taustalla näytettyjä asiakirjoja venäjää ja ukrainaa osaavan biologian ja lääketieteen asiantuntijan kanssa.

Lisäksi HS haastatteli Sotilaslääketieteen keskuksen tutkimusosaston johtajaa, professori Simo Nikkaria, joka kommentoi aihetta yleisellä tasolla.

HS:n selvityksen perusteella ainakin osa Venäjän esille nostamista asiakirjoista voidaan vahvistaa aidoiksi ja useimmat niissä mainitut ihmiset ja organisaatiot ovat olemassa. Kirillovin väitteet ovat kuitenkin enimmäkseen osatotuuksia, joita on mahdollisesti ylitulkittu tai vääristelty.

”Etnisesti slaavilaisia” vastaan kehitetyistä taudeista tai mistään muistakaan biologisista aseista ei löydy näyttöä.

Biologiset aseet voivat olla esimerkiksi infektiotauteja, joiden tarkoitus on vahingoittaa tai tappaa ihmisiä. Niiden käyttö on kielletty kansainvälisellä sopimuksella, jossa Ukraina ja Venäjä ovat molemmat osapuolina.

Ennen venäläis­viranomaisten väitteiden perkaamista Kirillovin esityksistä on mainittava muutama yleinen havainto.

Kirillovin puhuessa papereista hänen taustallaan näytetään virallisen näköisiä asiakirjoja ja karttoja. Materiaaleja ei yleensä selosteta sen tarkemmin, eikä lähteitä mainita. Videon alussa esimerkiksi näytetään kuvaa Ukrainan kartasta täynnä biovaara-symboleita, joilla merkitään laboratorioiden sijaintia.

Kaikissa asiakirjoissa ei kuitenkaan ole virallisia leimoja tai allekirjoituksia. Tämä tekee tosiasioiden selvittämisestä hankalaa. Osa väitteistä voi pitää paikkansa, osa voi olla mitä vain.

Venäjän väitteissä toistuu olettama, että kaiken juonittelun takana on Yhdysvallat, joka olisi Pentagonin kautta syytänyt miljoonia dollareita epäilyttäviin sotilaallisiin tutkimuksiin Ukrainassa.

Yhdysvallat on sitoutunut auttamaan Ukrainaa hävittämään joukkotuhoaseet yhteisellä sopimuksella vuodelta 1993. Yhdysvallat esimerkiksi on tukenut ohjelmaa, jossa autetaan Ukrainaa jättämään taakseen neuvostoaikaiset biologiset uhat.

Ei ole myöskään mikään salaisuus, että Yhdysvallat tukee ja rahoittaa epidemiologista laboratorio­toimintaa Ukrainassa – kuten monissa muissakin maissa.

Yksi Kirillovin keskeisimmistä väitteistä on se, että Ukraina antoi 24. helmikuuta määräyksen tuhota laboratorioissa säilytetyt vaaralliset ”bioagenssit”. Saman päivän aamuna Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan.

Ensimmäinen sivu Venäjän viranomaisten esittelemästä asiakirjakopiosta, jossa annetaan Ukrainan presidentin määräys hävittää ”biologisia patogeenisia agensseja”. HS ei pystynyt vahvistamaan asiakirjan aitoutta.

Todisteeksi Kirillov esittää kopion Ukrainan presidentin terveysministeriölle antamasta määräyksestä, joka on päivätty 24. helmikuuta. Määräyksessä on terveysministeri Viktor Ljaškon nimi, mutta asiakirjan aitoutta ei ole voitu vahvistaa.

Hävittämismääräys on Kirillovin mukaan annettu Lvivissä, Harkovassa ja Pultavassa sijaitseville laboratorioille. Näistä esitetään virallisia asiakirjoja, ja Pultavaa koskevassa määräyksessä on myös allekirjoituksia. Ainakin yksi allekirjoittaneista kuuluu varmasti laboratorion henkilökuntaan.

Pultavan bakteerikantojen hävitysmääräyksessä listataan muun muassa kurkkumädän taudinaiheuttajia, joita säilytetään myös Venäjällä. Lisäksi listalla on esimerkiksi stafylokokki- ja kolibakteereja.

Tähän päättyvät Venäjän todisteet. Papereissa kuvataan lähinnä tavanomaisia patogeenikokoelmia sekä laboratorioiden rutiini­operaatioita. Mikään ei viittaa biologisten aseiden kehittelyyn.

Venäjä on tarttunut viestinnässään myös tietoihin, joiden mukaan Maailman terveysjärjestö WHO on kehottanut Ukrainaa hävittämään ”korkean riskin taudinaiheuttajat”. Uutistoimisto Reuters ja BBC kertoivat WHO:n suosituksesta maaliskuussa.

Kyseessä on WHO:n mukaan ollut varotoimi. Järjestö kertoo ohjeistaneensa Ukrainaa jo vuosia siltä varalta, että patogeenit pääsisivät irti ”vahingossa tai tahallaan”.

Vaikka Kirillov puhuukin ”potentiaalisista bioaseista”, useimmissa hänen esittelemissään papereissa viitataan melko tavanomaisiin taudinaiheuttajiin, kuten kolibakteereihin ja stafylokokkeihin. Ne pystyvät aiheuttamaan ihmiselle esimerkiksi tulehduksia tai ruokamyrkytyksiä.

Moni bakteeriviljelmistä onkin sellaisia, joita mikrobiologiset laboratoriot voivat hankkia kaupallisesti – itse asiassa samoja kurkkumätä­kantoja säilytetään myös Venäjällä.

Erään Kirillovin esittämän asiakirjakopion mukaan Lvivissä määrättiin tuhottavaksi yli 320 säiliötä vaarallisia taudinaiheuttajia, kuten pernaruttoa.

”Taudinaiheuttajien nimistö ja huomattava määrä viittaavat siihen, että työ liittyi sotilaallis-biologisiin ohjelmiin”, Kirillov päättelee.

Kuvassa näkyy ensimmäinen sivu 24. helmikuuta päivätystä patogeenien hävittämismääräyksestä, joka on osoitettu Lvivissä sijaitsevalle laboratoriolle. Listassa luetellaan muun muassa leptospiroosin, pernaruton, bruselloosin ja jänisruton taudinaiheuttajia.

Hänen tulkintansa on, että kokoelmien päätyminen venäläisten haltuun haluttiin estää, koska muuten Ukrainan ja Yhdysvaltojen laittomat toimet olisivat tulleet ilmi.

Asiakirjan analyysi osoittaa, että määräys koskee bakteriologista laboratoriota, joka on osa Lvivin alueellista tautien­ehkäisykeskusta. Verkkosivujensa mukaan laitos tekee kansanterveydellistä tutkimusta eri taudinaiheuttajien parissa. Näihin lukeutuvat muun muassa poliovirukset ja useat eläintaudit.

Mikään asiakirjassa, Kirillovin osaston kertomissa tiedoissa tai julkisissa lähteissä ei kuitenkaan viittaa siihen, että taudinaiheuttajia olisi tutkittu Ukrainassa sotilaallisessa tarkoituksessa.

Professori Simo Nikkari sanoo yksiselitteisesti, ettei nyky-Ukrainassa ole mitään viitteitä biologisten aseiden kehittelystä.

”Ukrainan laboratoriot tukevat heidän omaa kansan­terveydellistä varautumistaan tarttuviin tauteihin. Laboratorioiden tekninen taso on viritetty sillä tavalla.”

Mikrobikantojen hävittämisen syy voi olla bioturvaamisessa, jonka tarkoitus on estää vaarallisten taudin­aiheuttajien päätyminen vääriin käsiin. Laboratorio voisi myös tuhoutua esimerkiksi sotatilanteessa, jolloin ympäristö voisi saastua.

Laboratorioiden turvaluokitukset jaetaan kategorioihin 1–4, ja nelos­kategoriassa turvajärjestelyt ovat kaikkein tiukimmat. Nikkari huomauttaa, että Ukrainassa ei ole yhtään tällaista laboratoriota.

”Jos biologisia aseita kehitetään, niin jo tutkijoiden turvaamiseen tarvitaan korkeimman turvaluokan valmiutta.”

YK:n turvallisuus­neuvosto ja YK:n alainen WHO voisivat puuttua biologisten aseiden kehittelyyn, mikäli epäilykset olisivat aiheellisia. Tähän mennessä YK ei ole ilmoittanut tällaisesta uhasta.

”Jos Venäjä olisi oikeasti sitä mieltä, että Ukrainassa on kehitetty biologisia aseita, sitä varten on olemassa kansainväliset mekanismit ja kieltosopimukset, joiden kautta voidaan tehdä reklamaatio.”

Yksi Venäjän viranomaisten toistuvimpia väitteitä on, että Ukraina olisi valmistellut ”etnisesti slaavilaisiin” kohdistettua biologista asetta. Tästä on uutisoitu myös laajalti Venäjän mediassa.

Kirillovin mukaan ”etnisesti slaavilaisilta” ihmisiltä olisi otettu verestä seeruminäytteitä ja viety Ukrainasta Yhdysvaltoihin. Toisessa tiedotus­tilaisuudessa hän väitti, että Yhdysvallat on ”suurella toden­näköisyydellä” valmistanut bio­agensseja, jotka voidaan kohdentaa ”erilaisia etnisiä ryhmiä” vastaan.

Väitteiden taustalla on mahdollisesti viittauksia useisiin toisiinsa liittymättömiin tutkimuksiin. Keskeisin niistä lienee vapaaehtoisilla ukrainalais­varusmiehillä tehty tutkimus, jossa selvitettiin hantavirusten ja Krimin-Kongon veren­vuoto­kuumeen leviämistä.

Vaikka verinäytteet otettiin varusmiehiltä, tutkimustuloksilla ei tiettävästi ollut mitään yhteyttä sotilaallisiin ohjelmiin. Näytteiden viennistä Yhdysvaltoihin ei ole esitetty todisteita.

Myöskään ”slaavilaista etnisyyttä” tai muitakaan vastaavia termejä ei mainita missään asiakirjoissa, joita Kirillovin osasto on tuonut julkisuuteen.

Etnisesti kohdennetut biologiset aseet ovat Simo Nikkarin mukaan täysin hypoteettisia ja teoreettisia.

Tällaisen aseen valmistusta varten täytyisi löytää jokin perinnöllinen ominaisuus, joka erottaa esimerkiksi ukrainalaiset ja venäläiset toisistaan.

”Minun näkemykseni mukaan tämä on mahdotonta. Tuollaisia spekulaatioita on muissa yhteyksissä aiemminkin esitetty, mutta yleisellä tasolla etnisen bioaseen kehityksestä ollaan kovin kaukana.”

Jotta väitteet pitäisivät paikkansa, täytyisi Kirillovilla ja Venäjän puolustusministeriöllä olla jotakin salaista tietoa, jota tiedotus­tilaisuuksissa ei esitetä. Vaihtoehtoisesti näytön puute voi tarkoittaa, että väitteet ovat hölynpölyä.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat